Tag Archives: Δικαιοσύνη

Εικόνα

Οι δικαστές δηλώνουν ότι δεν δεσμεύονται για υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες

https://anatakti.files.wordpress.com/2017/10/636ef-dikast.jpg?w=300

Καλούν την Κυβέρνηση να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Οι πρόεδροι τεσσάρων δικαστικών Ενώσεων καλούν την Κυβέρνηση να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις δηλώσεις του πόθεν έσχες, οι ίδιοι δηλώνουν δεν δεσμεύονται για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, διαμαρτύρονται για την κυβερνητική τακτική που ακολουθήθηκε με την δημοσίευση χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης δύο 24ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας.

Ειδικότερα, με κοινή μακροσκελή ανακοίνωσή τους 4 δικαστικές Ενώσεις αφού αναφέρουν ότι υποβάλλουν ανελλιπώς από το έτος 1996 δηλώσεις «πόθεν έσχες» και αφού εξιστορούν την διαδρομή των αιτήσεων τους στο ΣτΕ, την προχθεσινή απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και την χθεσινή δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής υπουργικής απόφασης σημειώνουν:
«Oι αρμόδιοι υπουργοί, πριν καν θεωρηθεί το πρωτότυπο και μελετήσουν το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης, ώστε να συμμορφωθούν με αυτήν, έσπευσαν να εκδώσουν χθες 19/10/2017 την 1069/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ. Β΄ 3702/19.10.2017) με προφανή σκοπό τον αιφνιδιασμό των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν αντικειμενικά να υποβάλλουν εμπρόθεσμη δήλωση σε μία μέρα, δεδομένου αφενός η σχετική προθεσμία προθεσμία λήγει στις 21/10/2017 και αφετέρου ότι δεν έχει νομοθετηθεί το όργανο ελέγχου στο οποίο πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Κατά της ως άνω ΚΥΑ οι δικαστικές ενώσεις ασκήσαμε σήμερα αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής και ήδη λάβαμε προσωρινή διαταγή».

Μετά από αυτά, οι 4 Ενώσεις αναφέρουν:

«Δεν δεσμευόμαστε, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων για τα έτη 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016), από την προθεσμία η οποία θα έληγε αύριο (21/10/2017) γιατί: α) η Πολιτεία δεν συμμορφώθηκε με το δεδικασμένο που απορρέει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το επιφορτισμένο με τον έλεγχο των δηλώσεων όργανο, το οποίο πρέπει να συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών (3) ανωτάτων δικαστηρίων και σήμερα δεν υπάρχει και β) όπως συνάγεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης, εφόσον καλούμαστε να υποβάλλουμε δηλώσεις στη βάση ενός νέου πλαισίου ενόψει της ως άνω απόφασης του ΣτΕ, είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση η χορήγηση εύλογης προθεσμίας όχι μόνο στους δικαστικούς λειτουργούς αλλά σε όλους τους υπόχρεους.
Διαμαρτυρόμαστε για την προαναφερόμενη πρακτική, που δεν συνάδει με τη λειτουργία των συνταγματικών (άρθ. 26 Σ.) εξουσιών και παραβιάζει κάθε έννοια καλής πίστης και χρηστής διοίκησης.
Δηλώνουμε ότι κανένας δεν θα μας υποχρεώσει να απεμπολήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να αγνοήσουμε το δεδικασμένο που προκύπτει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Καλούμε τους αρμόδιους να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της παραπάνω απόφασης, προβαίνοντας σε νομότυπο ορισμό του οργάνου, προς το οποίο θα υποβληθούν οι δηλώσεις των ετών 2015 και 2016, καθώς και του τύπου των δηλώσεων αυτών, παρέχοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Οι δικαστικές ενώσεις της χώρας, έκπληκτες από την πρωτοφανή εξέλιξη που έλαβε η δημοσίευση της 2649/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ., ανακοινώνουν προς τους Έλληνες πολίτες τα εξής:
1.Οι δικαστικοί λειτουργοί υποβάλλουμε ανελλιπώς από το έτος 1996 δηλώσεις «πόθεν έσχες» βάσει του ν. 2429/1996 (φεκ. Α΄ 155).
2.Οι δικαστικές ενώσεις, αμφισβήτησαν με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τη συνταγματικότητα ορισμένων ρυθμίσεων της 1846 οικ./13.10.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών και ζήτησαν προσωρινή διαταγή, την οποία και έλαβαν. Επομένως, η μη υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) μέχρι σήμερα για τα έτη 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016) δεν οφείλεται σε πρόθεση των δικαστικών λειτουργών να αποφύγουν την υποβολή της δήλωσης, αλλά στην αναστολή την οποία έλαβαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, αναμένοντες την οριστική δικαστική κρίση.
3. Επί της αίτησης αυτής δημοσιεύθηκε στις 18/10/2017 η 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται η προσβληθείσα με την αίτηση ΚΥΑ. Το πλήρες περιεχόμενο και τις σκέψεις της απόφασης δεν γνώριζε κανείς στις 19.10.2017, καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣτΕ μέρος μόνο της απόφασης. Σημειωτέον ότι η εν λόγω απόφαση δεν αφορά μόνο τους δικαστικούς λειτουργούς αλλά και σειρά άλλων υπόχρεων για διάφορα θέματα, όπως π.χ. το θέμα της πολυπλοκότητας της ηλεκτρονικής δήλωσης και της δήλωσης μετρητών και τιμαλφών που φυλάσσονται στην οικία. Παρά ταύτα, οι αρμόδιοι Υπουργοί, πριν καν θεωρηθεί το πρωτότυπο και μελετήσουν το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης, ώστε να συμμορφωθούν με αυτήν, έσπευσαν να εκδώσουν χθες 19/10/2017 την 1069/2017 ΚΥΑ (φεκ. Β΄ 3702/19.10.2017) με προφανή σκοπό τον αιφνιδιασμό των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν αντικειμενικά να υποβάλλουν εμπρόθεσμη δήλωση σε μία μέρα, δεδομένου αφενός η σχετική προθεσμία προθεσμία λήγει στις 21/10/2017 και αφετέρου ότι δεν έχει νομοθετηθεί το όργανο ελέγχου στο οποίο πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Κατά της ως άνω ΚΥΑ οι δικαστικές ενώσεις ασκήσαμε σήμερα αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής και ήδη λάβαμε προσωρινή διαταγή.
 Κατόπιν όλων αυτών, οι δικαστικοί λειτουργοί όλων των κλάδων της Δικαιοσύνης:
Δεν δεσμευόμαστε, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων για τα έτη 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016), από την προθεσμία η οποία θα έληγε αύριο (21/10/2017) γιατί: α) η Πολιτεία δεν συμμορφώθηκε με το δεδικασμένο που απορρέει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το επιφορτισμένο με τον έλεγχο των δηλώσεων όργανο, το οποίο πρέπει να συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών (3) ανωτάτων δικαστηρίων και σήμερα δεν υπάρχει και β) όπως συνάγεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης, εφόσον καλούμαστε να υποβάλλουμε δηλώσεις στη βάση ενός νέου πλαισίου ενόψει της ως άνω απόφασης του ΣτΕ, είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση η χορήγηση εύλογης προθεσμίας όχι μόνο στους δικαστικούς λειτουργούς αλλά σε όλους τους υπόχρεους.
Διαμαρτυρόμαστε για την προαναφερόμενη πρακτική, που δεν συνάδει με τη λειτουργία των συνταγματικών (άρθ. 26 Σ.) εξουσιών και παραβιάζει κάθε έννοια καλής πίστης και χρηστής διοίκησης.
Δηλώνουμε ότι κανένας δεν θα μας υποχρεώσει να απεμπολήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να αγνοήσουμε το δεδικασμένο που προκύπτει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Καλούμε τους αρμόδιους να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της παραπάνω απόφασης, προβαίνοντας σε νομότυπο ορισμό του οργάνου, προς το οποίο θα υποβληθούν οι δηλώσεις των ετών 2015 και 2016, καθώς και του τύπου των δηλώσεων αυτών, παρέχοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων.
 Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Ασημίνα Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους»

via Blogger anatakti.gr

Advertisements
Εικόνα

«Όχι» από το δικαστήριο στην αποφυλάκιση της Ηριάννας

http://www.thetoc.gr/images/articles/5/article_152413/dikastiko-oxi-stin-apofulakisi-tis-iriannas.w_l.jpg

Έντονες αντιδράσεις από αλληλέγγυους – Εκσφενδόνισαν ακόμα και καρέκλες στους δικαστές, που αποχώρησαν συνοδεία δυνάμεων των ΜΑΤ
Απορρίφθηκαν, με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών, οι αιτήσεις της Ηριάννας και του Περικλή, καταδικασμένων για συμμετοχή στην οργάνωση Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς.
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Στο άκουσμα της απορριπτικής απόφασης, αλληλέγγυοι, που είχαν γεμίσει την αίθουσα, «απάντησαν» εκσφενδονίζοντας μπουκάλια νερού, ακόμα και καρέκλες, στους δικαστές, οι οποίοι αποχώρησαν από την δικαστική αίθουσα συνοδευόμενοι από δυνάμεις των ΜΑΤ.
Δείτε βίντεο με το σκηνικό της έντασης μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Πιο συγκεκριμένα, άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στη δικαστική αίθουσα, φωνάζοντας συνθήματα «Ες ες μπάτσοι δικαστές» και το «πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά», άρχισαν να πετούν καρέκλες και μπουκάλια με νερό, με αποτέλεσμα να επέμβουν τα ΜΑΤ και να τους οδηγήσουν εκτός του μεγάρου του Εφετείου.

Είχαν προηγηθεί οι εισαγγελικές προτάσεις, με τις οποίες ζητείτο από το δικαστήριο να απορρίψει τις αιτήσεις των δυο καταδικασθέντων.

Ειδικότερα, για την 29χρονη Ηριάννα, που έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή στην οργάνωση «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς», ο εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της αίτησής της, υποστηρίζοντας πως «δεν αποδείχθηκε ουδέν θεμελιωτικό γεγονός που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναστολή», ενώ «το ζήτημα της ανεπανόρθωτης βλάβης δεν απεδείχθη».

Ακόμη, ο εισαγγελέας ανέφερε για την 29χρονη: «Η δυνατότητα παράτασης της διδακτορικής διατριβής είναι υπέρβαση δυσχέρειας, αλλά όχι υπέρμετρη ή ανεπανόρθωτη βλάβη, εφόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία παράταση στο μέλλον».

Τέλος, ο εισαγγελέας αναφέρθηκε και στον ισχυρισμό της 29χρονης ότι είναι αθώα για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει: «Ούτε ο προβληματισμός της υπεράσπισης και της ιδίας ότι έχει ως κεκτημένο το τεκμήριο της αθωότητας ευσταθεί, αφού αυτό κάμπτεται, όταν εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση».

Για τον 33χρονο, ο οποίος επίσης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για συμμετοχή στην οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς», ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να απορριφθεί η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του.

Ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε την απόρριψη της αίτησης επισημαίνοντας πως «δεν απεδείχθη καμία επιδείνωση της υγείας του» 33χρονου.

Ακόμη, στη σχετική τοποθέτησή του ο εισαγγελέας, αφού επισήμανε πως «υπάρχει το γενικότερο αίσθημα της θλίψεως για νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το φάσμα του νόμου αίφνης μετά της εκδόσεως της πρωτόδικης απόφασης», σημείωσε: «Πρόκειται για μία εμπλοκή τους, η οποία εμφανίζει έντονη αντικοινωνικότητα. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να παραληφθεί. Να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία η αίτηση».

Νωρίτερα, η 29χρονη Ηριάννα ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει δεκτή την αίτησή της, σημειώνοντας πως, όσο παραμένει στη φυλακή, αυτό έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική της εξέλιξη.

«Όσο χάνω εμπειρία και εργασία, οι συνάδελφοί μου προχωράνε» είπε χαρακτηριστικά η 29χρονη και προσέθεσε: «Αυτό σημαίνει πως σε πέντε μήνες, σε ένα χρόνο, δεν θα μπορώ να εργάζομαι στο πανεπιστήμιο και, ενώ είμαι σίγουρη ότι στο Εφετείο θα αθωωθώ, ως τότε θα έχουν χαθεί τα αποτελέσματα των κόπων μου».

Παράλληλα, επισήμανε: «Έγινα ξαφνικά επικίνδυνη την 1η Ιούνη. Νωρίτερα, δύο φορές είχαν αρθεί οι περιοριστικοί όροι, για να μεταβώ στο εξωτερικό για εργασία». Μιλώντας για την καταδίκη της, τόνισε πως κρίθηκε ένοχη, με μοναδικό επιχείρημα μια συνάντηση φίλων του συντρόφου της στο σπίτι της.

Ανέφερε χαρακτηριστικά η 29χρονη: «Ο σύντροφος μου αθωώθηκε και εγώ βρίσκομαι στη φυλακή εδώ και πέντε μήνες. Είπαν ότι έχω σχέση με όπλα μέσω ενός DNA που αμφισβητείται από την επιστημονική κοινότητα από το 2013. Πίστευα πραγματικά και γι’ αυτό πήγαινα με καλή πίστη στο πρωτόδικο δικαστήριο, πως η αμφιβολία λειτουργεί υπέρ του κατηγορουμένου. Πέντε μήνες μετά την ενοχή μου και βρίσκομαι να ξυπνάω κάθε πρωί με το βάρος της αθωότητας μου…. Όσα έχτιζα εννιά χρόνια καταστρέφονται».

Ως μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών δύο καθηγήτριες Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες επιβλέπουν τη διδακτορική διατριβή της 29χρονης. Πρόκειται για τις κυρίες Αμαλία Μόνζιερ και Όλγα Δήμα, οι οποίες μίλησαν για μία αφοσιωμένη στις σπουδές της κοπέλα, τονίζοντας ότι τυχόν παραμονή της στη φυλακή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πανεπιστημιακή της εξέλιξη.

Με αφορμή την απορριπτική απόφαση του δικαστηρίου ο συνήγορος της 29χρονης Ηριάννας, Θ. Μαντάς δήλωσε: «Το τραύμα στο κράτος δικαίου σήμερα δεν επουλώθηκε. Η Ηριάννα παραμένει στη  φυλακή. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με το διο σθένος και την ίδια πεποίθηση ότι στο τέλος η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει και η Ηριάννα θα αποδοθεί ελεύθερη στην κοινωνία. Η απόφαση η σημερινή κλείνει οριστικά την πόρτα στην Ηριάννα για να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, για να επιστρέψει στην αληθινή ζωή. Ο χρόνος κατά τον οποίο η Ηριάννα θα παραμείνει στη φυλακή δημιουργεί κατ απόλυτο τρόπο αποκλεισμό από κάθε πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή προοπτική γι’ αυτή τη νέα κοπέλα, γι’΄αυτή τη νέα επιστήμονα».

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Συζητήθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής της 29χρονης Ηριάννας

http://neaselida.news/nsmedia/uploads/2017/10/hrianna2.jpg

Αναμένεται η εισαγγελική πρόταση και η απόφαση του δικαστηρίου που θα κρίνει αν θα κάνει δεκτή ή όχι την αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής της
Ξεκίνησε σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο Αναστολών η συζήτηση της αίτηση αναστολής που έχει καταθέσει η 29χρονη μεταδιδακτορική φοιτήτρια, Ηριάννα, η οποία έχει καταδικαστεί σε 13χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή στην οργάνωση «Συνομωσία των Πυρήνων της Φωτιάς».
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Πλέον αναμένεται η εισαγγελική πρόταση και η απόφαση του δικαστηρίου που θα κρίνει αν θα κάνει δεκτή ή όχι την αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής της 29χρονης.

Λαμβάνοντας το λόγο στο δικαστήριο η 29χρονη ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει δεκτή την αίτησή της σημειώνοντας πως όσο παραμένει στη φυλακή, αυτό έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική της εξέλιξη: «Όσο χάνω εμπειρία και εργασία, οι συνάδελφοί μου προχωράνε» είπε χαρακτηριστικά η 29χρονη και προσέθεσε: «Αυτό σημαίνει πως σε πέντε μήνες, σε ένα χρόνο, δεν θα μπορώ να εργάζομαι στο πανεπιστήμιο και ενώ είμαι σίγουρη ότι στο Εφετείο θα αθωωθώ, ως τότε θα έχουν χαθεί τα αποτελέσματα των κόπων μου».
Παράλληλα, επισήμανε: «Έγινα ξαφνικά επικίνδυνη την πρώτη Ιούνη. Νωρίτερα, δύο φορές είχαν αρθεί οι περιοριστικοί όροι για να μεταβώ στο εξωτερικό για εργασία». Μιλώντας για την καταδίκη της τόνισε πως κρίθηκε ένοχη με μοναδικό επιχείρημα μια συνάντηση φίλων του συντρόφου της στο σπίτι της.

Ανέφερε χαρακτηριστικά η 29χρονη: «Ο σύντροφος μου αθωώθηκε και εγώ βρίσκομαι στη φυλακή εδώ και πέντε μήνες. Είπαν ότι έχω σχέση με όπλα μέσω ενός dna που αμφισβητείται από την επιστημονική κοινότητα από το 2013. Πίστευα πραγματικά και για αυτό πήγαινα με καλή πίστη στο πρωτόδικο δικαστήριο πως η αμφιβολία λειτουργεί υπέρ του κατηγορουμένου. Πέντε μήνες μετά την ενοχή μου και βρίσκομαι να ξυπνάω κάθε πρωί με το βάρος της αθωότητας μου…. Όσα έχτιζα εννιά χρόνια καταστρέφονται».

Ως μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών δύο καθηγήτριες Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες επιβλέπουν τη διδακτορική διατριβή της 29χρονης. Πρόκειται για τις κυρίες Αμαλία Μόνζιερ και Όλγα Δήμα, οι οποίες μίλησαν για μία αφοσιωμένη στις σπουδές της κοπέλα, τονίζοντας ότι τυχόν παραμονή της στη φυλακή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη πανεπιστημιακή της εξέλιξη.

Ακόμη, αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής του έχει καταθέσει και ένας 33χρονος, που έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών για συμμετοχή στους Πυρήνες της Φωτιάς. Ο 33χρονος μιλώντας στο δικαστήριο αναφέρθηκε σε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και τόνισε την ανάγκη του να αποφυλακιστεί.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Οι επιπτώσεις του «Νόμου Παρασκευόπουλου» και των μαζικών αποφυλακίσεων

http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/styles/708×320/public/fylakes-ast-708_1.jpg

Παρά τις προειδοποιήσεις τόσο του νομικού κόσμου για τις δυσμενείς επιπτώσεις όσο και της Ένωσης Εισαγγελέων που αναφέρει ότι οι ρυθμίσεις αυτές ισοδυναμούν με ακύρωση των δικαστικών αποφάσεων, η κυβέρνηση συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ίδια καταστροφική πολιτική της
Οι αθρόες αποφυλακίσεις εξαιτίας του «Νόμου Παρασκευόπουλου» και των παρατάσεων του, έχουν ήδη τραγικά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία και σε συνδυασμό και με τις άλλες κεντρικές επιλογές της Κυβέρνησης όπως η κατάργηση της Ομάδας Δέλτα που περιπολούσαν διαρκώς, η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ΄ και η ανοχή της στις συλλογικότητες, έχουν επιτείνει το γενικό κλίμα ανασφάλειας των πολιτών.//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Παρά τις προειδοποιήσεις τόσο του νομικού κόσμου για τις δυσμενείς επιπτώσεις όσο και της Ένωσης Εισαγγελέων που με ανακοίνωση της είχε αναφέρει ότι «Η ισχύς του νόμου (Παρασκευόπουλου) ξεκίνησε το Μάιο 2015, οι πρώτες μαζικές αποφυλακίσεις ήρθαν κιόλας τις πρώτες 45 ημέρες εφαρμογής του» και ότι «οι ρυθμίσεις αυτές ισοδυναμούν με ακύρωση των δικαστικών αποφάσεων και αναιρούν το γενικό και εδικό προληπτικό αποτέλεσμα της επιβληθείσας ποινής…το νομοσχέδιο φέρνει γενική ελευθέρωση κρατουμένων», η κυβέρνηση συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ίδια καταστροφική πολιτική της.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ένα πρωτοφανές κλίμα ανασφάλειας στο κέντρο, κυρίως, των μεγάλων αστικών περιοχών και, ιδίως, στο κέντρο της Αθήνας. Καταλήψεις δημοσίων κτιρίων, συμβόλαια θανάτου, συμμορίες, απαγωγές, εμπόριο όπλων κλπ, αλλάζουν εντελώς τη φυσιογνωμία της χώρας.

Χαρακτηριστικά,  
Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης  επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2017 αποφυλακίστηκαν 12.590 κρατούμενοι εκ των οποίων οι περίπου 2.000  από αυτούς είχαν επιβληθεί ποινές για κακουργηματικές πράξεις.

Ένα επίσης, κρίσιμο στοιχείο είναι ότι από τους ανωτέρω είχαμε πέντε περιπτώσεις ισοβιτών που αποφυλακίστηκαν με αναπηρία 80% και 163 ισοβιτών με αναπηρία 67%.

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι σήμερα έχουν αποφυλακιστεί 4930 κρατούμενοι, δηλαδή κατά μέσο όρο 430-450 αποφυλακίσεις το μήνα λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου και των παρατάσεων του.

Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι πολλοί από τους ανωτέρω αποφυλακισθέντες υπέπεσαν σε νέες εγκληματικές πράξεις, και μάλιστα σοβαρότερες από αυτές που αρχικά είχαν καταδικαστεί.

Συγκεκριμένα,
α) Ο Γεωργιανός Ρομπέρτο Σοχακιάν (εξέτιε ποινή πολυετούς κάθειρξης- κατά της ιδιοκτησίας, ναρκωτικά κλπ), που σκότωσε τον 27χρονο κοσμηματοπώλη στη Θεσσαλονίκη

β) Οι Γεωργιανοί ληστές (εξέτιαν ποινή 10ετούς κάθειρξης για ληστείες, κλοπές και παράνομη οπλοφορία) που δολοφόνησαν τον εστιάτορα στην Ύδρα

γ) Ο Αφγανός (εξέτιε ποινή 10ετούς φυλάκισης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία) που βίασε και σκότωσε την 19χρονη φοιτήτρια στη Γερμανία -σοβαρότατες αντιδράσεις από τη γερμανική πλευρά για το χειρισμό της υπόθεσης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές- δριμύ «κατηγορώ» για σωρεία παραλείψεων και λαθών από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και  Προστασίας του Πολίτη-

δ) Κακοποιός (συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αρχές του έτους 2017- δεν προφυλακίστηκε βάσει νόμου Παρασκευόπουλου) προχώρησε στη δολοφονία 70χρονου συνταξιούχου.

ε) Νιγηριανός (εξέτιε ποινή 10ετούς φυλάκισης για επιθέσεις και ληστείες σε ηλικιωμένους) αποφυλακίστηκε με τις ευεργετικές ως άνω διατάξεις και συνέχισε την εγκληματική του δράση σκορπώντας τον τρόμο σε Κυψέλη, Άγιο Παντελεήμονα, Αμπελόκηπους ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, ανενόχλητος ληστεύοντας και βασανίζοντας ηλικιωμένους.

Και τι έχει να πει για όλα αυτά η Κυβέρνηση;

Ο κ. Τσίπρας απαντώντας στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που ζήτησε για τα θέματα ασφάλειας Προ Ημερησίας Συζήτηση στη Βουλή, την χαρακτήρισε ανεπίκαιρη. Είπε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα και ότι ήταν ανεπίκαιρο το αίτημα μας για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο υπουργός του κ. Παρασκευόπουλος, υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου του δηλώνοντας: «ο Θεσμός των αδειών κ ο θεσμός των απολύσεων, είναι θεσμοί οι οποίοι εισφέρουν ισοζύγιο υπέρ της νομιμότητας, διευκολύνουν την επανένταξη. Έχουμε κόστος, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν με άδεια και κάνουν εγκλήματα!»

Μάλιστα, η Κυβέρνηση επαίρεται για τη «σημαντική εκτόνωση» στο σωφρονιστικό σύστημα, που επέφερε ο νόμος Παρασκευόπουλου, με την εφαρμογή του οποίου επήλθε μείωση του πληθυσμού καταστημάτων κράτησης κατά 18,32 %,  χωρίς όμως να αναλύεται ποιοτικά το αποτέλεσμα της «αριθμητικής» αυτής αποσυμφόρησης στην ασφάλεια των πολιτών.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: Αποχή για μία εβδομάδα αποφάσισαν οι δικηγόροι

http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=Ly8xMC4xNTAuMC40L3B0d2VibC9maWxlcy8xLzIwMTcvMTAvMTIvbXVyZGVyIDQuanBn&t=0&w=820&h=457&a=Center

Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: Αποχή για μία εβδομάδα αποφάσισαν οι δικηγόροι

Σε επταήμερη αποχή κατέρχονται οι δικηγόροι της Αθήνας ως ελάχιστη αντίδραση στη αποτρόπαιη δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου και την τυφλή δολοφονική βία κατά των δικηγόρων.
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Την σχετική απόφαση έλαβε σήμερα το βράδυ το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) το οποίο συγκεκριμένα αποφάσισε αποχή των δικηγόρων από αύριο Παρασκευή 13/10/2017 έως και την ερχόμενη Παρασκευή.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΔΣΑ έχει ως εξής:
«Ως ελάχιστη ένδειξη πένθους για την αποτρόπαιη δολοφονία του  αγαπημένου συναδέλφου μας Μιχάλη Ε. Ζαφειρόπουλου αλλά και ως ελάχιστη αντίδραση κατά της τυφλής δολοφονικής βίας στους ασκούντες το δικηγορικό λειτούργημα απέχουμε των καθηκόντων μας από αύριο Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Θεωρούμε αυτονόητη τη συμπαράσταση του δικαστικού σώματος και των δικαστικών υπαλλήλων».

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Alert! Κουκουλοφόροι εκτέλεσαν τον δικηγόρο Μιχάλη Ζαφειρόπουλο

https://anatakti.files.wordpress.com/2017/10/618f3-assets_large_t_420_55249868_type13145.jpg?w=200

Ο δικηγόρος Μιχάλης Ζαφειρόπουλος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς που δέχθηκε στο γραφείο του στην οδό Ασκληπιού 154
Δολοφονική επίθεση στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας δέχθηκε πριν από λίγη ώρα γνωστός δικηγόρος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θύμα επίθεσης έχει πέσει ο δικηγόρος Μιχάλης Ζαφειρόπουλος, μέσα στο γραφείο του στην οδό Ασκληπιού 154.
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι αυτή την ώρα από αστυνομικές πηγές, δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο γραφείο του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, τον πυροβόλησαν δύο φορές εν ψυχρώ και τον σκότωσαν.

Οι δράστες φορούσαν κουκούλες και μετά τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου εξαφανίστηκαν.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΥΠΟΙΚ: Με βάση τις εμπορικές αξίες η διαδικασία των πλειστηριασμών

http://www.inotos.gr/wp-content/uploads/2015/07/pleistiriasmoi-600×375.jpg

Το έγγραφο της ΑΑΔΕ επικαλείται τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής δικονομίας τόσο για την εκτίμηση της αξίας του κατασχεθέντος ακινήτου όσο και τον ορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται
Οι πλειστηριασμοί ακινήτων για οφειλές προς το Δημόσιο θα γίνονται με βάση τις εμπορικές αξίες και όχι τις αντικειμενικές επιβεβαιώνει το υπουργείο Οικονομικών σε γραπτή απάντηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Νικήτας Κακλαμάνης.//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Συγκεκριμένα, το έγγραφο της ΑΑΔΕ που προωθεί προς απάντηση του βουλευτή το υπουργείο Οικονομικών, επικαλείται τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής δικονομίας τόσο για την εκτίμηση της αξίας του κατασχεθέντος ακινήτου όσο και τον ορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται.

Και για όλα αυτά, υπογραμμίζει, πλέον χρησιμοποιείται ως βάση η εμπορική αξία των ακινήτων.
Ακολουθούν το έγγραφο της επίκαιρης ερώτησης και το έγγραφο της ΑΑΔΕ με το οποίο απαντά το ΥΠΟΙΚ

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Απαγωγή Παναγόπουλου: Ισόβια και 23 χρόνια κάθειρξη στον Βλαστό

http://www.espressonews.gr/sites/default/files/field/image/f2_288.jpg

Βλαστός προς δικαστές: «Δεν θα με δείτε στα δικαστήρια σας» – Δείτε τις ποινές στους άλλους κατηγορούμενους
Σε ισόβια αλλά και κάθειρξη 36 ετών (η οποία συγχωνεύθηκε στα 23 έτη) – την μεγαλύτερη που επέβαλλε το δικαστήριο στους 14 συνολικά κατηγορούμενους – καταδίκασε σήμερα το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον Παναγιώτη Βλαστό, ρίχνοντας την αυλαία στη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία Περικλή Παναγόπουλου αλλά και τη δολοφονία του επιχειρηματία Παν. Γούσιου.
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«Δεν θα με ξαναδείτε στα δικαστήρια σας. Εγώ έσβησα 20 χρόνια στη φυλακή», είπε ο Παν. Βλαστός απευθυνόμενος προς τους δικαστές αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας τους από τον πρόεδρο. Η απαγωγή του επιχειρηματία Περικλή Παναγόπουλου είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2009 ενώ τα λύτρα από αυτή δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, το δικαστήριο έπειτα από τρία περίπου χρόνια ακροαματικής διαδικασίας ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του για τις ποινές και τα ελαφρυντικά για τους 14 συνολικά κατηγορούμενους της υπόθεσης.
Αναλυτικά, το δικαστήριο με την απόφασή του επέβαλλε τις εξής ποινές:

Παναγιώτης Βλαστός: Ισόβια και 36 χρόνια που συγχωνεύτηκαν στα 23 χρόνια.
 Ιωάννης Σκαφτούρος: Κάθειρξη 6 ετών
Απόστολος Πετράκης: Κάθειρξη 18 ετών
Αριστομένης Κλεφτόγιαννης: Ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 15 ετών
Γιώργος Κατσαγιάννης: Ισόβια και 20 χρόνια που συγχωνεύτηκαν στα 15 χρόνια
Χαράλαμπος Μουστάκας: Κάθειρξη 8 ετών
Γιώργος Τρομπούκης:  Κάθειρξη 10 ετών
Βασίλης Στεφανάκος: Ποινή φυλάκιση 3 ετών η οποία μετατράπηκε σε χρηματική, εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ τη μέρα.
Ιωάννης Θώδης: Κάθειρξη 9 ετών.
Κωνσταντίνος Ανδρέου και Boban Ristevski κάθειρξη 10 ετών. Για τον Σερβο-Σκοπιανό Ristevski διατάχθηκε επίσης η απέλαση από τη χώρα όταν εκτίσει την ποινή του και η 10ετής απαγόρευση επιστροφής του στην Ελλάδα.
Εμμανουήλ Σκαρλάτος: Κάθειρξη 7 ετών.
Παναγιώτης Σοιλέδης: Κάθειρξη 8 ετών.
Πολυτίμη Γεωργά, σύντροφος του Σκαφτούρου: Φυλάκιση 2 ετών.


Τα ελαφρυντικά και η δήλωση Βλαστού

Το δικαστήριο με την απόφασή του επέβαλε σε όλους τους κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν σε ισόβια διαρκή στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και παράλληλα αναγνώρισε ελαφρυντικά στους Χαραλαμπο Μουστακα (μετεφηβική ηλικία), Πολυτίμη Γεωργά (πρότερο έντιμο βίο και ειλικρινή μεταμέλεια μετά την πράξη ) και Βασιλη Στεφανάκο (μετέπειτα καλή συμπεριφορά).

Με τη λήξη της διαδικασίας ο πρόεδρος του δικαστηρίου απευθυνόμενος στον Παναγιώτη Βλαστό του είπε ότι υπάρχουν ακόμη νομικές ενέργειες που μπορεί να κάνει όπως η αίτηση χάριτος ή να αιτηθεί αποφυλάκιση επικαλούμενος ανήκεστο βλάβη καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Π. Βλαστός: Σέβομαι την απόφασή σας. Θα πάω όμως παραπάνω. Εγώ έχω σβήσει 20 χρόνια μέσα στη φυλακή.
Πρόεδρος: Όμως παραβιάσατε δύο φορές την αναστολή
Π. Βλαστός: Ήμουν λάθος εκεί. Δεν θα με ξαναδείτε ποτέ στα δικαστήρια σας
Πρόεδρος: Προσπαθήσαμε να μην αδικήσουμε κάποιον. Ευχαριστώ πολύ όλους
Εισαγγελέας: Τον παράδεισο τον άνοιξε πρώτος ο ληστής. Εμείς όλοι είμαστε πολύ πίσω
Συνήγορος υπεράσπισης: Ο ληστής είχε το Χριστό δίπλα του
Εισαγγελέας: Και ο Παναγιώτης τον έχει

Δηλώσεις

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του Παν. Βλαστού κ. Φραγκίσκος Ραγκούσης τόνισε: «Με μία συγκινητική δήλωση ο Παναγιώτης Βλαστός στάθηκε απέναντι στους δικαστές του δηλώνοντας για μία ακόμη φορά ότι τελείωσε με την παρανομία. Η απόφαση του Εφετείου διαφοροποιήθηκε από εκείνη του πρωτόδικου δικαστηρίου καθώς του επέβαλε μία φορά ισόβια αντί για δύο που είχαν επιβληθεί εσφαλμένα στο πρώτο. Και θα προχωρήσει στο αναιρετικό στάδιο με την πίστη και την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη δεν θα αργήσει».

Ο  κ. Σάκης Κεχαγιόγλου συνήγορος υπεράσπισης του Χαρ. Μουστάκα, ανέφερε: «Η αναγνώριση από το Δικαστήριο ελαφρυντικού στον εντολέα μου και η μείωση της πρωτοδίκως επιβληθείσας κάθειρξης των 19 ετών σε 8 έτη είναι δίκαιη και απόλυτα συμβατή με την τρίχρονη διαδικασία και την όλη συμπεριφορά και προσωπικότητα του Χαράλαμπου Μουστάκα. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την απόφαση».

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

«Όργια» ΣΥΡΙΖΑ με τους νέους διευθυντές σχολείων

https://www.lykavitos.gr/wp-content/uploads/2017/05/sxoleio-louketo-kagkela1-696×464.jpg

Ολόκληρες ομάδες συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και υποψήφιος βουλευτής βρέθηκαν δια της μεθόδου της συνεντεύξεως σε θέσεις ευθύνης
Γράφαμε την περασμένη εβδομάδα για τα προβλήματα ευνοιοκρατίας που έχουν δημιουργηθεί με τις αναδείξεις συνδικαλιστικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της παράταξης του στην εκπαίδευση ΣΥΝΕΚ στον Πειραιά σε θέσεις διευθυντών με τη μέθοδο της συνέντευξης.
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Να όμως που ο κακός χαμός που επικράτησε με τις κρίσεις διευθυντών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας όπως η Κορινθία, η Λάρισα και η Αττική, οδηγούν θιγόμενους εκπαιδευτικούς σε κύματα μηνύσεων και αγωγών επειδή δεν προβιβάστηκαν σε θέσεις ευθύνης και κόπηκαν με πολιτικά αμιγώς κριτήρια όπως καταγγέλλεται.

Περίπου 100 λοιπόν στελέχη της εκπαίδευσης, θεωρώντας πως με τον νέο νόμο Γαβρόγλου «σφαγιάστηκαν» από τις σχετικές λίστες προώθησης τους σε διευθυντικές θέσεις λόγω κομματικών κριτηρίων και της περίφημης «συνέντευξης» που μέτρησε στις τελικές βαθμολογίες, προσφεύγουν νομικά ενώ το κλίμα στα σχολεία της χώρας είναι τεταμένο καθώς γονείς θεωρούν πως ξετυλίγεται σχέδιο άλωσης της εκπαιδευσης ακόμα και πολιτικής χειραγώγησης των μαθητών, με κομματικά κριτήρια. Ήδη σε σχολεία της Νίκαιας και του Πειραιά υπήρξαν αντιδράσεις ακόμα και απειλές κατά όσων αντιδρούσαν πως θα υπάρξει επέμβαση της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε την Κυριακή οι καταγγελίες είναι πολλές και αφορούν στελέχη της συνδικαλιστικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝΕΚ), οι οποίοι με περίεργες μεθόδους παρέκαμψαν συναδέλφους τους με μεγάλη πείρα και σπουδές. Κι όλα αυτά αξιοποιώντας τη μέθοδο των «συνεντεύξεων». Όπως καταγγέλλουν ο βουλευτής του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς και ο Δ. Κωνσταντόπουλος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης η διαδικασία σχεδιάστηκε από μέλη του ΠΥΣΔΕ Πειραιά προσκείμενα στον ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα 15 κομματικοί εκπαιδευτικοί να προαχθούν εις βάρος άλλων συναδέλφων τους. Ανάλογα κρούσματα όμως υπήρξαν και σε άλλες πόλεις της χώρας όπως και στη Δυτική Αττική.

Μάλιστα στη σχετική λίστα προωθήθηκε και ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά Βασίλης Σταυρόπουλος παρά τα χαμηλά αντικειμενικά του μόρια (είχε 13,50 όταν άλλοι που κόπηκαν έφθαναν έως και τα 17,80 ή 16,90), Το μαγείρεμα, όπως καταγγέλθηκε έγινε ως εξής: εκπαιδευτικοί με υψηλές βαθμολογίες προσόντων κόπηκαν με ύποπτα χαμηλές βαθμολογίες στη διαδικασία της συνέντευξης. Μάλιστα πληροφορίες μιλάνε για πολιτικές ερωτήσεις που τους γίνονταν ενώ αρκετοί από τους κριτές, τα μέλη δηλαδή του ΠΥΣΔΕ, ήταν οργανωμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Απίστευτο: Τον Φυλακίζουν για 42 μέρες γιατί δεν πλήρωσε τα διόδια!

http://www.athensmagazine.gr/photos/c_300px_200px/articles/201709/er.png

«Πριν 2 – 3 χρόνια χρειάστηκε να ανεβώ Αθήνα με το αμάξι μου και δεν πλήρωσα τα διόδια. Πριν λίγους μήνες μου έστειλαν 7 κλήσεις των 200 ευρώ η κάθε μια. Εγώ δεν δέχτηκα να τις παραλάβω και τώρα μου ζητούν άδεια πινακίδες και με πάνε δικαστικώς», είπε ο 47χρονος
Σε 42 ημέρες φυλάκιση καταδικάστηκε ο 47χρονος, Στράτος Δασκαρόλης, επειδή δεν πλήρωσε τα διόδια. «Αρνούμαι να εξαγοράσω την ποινή μου. Θα πάω φυλακή» δηλώνει ο Καλαματιανός… εγκληματίας.
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Αίσθηση έχει προκαλέσει η απόφαση του πταισματοδικείου Καλαμάτας να επιβάλει ποινή φυλάκισης 42 ημερών σε έναν 47χρονο Καλαματιανό, ο οποίος δεν πλήρωσε τα διόδια.

Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος σημειώνει, η ιστορία έχει ως εξής: «Πριν 2 – 3 χρόνια χρειάστηκε να ανεβώ Αθήνα με το αμάξι μου και δεν πλήρωσα τα διόδια. Πριν λίγους μήνες μου έστειλαν 7 κλήσεις των 200 ευρώ η κάθε μια. Εγώ δεν δέχτηκα να τις παραλάβω και τώρα μου ζητούν άδεια πινακίδες και με πάνε δικαστικώς στις 27 Σεπτεμβρίου».

Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο 42χρονος αρνήθηκε να πληρώσει την ποινή που του επιβλήθηκε εμμένοντας στη θέση του ότι προτιμά να οδηγηθεί στις φυλακές.

«Θα κάνω το καθήκον μου»

Ο Στράτος Δασκαρόλης, λίγο πριν καταδικαστεί από το Πταισματοδικείο της Καλαμάτας καλούσε σε συμπαράσταση και δήλωνε οτι θα πράξει το καθήκον του. «Δεν μπορώ να περιγράψω σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκομαι αυτήν την στιγμή, αυτοί που με γνωρίζουν προσωπικά ξέρουν .Εγώ προσωπικά το βλέπω ως μια μάχη που πρέπει να δοθεί και δεν πρέπει να είμαι μόνος μου. Χρειάζομαι την βοήθεια σου χρειάζομαι την παρουσία σου στον δικαστήριο να πάρω δύναμη να δείξουμε ότι δεν είμαστε μονάδες .Εσείς που με γνωρίζετε ξέρετε ότι θα κάνω το καθήκον μου κάντε και εσείς το δικό σας».

Το κλητήριο θέσπισμα

Ο 47χρονος είχε κληθεί στο Πταισματοδικείο της Καλαμάτας από τις 4 Ιουλίου όταν του επιδόθηκε το πιο κάτω κλητήριο θέσπισμα:

Πηγή: Messiniapress.gr

via Blogger anatakti.gr