Tag Archives: ακίνητα

Εικόνα

Κτηματολόγιο: Ξεκίνησε η αποστολή email σε 2 εκατομμύρια πολίτες

https://ift.tt/2pol8Xf

Καλούνται όσοι πολίτες είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας σε μια ή περισσότερες Περιφερειακές
Ενότητες η προθεσμία των οποίων λήγει στις 31 Οκτωβρίου, να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους
Μαζικά ηλεκτρονικά μηνύαματα στέλνονται από το πρωί της Τρίτης (15/10) από την ΑΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων της ατομικής ιδιοκτησίας τους στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Σε καθημερινή βάση αποστέλλονται 500.000 ηλεκτρονικά μηνύματα και η συνολική διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί σε 4-5 ημέρες. Με το ηλεκτρονικό μήνυμα καλούνται όσοι πολίτες είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας σε μια ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες η προθεσμία των οποίων λήγει στις 31 Οκτωβρίου, να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους.

Συγκεκριμένα, έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν στις επόμενες ημέρες ηλεκτρονική ειδοποίηση οι κάτοχοι ιδιοκτησίας σε μια ή περισσότερες από τις εξής Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Δυτικής Αττικής. Για όλες αυτές τις περιοχές δεν πρόκειται να δοθεί καμία περαιτέρω παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

Υπενθυμίζεται πως για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι πολίτες μπορούν να:

Υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσα από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, http://www.ktimatologio.gr

Αποφύγουν την πολύωρη αναμονή, εφαρμόζοντας την διαδικασία διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης», προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσής τους σε μεταγενέστερο χρόνο με ραντεβού.

Λάβουν δωρεάν υπηρεσίες στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης από εξειδικευμένους δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με την διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα έντυπα, εντοπισμό, κλπ.

Χρησιμοποιήσουν δωρεάν την υπηρεσία εντοπισμού και οριοθέτησης ακινήτου με χρήση εφαρμογής μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου.

Πληρώσουν πάγιο τέλος σε δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.

Καλέσουν για περισσότερες πληροφορίες στο 210 6505600 ή στο 1015 και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr.

via Blogger anatakti.gr

Advertisements
Εικόνα

Aντικειμενικές αξίες: Το ΣτΕ ακυρώνει τις τιμές σε 12 περιοχές της Ελλάδας

https://ift.tt/2nmOft8

Με μια σειρά 12 αποφάσεών του το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις αντικειμενικές
αξίες του 2018 σε 12 περιοχές ανά την Ελλάδα και αναλυτικότερα, σε Ζώνη των Αθηνών και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πλάκας, στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ Ζώνες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Ε΄ Ζώνη Εκάλης, στην Ζώνη της Λιλαίας του Δήμου Δελφών και στις Α΄ Ζώνη Αγίας Βαρβάρας και στην Α΄ Ζώνη Αετοφωλιάς Δήμου Τήνου.

Αναγκαίο είναι να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ, δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή το αποτέλεσμα τους δεν ανατρέχει από την ημέρα ισχύος του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (υπουργικής απόφασης), αλλά ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων.

Και αυτό γιατί το ΣτΕ, όπως υπογραμμίζει, αφενός στάθμισε τα συμφέροντα των διαδίκων, αποδίδοντας μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες και αφετέρου προς αποτροπή του κινδύνου διαταραχής των φορολογικών εσόδων του κράτους και των Δήμων!

Πέρα όμως, από αυτό, μετά τις εν λόγω αποφάσεις του ΣτΕ, το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να επανακαθορίσει τις τιμές ζώνης που ακυρώθηκαν στις 12 αυτές περιοχές.

Ειδικότερα, η μείζονα 7μελής σύνθεσης Β΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Δημητρακόπουλο, με τις υπ΄ αριθμ. 1865-1870, 1872-1876 και 1879/2019 αποφάσεις του έκρινε παράνομο τον καθορισμό τιμών ζώνης κατά το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, που έγινε από το υπουργείο Οικονομικών το περασμένο έτος, λόγω πλημμελούς διαδικασίας κατά τον καθορισμό τους και για το λόγο αυτό έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως ιδιοκτητών ακινήτων 12 περιοχών της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1113/12.6.2018 απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κατά το μέρος εκείνο με το οποίο ορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε 12 ζώνες.

Σημειώνεται ότι ο καθορισμός των αντικειμενικών αξιών με την εν λόγω υπουργική απόφαση έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 46 του νόμου 4509/2017, βασικό στοιχείο του οποίου είναι η σύνταξη και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων/εκτιμήσεων από ιδιώτες, δηλαδή, από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, μεταξύ των άλλων, έκριναν, ότι ο προσδιορισμός των τιμών εκκίνησης πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και επιστημονικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης,

Σε άλλο σημείο, οι αποφάσεις του ΣτΕ, διευκρινίζουν ότι κατά την διαδικασία προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης δεν αποκλείεται η ανάθεση καθηκόντων συλλογής, επεξεργασίας και εκτίμησης στοιχείων της αγοράς (όπως είναι για αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων) σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου), τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη.

Μάλιστα, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, ότι η οριζόμενη από τον κανονιστικό νομοθέτη μεθοδολογία πρέπει να είναι διαφανής, δηλαδή, αφενός, να είναι ευχερώς προσβάσιμη στους ενδιαφερόμενους και, αφετέρου, «ο τρόπος λειτουργίας της να γίνεται κατανοητός στους εφαρμοστές της, και παράλληλα να ορίζει κατά τρόπο αρκούντως ειδικό και σαφή όλα τα ουσιώδη στοιχεία της επιτέλεσης του αντίστοιχου έργου, ιδίως, δε, τα δεδομένα που πρέπει (ή/και είναι σκόπιμο) να συλλεγούν και να ληφθούν υπόψη, τον τρόπο ανάλυσης, επεξεργασίας και αξιολόγησής τους, τις συναφώς εφαρμοστέες προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές, τα κριτήρια επιλογής της προσφορότερης ή των προσφορότερων εξ αυτών».

Για τις συγκεκριμένες περιοχές που απασχόλησαν το ΣτΕ, το δικαστήριο έκρινε ότι «ο υπολογισμός και ο προσδιορισμός των επίμαχης τιμής εκκίνησης των ακινήτων στις επίδικες ζώνες εχώρησε κατά τρόπο που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί την απαίτηση των οικείων εξουσιοδοτικών διατάξεων των νόμων 1249/1982 και 4509/2017 περί τήρησης αρκούντως ορισμένης, πρόσφορης και επιστημονικά άρτιας μεθοδολογίας».

Και αυτό, γιατί:

-Το Δημόσιο είχε παραλείψει να προβεί, με βάση την προσέγγιση των συγκριτικών πωλήσεων, στη συλλογή των δεδομένων της αγοράς ακινήτων, μέσω της δημιουργίας και τήρησης σχετικής βάσης δεδομένων (ανάλογης με εκείνη που υπάρχει για τις μισθώσεις ακινήτων), η δε ανάθεση στους πιστοποιημένους εκτιμητές της συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών, έγινε χωρίς την πρόβλεψη και εφαρμογή επαρκών διαδικαστικών εγγυήσεων, κατάλληλων για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των οικείων πληροφοριακών δεδομένων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία πωλήσεων (λ.χ. έγιναν πολύ λίγες αγοραπωλησίες, οι οποίες δεν παρέχουν επαρκές δείγμα), δεν αποκλείεται να λαμβάνονται υπόψη και τιμές από σχετικές προσφορές/αγγελίες πώλησης, κ.λπ.

– Εάν τα σχετικά αξιόπιστα στοιχεία συγκριτικών αγοραπωλησιών είναι ανύπαρκτα ή τόσο λίγα, μπορεί και είναι σκόπιμο (ή ακόμα και αναγκαίο) να λαμβάνονται υπόψη (και) σχετικά αποδεικτικά στοιχεία περί συγκριτικών μισθώσεων, δυνατότητα η οποία αποκλείστηκε από την εφαρμοσθείσα μεθοδολογία.

-Δεν προκύπτει ότι, για τη διαμόρφωση της εκτιμητικής μεθοδολογίας, η διοίκηση έλαβε προσηκόντως υπόψη την προσέγγιση του κόστους, μολονότι, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πρότυπα, η προσέγγιση αυτή είναι η πλέον πρόσφορη για κατηγορίες ακινήτων σε ορισμένες περιοχές, ιδίως, λόγω έλλειψης κίνησης στην οικεία αγορά (και της συνακόλουθης έλλειψης επαρκών στοιχείων για αγοραπωλησίες ή/και μισθώσεις).

Δήλωση δικηγόρου Νικολάου Καραμέτου

Με αφορμή την έκδοση των αποφάσεων αυτών, ο εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των προσφευγόντων στο ΣτΕ, Νικόλαος Καραμέτος δήλωσε:

«Για πολλοστή φορά η φορολογική διοίκηση αποτυγχάνει να καθορίσει τις τιμές ζώνης των ακινήτων κατά τρόπο διαφανή, σαφή και μεθοδολογικά άρτιο, και επιβάλει φορολογικές υποχρεώσεις με βάση αυθαίρετα κριτήρια και διαδικασίες, χωρίς να τηρείται η βασική αρχή της επιβολής φορολογικών βαρών επί πραγματικών και όχι επί πλασματικών αξιών.

Σε εφαρμογή των αποφάσεων αυτών υποχρεούται το υπουργείο Οικονομικών να επανακαθορίσει τις τιμές ζώνης που ακυρώθηκαν και αφορούν σε 12 περιοχές της Ελλάδας, κατά τρόπο μεθοδολογικά άρτιο.

Ο λόγος της ακύρωσης όμως ανάγεται σε γενικότερο ζήτημα πλημμέλειας της επιλεγείσας διαδικασίας και παραβίασης των κριτηρίων που έχει κατά το παρελθόν καθορίσει το ΣτΕ για το νόμιμο καθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, καθιστώντας ουσιαστικά παράνομο τον καθορισμό τιμών για το σύνολο των ζωνών ανά την Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, ανοίγει ο δρόμος για την δικαστική αμφισβήτηση των αξιών των ακινήτων και της επιβολής φορολογικών βαρών και για τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας».

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ρώσος επιχειρηματίας κέρδισε €23.000 σε 6 μήνες από ακίνητα στην Αθήνα

https://ift.tt/2OqFEki


Τα διαμερίσματα που έχουν μεγάλη ζήτηση, είναι όσα κοστίζουν λιγότερο από 50.000 ευρώ,
χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση και για ακριβότερα
Το παράδειγμα του Γιούρι Κ., Ρώσου επενδυτή και πελάτη της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Tranio, είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ακινήτων οι ξένοι αγοραστές.
Η συγκεκριμένη αγορά, εξελίσσεται σε επενδυτικό «Ελ Ντοράντο» για όσους διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα και κατορθώνουν να αποκτήσουν ακίνητα σε σχετικά χαμηλή τιμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν εισρεύσει ξένα κεφάλαια ύψους 736 εκατ. για την αγορά ακινήτων.
Η ρωσική Tranio έχει συστήσει τοπικό γραφείο στην Αθήνα εδώ και 3 χρόνια και έχει αναλάβει δεκάδες έργα για λογαριασμό πελατών της, όπως και ο εν λόγω επιχειρηματίας από τη Μόσχα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, η έμφαση αρκετών επενδυτών είναι προς τα ακίνητα μεγάλης ηλικίας, τα οποία απαιτούν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης ώστε να ενισχυθεί η αξία τους.
Τα διαμερίσματα που έχουν μεγάλη ζήτηση, είναι όσα κοστίζουν λιγότερο από 50.000 ευρώ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση και για ακριβότερα ακίνητα.
Ο συγκεκριμένος Ρώσος επενδυτής αφού είδε δια ζώσης ορισμένα διαμερίσματα σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, επέλεξε ένα που πωλούνταν προς 28.000 ευρώ στον Άγιο Νικόλαο, ενώ λίγες μέρες απόκτησε ακόμη ένα διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, δίνοντας 60.000 ευρώ.
Τα διαμερίσματα ανακαινίστηκαν με κόστος 56.000 ευρώ και ύστερα από λίγους μήνες μεταπωλήθηκαν με σημαντικό κέρδος. Συγκεκριμένα, γράφει η Καθημερινή, η μέση απόδοση επι της αρχικής επένδυσης έφθασε στο 15,4%. Το καθαρό κέρδος του Ρώσου από το ακίνητο στον Αγ. Νικόλαο ανήλθε σε 8.500 ευρώ ενώ για εκείνο του Νέου Κόσμου κέρδισε 14.500 ευρώ.

επενδύσειςακίνητα

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ρόδος: Καταδικάστηκε επειδή «πούλησε» σε αλλοδαπή ακίνητο του Δημοσίου

https://ift.tt/31LCCuK

Μια επιχειρηματίας από την Τσεχία, καταμήνυσε κάτοικο του νησιού, επειδή, όπως υποστήριξε, της πούλησε ακίνητο… του δημοσίου –
Καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με 3ετη αναστολή ο Ροδίτης
Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με 3ετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε έναν κάτοικο Αρχαγγέλου, που κρίθηκε ένοχος για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Ο κατηγορούμενος καταμηνύθηκε από μια Τσέχα που υποστήριξε ότι της πούλησε ακίνητο… του δημοσίου!
Η εγκαλούσα είναι επιχειρηματίας στην Τσεχία και πηγαίνει συχνά για διακοπές στη Ρόδο. Μετά τη γνωριμία της με τον Ροδίτη, ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις και όπως εκθέτει στη μήνυση της, πίστεψε ότι ήταν πραγματικός της φίλος.

Σε συζητήσεις για επιχειρηματικές κινήσεις που είχαν για την Ρόδο, φέρεται να της παρουσίασε μία μεγάλη ευκαιρία με τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, στα «Στεγνά».
Στις 2 Οκτωβρίου 2013 υπέγραψαν συμφωνητικό, όπου ρητά δηλώνει ο εγκαλούμενος, μεταξύ άλλων, ότι έχει στην κυριότητά του τη μερίδα στα «Στεγνά» εντός της οποίας έχει αναγείρει οικοδομή με σκοπό να εγκαταστήσει επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων ή ξενοδοχείου.

Σημειωτέον ότι το εν λόγω συμφωνητικό υπεγράφη βασιζόμενο στην καλή πίστη όπως δηλώνεται ρητά στον όρο 5, όπου αναφέρεται ότι «αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν απεριόριστη εμπιστοσύνη και εκτίμηση».

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας όπως διατυπώθηκε, του κατέβαλε 50.000 ευρώ με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και μέχρι σήμερα τμηματικά άλλες 70.900 ευρώ, για τις εκάστοτε ανάγκες της οικοδομής. Ητοι συνολικά του κατέβαλε, όπως ισχυρίζεται, 120.900 ευρώ.

Όταν του ζήτησε να υπογράψουν και νέο συμφωνητικό για να του καταβάλει επιπλέον χρήματα εκείνος, όπως διατείνεται την απέφευγε. Της ζητούσε να του καταβάλλει και επιπλέον χρήματα, γεγονός που την έβαλε σε υπόνοιες, οπότε και απευθύνθηκε σε δικηγόρο, ο οποίος αφού έκανε έλεγχο στο Κτηματολόγιο Ρόδου, ανακάλυψε ότι το ακίνητο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και ότι ο εγκαλούμενος δεν έχει κανένα δικαίωμα επ’ αυτού.

Αμέσως του απέστειλε εξωδική δήλωση διαμαρτυρία, εκδηλώνοντας την αγανάκτησή της αλλά και την έκπληξή της για την εξαπάτησή της. Τον κάλεσε δε να της επιστρέψει αμέσως τα χρήματα, που του είχε καταβάλει.

Όμως, όπως εκθέτει, ο εγκαλούμενος δεν έχει απαντήσει ή προσέλθει για οποιαδήποτε συνεννόηση ή εξήγηση, ενώ όπως πληροφορήθηκε, με τα χρήματα που του απέστειλε αγόρασε στο όνομα φίλης του και πολυτελές τζιπ μάρκας BMW.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε υποβάλει εις βάρος της μηνύτριας μήνυση για ψευδή καταμήνυση.

Πηγή: dimokratiki.gr

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Σπίτια για να μείνουν οι πρόσφυγες αναζητά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

https://ift.tt/30GGJa3

Το υπουργείο εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για να μισθώσει κτήρια τουριστικών
καταλυμάτων και συγκροτήματα κατοικιών για να υποδεχθούν αιτούντες άσυλο – Δείτε τις προϋποθέσεις
Κτήρια που θα στεγάσουν αιτούντες άσυλο αναζητά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, το υπουργείο ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίρια τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτήματα κατοικιών για τις ανάγκες υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, αιτούντων άσυλο.
Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή και κάτοχοι ακινήτων δυνάμει σχετικών συμβάσεων), να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Είδος ακινήτου :

1. Κτίρια κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν.4276/2014, Α΄155, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια- διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με οικίσκους, δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών, όπως η δυναμικότητα αυτή καθορίζεται στα έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία τους. Η άδεια λειτουργίας του καταλύματος από τους αρμόδιους φορείς(π.χ. ΕΟΤ, Περιφέρεια) θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

2. Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών, αριθμού τετραγωνικών ώστε να διασφαλίζεται η στέγαση τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων.

3. Γεωγραφικά κριτήρια: Σε όλη την επικράτεια εκτός των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Σε περίπτωση υπερπροσφοράς η επιλογή των καταλυμάτων θα γίνει με βάση τα κάτωθι κριτήρια :

α) Σειρά Μειοδοσίας : Πιο αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προτείνουν τιμές προσφοράς κάτω των 12 ευρώ/ωφελούμενο/ ημέρα διαμονής χωρίς Φ.Π.Α., που προβλέπεται ως ανώτατο όριο τιμής μονάδος

β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή θα γίνει με βάση την χρονολογική σειρά κατάθεσης της αίτησης.

Κατάσταση: τα κτίρια των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και οι ιδιωτικές κατοικίες πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή.

Χαρακτηριστικά:

Για κτίρια κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

1. Βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες

2. Τηρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά ή αστέρια αναφορικά με: το κτίριο, την πρόσβαση ΑΜΕΑ, την πυρασφάλεια, τα δωμάτια, την κουζίνα, την ψύξη και θέρμανση, την παροχή ζεστού νερού.

Για τα συγκροτήματα κατοικιών

1. Βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες.

2. Το μίσθωμα θα ορίζεται για κάθε κατοικία ξεχωριστά.

3. Κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει με μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης:

α) Φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, επαρκή θέρμανση και ψύξη, ζεστό νερό, πόσιμο νερό, αποχέτευση. β)Κουζίνα, χώρους υγιεινής, υπνοδωμάτια για κατάλληλες συνθήκες ύπνου, ελάχιστο κοινό χώρο εστίασης.

γ) η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή.

4. Κάθε κατοικία πρέπει να είναι επιπλωμένη οπότε και θα καταγραφούν τα υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Διάρκεια μίσθωσης:

Έξι (6) μήνες, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Υπουργείου μέχρι (6) μήνες επιπλέον.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr), μετά την σχετική ανάρτηση της οριστικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες : ΥΠ.Υ.Τ. 210 9285151, 210 9285122, 210 9285130, email : stegasi@ firstreception.gov.gr

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

– Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για τις Υπηρεσίες Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

– Από την παρούσα πρόσκληση δε μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

– Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αποκλειστικά για τον σκοπό της πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.

– Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους ιστότοπους του Υπουργείου και των αρμόδιων φορέων

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Σουηδικός μινιμαλισμός στην Κάρπαθο

https://i1.prth.gr/images/963×541/files/2019-09-10/OOAK_Yorgos-Kordakis_3.jpg


Σκαρφαλωμένο σε μια βραχώδη και απόκρημνη πλαγιά της Καρπάθου, το Patio House αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της σύζευξης του αρχιτεκτονικού στυλ της νησιωτικής Ελλάδας και του αυστηρού σουηδικού
μινιμαλισμού. Μάλιστα η εξοχική κατοικία που έχει την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου ΟΟΑΚ Architects, της Μαρίας Παπαφίγκου και του Σουηδού συζύγου της Johan Annerhed, συμπεριλήφθηκε στις 10 κορυφαίες εξοχικές κατοικίες του κόσμου αποσπώντας διθυράμβους από τα μεγαλύτερα περιοδικά διακόσμησης, ενώ βρέθηκε και στη short list των διεθνών βραβείων αρχιτεκτονικής και design WAF Awards.

Το κυρίαρχο στοιχείο της κατοικίας είναι το πρωτότυπο ακάλυπτο αίθριό του

«Η μελέτη και η κατασκευή κράτησαν τρία χρόνια. Το σπίτι μαζί με το interior design, το οποίο επιμεληθήκαμε με custom made έπιπλα, ολοκληρώθηκε πριν από δύο χρόνια. Είμαστε ευτυχείς που το αποτέλεσμα της τδουλειάς μας έτυχε διεθνούς αναγνώρισης. H συγκεκριμένη οικία έχει παρουσιαστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα περιοδικά διεθνώς, όπως το “Wallpaper”, το “Luxury Magazine”, το “Plaza Deco”», αναφέρει η Ελληνοσουηδή αρχιτέκτονας Μαρία Παπαφίγκου.

Το εντυπωσιακό Patio House χτίστηκε για λογαριασμό ενός ζευγαριού, ενός στελέχους μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας από τη Γαλλία και της Σουηδής συζύγου του. Η επιλογή να αποκτήσουν το δικό τους καταφύγιο στην Κάρπαθο δεν έγινε τυχαία, καθώς και οι δύο είναι δεινοί αθλητές του σερφ και λάτρεις των δυνατών ανέμων. «Με το που επισκέφθηκαν το νησί το ερωτεύτηκαν και θέλησαν να αποκτήσουν στο τόσο απομακρυσμένο αυτό μέρος τη δική τους ιδιοκτησία. Είχαν πολύ συγκεκριμένη άποψη για το πώς ήθελαν το σπίτι τους, την οποία ακούσαμε με προσοχή. Τους κάναμε τις αντιπροτάσεις μας, οι οποίες ομολογουμένως τους ενθουσίασαν», αναφέρει στο «Gala» η αρχιτέκτων.

Η Μαρία Παπαφίγκου γεννήθηκε στην Ελλάδα από Ελληνα πατέρα και Σουηδή μητέρα. «Γαλουχήθηκα σε δύο μέρη, με δύο κουλτούρες. Η καθημερινότητά μου ήταν στην Ελλάδα, ενώ τις διακοπές τις περνούσαμε κυρίως στη Σουηδία». Αποφοιτώντας από το σχολείο στην Ελλάδα, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Πολυτεχνείο της Σουηδίας, όπου και γνώρισε τον επίσης αρχιτέκτονα και μετέπειτα σύζυγό της Johan Annerhed. Εκανε τα μεταπτυχιακά της στην Ελλάδα, όπου και το 2004 ξεκίνησε να εργάζεται. Μέντορές της ήταν οι άνθρωποι του αρχιτεκτονικού γραφείου Deca. Μετά την απόκτηση του παιδιού τους, το 2011, το ζευγάρι αρχιτεκτόνων μετακόμισε στη Σουηδία, όπου μαζί με τη Marie Kojzar δημιούργησαν το γραφείο ΟΟΑΚ Architects.
Το σπίτι που σχεδίασαν η Μαρία Παπαφίγκου και οι συνεργάτες της έχει ως κεντρικό δομικό υλικό του το τσιμέντο. «Το ακατέργαστο τσιμέντο κρίθηκε ιδανικό. Τι άλλο να χρησιμοποιήσεις σε μια απόμερη γωνιά όπου το φυσικό περιβάλλον προβάλλει τόσο ανεπιτήδευτα επιβλητικό; Επιπλέον, οι συγκοινωνίες σπανίζουν και η μεταφορά υλικών δεν είναι καθόλου εύκολη. Σχεδιάσαμε ένα σπίτι που ήρθε και αγκάλιασε το φυσικό περιβάλλον, πήρε τη θέση του μέσα σ’ αυτό και έδεσε αρμονικά με το άγριο βραχώδες τοπίο». Μεγάλη προσοχή δόθηκε επίσης στα διαφορετικά επίπεδα στο έδαφος του οικοπέδου, τα οποία και αξιοποιήθηκαν καταλλήλως.

Κι ενώ το κυρίαρχο στοιχείο της κατοικίας είναι το πρωτότυπο ακάλυπτο αίθριό του -εξ ου και η ονομασία Patio House-, τις εντυπώσεις κλέβει η πράσινη κουζίνα του στην ήσυχη απόχρωση των φύλλων της ελιάς. «Σε όλα τα projects μας, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται αυτά, βασικό μέλημά μας είναι να εναρμονίσουμε τους χώρους που σχεδιάζουμε με το περιβάλλον. Ακριβώς έτσι λειτουργήσαμε και εδώ. Τα σπίτια της Καρπάθου μάς ενέπνευσαν τόσο για τις αρχιτεκτονικές γραμμές που ακολουθήσαμε όσο και για το interior design. Οι χώροι είναι άνετοι και με ελάχιστα έπιπλα, εκ των οποίων τα περισσότερα τα σχεδιάσαμε εμείς, ενώ επιλέξαμε τα υπόλοιπα με ιδιαίτερη προσοχή».

Το γεγονός ότι το σημείο που βρίσκεται το σπίτι είναι εκτεθειμένο σε δυνατούς ανέμους πρόσθεσε έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στο έργο της αρχιτεκτονικής ομάδας, καθώς οτιδήποτε σχεδίαζαν έπρεπε εκτός από διακριτό ύφος να διαθέτει μεγάλη αντοχή και σταθερότητα. Τα υπνοδωμάτια, το φωτεινό αίθριο, οι βεράντες με θέα στο πέλαγος και ο ξενώνας βρέθηκαν δικαίως στις σελίδες πολλών διεθνών τίτλων.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ντονατέλα Βερσάτσε: Αγόρασε έπαυλη στη λίμνη των διάσημων

https://i1.prth.gr/images/963×541/files/2019-09-23/gl0000.jpg


Οι περιοχές γύρω από την ατμοσφαιρική Λίμνη Ματζόρε στον ιταλικό Βορρά, στα σύνορα με την Ελβετία, συγκαταλέγονται στα θέρετρα που λατρεύει η πλουτοκρατία της γειτονικής χώρας.
Τις όχθες της στολίζουν όμορφα οικήματα με αριστοκρατικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, που αποπνέουν φινέτσα, οικονομική ευμάρεια και κοσμοπολίτικο αέρα. Εκεί, στη μικρή πόλη Μέινα στην επαρχία της Ναβάρα, η Ντονατέλα Βερσάτσε βρήκε τον προσωπικό της παράδεισο. Ο ιταλικός Τύπος έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Λίμνη Ματζόρε απέκτησε ακόμη έναν διάσημο κάτοικο. Η Ντονατέλα βρίσκεται πλέον στη γειτονιά των αστέρων, κοντά στον Τζορτζ Κλούνεϊ. Η Μέδουσα, το σήμα κατατεθέν του οίκου Versace, θα αράξει σύντομα στη διάσημη λίμνη».

Ενα κουκλίστικο αρχοντικό, μια καθημερινή τραπεζαρία από χρυσές βενετσιάνικες καρέκλες και η παραμυθένια λίμνη σε απόσταση αναπνοής: Η εκκεντρική περσόνα που γράφει τη δική της ιστορία στον χώρο της μόδας δεν θα συμβιβαζόταν με τίποτα λιγότερο από την απόλυτη αίγλη

Η σιδηρά κυρία της ιταλικής μόδας αγόρασε το εντυπωσιακό οίκημα μέσω της πολυεθνικής μεσιτικής εταιρείας Εngel & Volkers φέτος τον Αύγουστο αντί 5 εκατ. ευρώ.

Η «Verbanella» είναι μία από τις πλέον πολυτελείς επαύλεις της περιοχής, καλύπτει 1.400 τ.μ. και βρίσκεται ακριβώς πάνω στις όχθες της λίμνης. Διαθέτει μεγάλο κήπο με πισίνα και τη δυνατότητα φιλοξενίας πολλών ατόμων καθότι διαθέτει πενήντα δωμάτια, εκ των οποίων τα είκοσι είναι υπνοδωμάτια και τα δώδεκα μπάνια.

Καταλαμβάνοντας 1.400 τ.µ. πάνω στις όχθες της κοσμοπολίτικης Λίμνης Ματζόρε η έπαυλη «La Verbanella» είναι το ιδανικό καταφύγιο για καλομαθημένους celebrities που αγαπούν τα μεγάλα καλέσματα, αφού διαθέτει είκοσι υπνοδωμάτια, δώδεκα μπάνια και πολλά φιλόξενα σαλόνια

Art deco και διάσημοι επισκέπτες

Η παραμυθένια αυτή βίλα ανήκε παλαιότερα σε μία από τις εξέχουσες οικογένειες των ιταλικών media, τους Μονταντόρι, οι οποίοι την είχαν στην κατοχή τους από το 1920. Χάρη στις υψηλές κοινωνικές γνωριμίες της συγκεκριμένης οικογένειας, στον τοίχο πάνω από το τζάκι έχουν υπογράψει θρυλικές προσωπικότητες όπως ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, ο Ζορζ Σιμενόν, ο Τόμας Μαν και ο Ερνεστ Χέμινγουεϊ. Τα ξένα περιοδικά της εποχής συχνά φιλοξενούσαν την πολυτελέστατη έπαυλη στις σελίδες τους λόγω των διασημοτήτων και των VIPs από όλους τους χώρους και ολόκληρο τον κόσμο που την επισκέπτονταν.

Το κάλλος των εξωτερικών χώρων της κόβει την ανάσα. Περιμετρικά της βίλας απλώνεται ένας υπέροχος καταπράσινος κήπος, ενώ υπάρχουν και αναρριχώμενα φυτά που καλύπτουν μέρος των τοίχων της. Πλακόστρωτα δρομάκια οδηγούν σε φιλόξενες βεράντες. Από τα παράθυρα όλων των δωματίων του σπιτιού το βλέμμα χάνεται στα γαλήνια βαθυγάλανα νερά της λίμνης. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα κλασικά σαλόνια, η μεγάλη κρεβατοκάμαρα με τη ροζ λάκα και η καθημερινή τραπεζαρία με τις χρυσές βενετσιάνικες καρέκλες. Η επίπλωση ολόκληρης της βίλας είναι σε κλασικό στυλ. Το συνολικό αποτέλεσμα φαίνεται να είναι συμβατό με αυτό που είχε στο μυαλό της η Ντονατέλα εξαρχής αφού σκέφτεται να το διατηρήσει, κάνοντας φυσικά τις απαραίτητες εικαστικές παρεμβάσεις που ταυτίζονται με την αισθητική του οίκου, ο οποίος έχει το όνομά της. Σκέφτεται να κρατήσει επίσης το γραφείο με τις ξύλινες βιβλιοθήκες και τις εκατοντάδες συλλεκτικές εκδόσεις που σχετίζονται με την Ιστορία και την Τέχνη. «Οταν αγοράζεις μια ιστορική έπαυλη οφείλεις να σεβαστείς, πάνω απ’ όλα, την ιστορία της», δήλωσε η νέα ιδιοκτήτρια.

Η κλασική διακόσμηση και τα έπιπλα από τα πιο πολυτελή υλικά κυριαρχούν στους εσωτερικούς χώρους της ιστορικής βίλας που ανήκε στους Μοντατόρι από το 1920 αν και το βλέμμα κερδίζει πάντα η θέα στην καρτποσταλική λίμνη του ιταλικού Βορά απ’ όλα τα παράθυρα του οικήματος

Versace εναντίον Versace;

Η αδελφή του αδικοχαμένου Tζιάνι Βερσάτσε, Ντονατέλα, είναι μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη. Για άλλους είναι μια ξερακιανή και παραμορφωμένη από τις πλαστικές δύστροπη γυναίκα και για άλλους μια δαιμόνια επιχειρηματίας με εκκεντρικά γούστα και μια έντονη ροπή στην υπερβολή που βρίσκει πάντα τον τρόπο να πρωταγωνιστεί στον διεθνή Τύπο. Στο τελευταίο σόου που διοργάνωσε στο Μιλάνο, μοντέλα και συντελεστές που βρίσκονταν backstage τη θυμούνται να ωρύεται σε κάποιον μακιγιέρ λέγοντας: «Να είστε έντονοι και μαξιμαλιστές, η μόδα έχει ανάγκη από φαντασία και συναισθήματα των άκρων».

Η απλότητα δεν είχε ποτέ θέση στη ζωή της Ντονατέλα. Θέλει τα πάντα να είναι πληθωρικά έως κραυγαλέα όπως είναι ως ιδιοσυγκρασία και η ίδια. Ακολουθώντας τη συνταγή επιτυχίας του αδελφού της, που συμπυκνωνόταν στη φράση «όποιος κάνει μόδα οφείλει να κάνει εντύπωση», μετά τον θάνατό του δημιουργούσε συλλογές που ακόμη κι αν δεν κέρδιζαν τον θαυμασμό των fashion editors, γέμιζαν τις σελίδες των μεγάλων περιοδικών και αποτελούσαν θέμα συζήτησης στα σαλόνια της παγκόσμιας μόδας.

Στη μετά Τζιάνι εποχή, η Ντονατέλα -την οποία οι φήμες ήθελαν να βρίσκεται σε έντονη κόντρα και λυσσαλέο ανταγωνισμό με τον αδελφό της όσο εκείνος ζούσε- εξακολουθούσε να παραμένει πηγή σημαντικών εσόδων για τον διάσημο οίκο. Αυτός ίσως να ήταν και ο λόγος που όταν πέρυσι πούλησε τον ιστορικό οίκο στον Michael Kors αντί 2 δισ. ευρώ διατήρησε τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας. Η Ντονατέλα Βερσάτσε τα τελευταία είκοσι χρόνια γράφει τη δική της ιστορία με χρυσοποίκιλτα γράμματα, αγγίζοντας πλέον τον μύθο του Τζιάνι.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Έρευνα: Οι ελληνικές «γέφυρες Μοράντι» – Κίνδυνος για κατάρρευση

https://i1.prth.gr/images/963×541/files/2019-09-23/gefyra_ellas.jpg


Πολλές γέφυρες στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο όριο ζωής τους ή παρουσιάζουν έλλειμμα συντήρησης, σύμφωνα με νέα μελέτη της διαΝΕΟσις –
Η έρευνα εκπονήθηκε με αφορμή την κατάρρευση γέφυρας στη Γένοβα, τον περασμένο χρόνο, με 43 νεκρούς, αλλά και την κατάρρευση γεφυρών σε περιοχές της χώρας

Πολλές γέφυρες στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο όριο ζωής τους ή παρουσιάζουν έλλειμμα συντήρησης, ενώ για όσες έχουν κατασκευαστεί πριν το 1993 δεν υπάρχει επαρκής αντισεισμικός σχεδιασμός, ούτε πρόβλεψη για αύξηση του όγκου φορτίων εξαιτίας της κυκλοφοριακής κίνησης.

Αυτό συμπεραίνει μελέτη την οποία πραγματοποίησε ο ερευνητικός ανεξάρτητος οργανισμός διαΝΕΟσις, με αφορμή την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα, τον περασμένο χρόνο, με 43 νεκρούς, αλλά και κατάρρευση γεφυρών σε περιοχές της χώρας μας όπως στην Κρήτη, στην Καβάλα και αλλού.
Η μελέτη της διαΝΕΟσις που εκπονήθηκε από ομάδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος υπό τον συντονισμό του Δρ. Βασίλειου Μπαρδάκη, καταγράφει τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι άλλες χώρες και καταλήγει σε μια σειρά από προτάσεις για την ενίσχυση των οδικών υποδομών.

Πόσες γέφυρες υπάρχουν στην Ελλάδα και ποια είναι η κατάστασή τους;

Βάσει εκτιμήσεων σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 17.000 γέφυρες.

Οι γέφυρες που κατασκευάστηκαν πριν από το 1961 δεν ακολουθούσαν κανένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο.

Οι γέφυρες που κατασκευάστηκαν αργότερα και μέχρι και τη δεκαετία του ’80 ακολουθούσαν παρωχημένους (πια) γερμανικούς κανονισμούς.

Όλες οι γέφυρες που κατασκευάστηκαν πριν από το 1993 δεν είχαν επαρκείς αντισεισμικές προβλέψεις στον σχεδιασμό τους. Αλλά και τα πρότυπα του ’93 κρίνονται παρωχημένα.

Οι κανονισμοί των προηγούμενων δεκαετιών δεν περιελάμβαναν σωστές προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη της κίνησης στους δρόμους και της αύξησης του όγκου των φορτίων.

Υπάρχει έλλειμμα συντήρησης και αναβάθμισης.

Πολλές γέφυρες έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο όριο ζωής.

Συγκεκριμένες προτάσεις:

1 Μεσοπρόθεσμα, δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Μητρώου Γεφυρών, με πλήρη στοιχεία για την κατασκευή και το ιστορικό κάθε γέφυρας, καθώς και αξιολόγηση της κατάστασής της με βαθμό αντοχής, με τακτικές επιθεωρήσεις και ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης.

2 Αμεση επέμβαση στις «οιονεί επικίνδυνες γέφυρες» με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας στην οποία εθελοντές μηχανικοί θα μπορούν να καταχωρούν στοιχεία που αφορούν ευπαθείς γέφυρες της περιοχής τους, οι οποίες κρίνουν ότι θα πρέπει να ελεγχθούν με σύγχρονα τεχνικά μέσα.

3 Καθιέρωση αυστηρότερων όρων χρήσης και λειτουργίας, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων, στην απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας και των μεταφορών και στη μείωση του κόστους λόγω πρόληψης των πιθανών ζημιών αντί της εκ των υστέρων επέμβασης.

4 Πρόβλεψη των αναγκών αξιολόγησης και συντήρησης των γεφυρών της χώρας στον εξαρχής σχεδιασμό τους.

Η κατάσταση των γεφυρών σε άλλες χώρες

Ιταλία

Στην Ιταλία διαπιστώνεται ότι όλες οι γέφυρες από σκυρόδεμα που κατασκευάστηκαν στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 έχουν φτάσει ή και ξεπεράσει το προσδόκιμο της ζωής τους.

Κάθε χρόνο 15-20 γέφυρες καταρρέουν στη χώρα λόγω έλλειψης συντήρησης ή λόγω ηλικίας.

Μετά την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα, η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα έργο αξιολόγησης της κατάστασης δεκάδων χιλιάδων γεφυρών στη χώρα.

Γαλλία

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ένα σχέδιο ελέγχου και συντήρησης με τακτικές επιθεωρήσεις προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, ενώ το αρμόδιο υπουργείο δημοσίευσε μια λίστα 23 μεγάλων γεφυρών που απαιτούν διορθωτικές επεμβάσεις.

Γερμανία

Στη Γερμανία, σύμφωνα με έρευνα του 2017, το 12,4% των γεφυρών της χώρας είναι σε κακή κατάσταση και μόνο ένα αντίστοιχο ποσοστό (12,5%) δεν έχει κανένα πρόβλημα.

Λιγότερο έντονο είναι το πρόβλημα στην Ανατολική Γερμανία.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στις ΗΠΑ, από το 1971 υπάρχουν θεσμοθετημένα πρότυπα συντήρησης γεφυρών.

Οι 614.387 γέφυρες της χώρας είναι καταχωρημένες σε ένα λεπτομερές μητρώο.

Το 9,1% των γεφυρών το 2016 κρίνονταν ως δομικά ανεπαρκείς. Πρόκειται για σχεδόν 56.000 γέφυρες, που έχουν 188 εκατ. διελεύσεις την ημέρα.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΣτΕ: Συνταγματική η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων

https://i1.prth.gr/images/963×541/files/2019-09-20/ste_ktirio_pic.jpg

Η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων που έγινε με τον ν.4512/2018 και η μεταφορά
των αρμοδιοτήτων τους στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν προσκρούει στο Σύνταγμα
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 1757/2019 απόφαση της, έκρινε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν δύο μέλη) ότι η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων δυνάμει του ν. 4512/2018 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο εποπτευόμενο από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν αντίκεινται στο άρθρο 92 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη) έβαλε τέλος στα άμισθα υποθηκοφυλακεία κρίνοντας με μειοψηφία 2 ψήφων, ότι η κατάργηση τους δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων που έγινε με τον ν.4512/2018 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, το οποίο στο άρθρο 92 προβλέπει ότι οι συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών είναι μόνιμοι εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις.

Από το επίμαχο άρθρο σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, συνάγεται ότι «το Σύνταγμα δεν περιέχει εγγύηση θεσμού για τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, όπως και για τα υποθηκοφυλακεία εν γένει».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει, τα άμισθα υποθηκοφυλακεία ως θεσμό και ως οργανωτικό σχήμα δημόσιας υπηρεσίας υπαγόμενης στην εποπτεία του υπουργού Δικαιοσύνης και εξαρτημένης από τις δικαστικές αρχές, υπό την έννοια ότι απαγορεύει στο νομοθέτη, ο οποίος διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς τη ρύθμιση της οργάνωσης και στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών, να επιλέξει άλλο σύστημα καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών και του Δημοσίου στην ακίνητη περιουσία, να αναθέσει σε υπηρεσίες οργανωμένες κατά διαφορετικό τρόπο τόσο την τήρηση του νέου αυτού συστήματος, όσο και, μεταβατικά, μέχρι την πλήρη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, την τήρηση του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών και, συνεπώς, να καταργήσει τα υποθηκοφυλακεία.

Τέλος, κρίθηκε ότι η ένταξη των υπηρετούντων ως ειδικών άμισθων υποθηκοφυλάκων σε θέσεις προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων ή Προϊσταμένων Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων ή Αναπληρωτών Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων τους δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Βασίλης Παϊτέρης: Μου βάλανε πρόστιμο 680.000 ευρώ στην εφορία

https://i1.prth.gr/images/963×541/files/2019-09-13/Vasilis_Paiteris.jpg

«Δεν έκλεψα, δεν έκανα κακό, έχω 7 παιδιά κι έφτιαξα ένα σπίτι που το έχω αγοράσει
από το 2000, αλλά είναι χτισμένο από το 1976 και ακόμα είναι εκτός σχεδίου», λέει ο τραγουδιστής
Για τα ανοιχτά θέματα που έχει με την εφορία αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μίλησε για ακόμα μια φορά ο Βασίλης Παϊτέρης. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι κάνει κοινωφελή εργασία για να μην μπει στη φυλακή λόγω των χρεών που έχει.

– Πώς είναι η ζωή σου αυτόν τον καιρό;
Είμαι καλά στην υγεία μου τώρα, γιατί είχα αντιμετωπίσει προβλήματα πριν από 10 χρόνια. Τώρα δεν έχω πρόβλημα, γιατί μένω πάνω στο βουνό, στην Αγία Βαρβάρα. Με το σπίτι αυτό είχα πολλά προβλήματα.

– Λύθηκαν τα προβλήματα αυτά τώρα;
Κάνω κοινωφελή εργασία για να το ξεπληρώσω και να μην μπω στη φυλακή. Δεν έκλεψα, δεν έκανα κακό, έχω 7 παιδιά κι έφτιαξα ένα σπίτι που το έχω αγοράσει από το 2000, αλλά είναι χτισμένο από το 1976 και ακόμα είναι εκτός σχεδίου, αλλά και του δημάρχου εδώ το σπίτι εκτός σχεδίου είναι. Το σπίτι είχε 4 δωμάτια κι εγώ τότε είχα 5 παιδιά, τώρα έγιναν 7 τα παιδιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι σε ένα σπίτι, δεν μας έπαιρνε, οι μισοί κοιμόμασταν μέσα και οι άλλοι έξω από το σπίτι. Έτσι, αναγκάστηκα να φτιάξω και άλλα δύο δωμάτια. Αυτά τα δωμάτια έγιναν η αιτία και η αφορμή να μου βάλουν 35 χρόνια φυλακή και πρόστιμο 680.000 ευρώ στην εφορία.

– Τι έχεις κάνει με το ζήτημα αυτό;
Προσπαθώ να δω τι θα γίνει, είναι αδύνατον να τα πληρώσω, είναι γύρω στις 7000 ευρώ το μήνα, οπότε το έχω βάλει στη ρύθμιση. Από εκεί και πέρα θα κάνω κάποιες κινήσεις μήπως καταφέρω να το μειώσω. Μένω εκεί με την οικογένειά μου, είμαστε 11 άτομα και το σπίτι είναι γύρω στα 150τμ. Είναι στην Αγία Βαρβάρα, στον τσαντίρ μαχαλά, δεν το χτίσαμε στο γιαλό, αλλά σ’ ένα βουνό που είχε φίδια, ποντίκια και σκουπίδια. Πήγα κι αναβάθμισα την περιοχή. Δεν έχω μείνει ποτέ σε τσαντίρι. Γεννήθηκα στη Δραπετσώνα, εκεί μέναμε σε μικρά σπιτάκια, που για να μείνεις μέσα όταν έβρεχε, έπρεπε να βγεις έξω από το σπίτι για να μη βρέχεσαι. Τότε μέναμε 10 άτομα, οκτώ αδέρφια, 4 κορίτσια και 4 αγόρια, από τα οποία έχουν πεθάνει τα τρία αγόρια κι έχω μείνει μόνο εγώ. Έχω κουραστεί, έχω βασανιστεί από μικρό παιδί.

via Blogger anatakti.gr