Tag Archives: αγροτικά

Εικόνα

Ολλανδία: Χιλιάδες αγρότες διαδήλωσαν εναντίον του σχεδίου για το κλίμα

https://ift.tt/2nFNhs3


Χιλιάδες αγρότες διαδήλωσαν σήμερα Τρίτη στη Χάγη μαζί με τα τρακτέρ τους, για να καταγγείλουν την πολιτική της ολλανδικής κυβέρνησης στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης
του πλανήτη, εκτιμώντας ότι ο τομέας τους έγινε «άδικα» ο αποδιοπομπαίος τράγος.

Οι αγρότες ήρθαν στη Χάγη από κάθε γωνιά της Ολλανδίας μαζί με τα τρακτέρ τους, με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα στους δρόμους της χώρας να φθάσει περίπου τα 1000 χλμ, κάτι το πρωτόγνωρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η πομπή των αγροτικών οχημάτων έφθασε στη συνοικία Σεβενίνγκεν προτού κατευθυνθεί στο κέντρο της Χάγης. Η αστυνομία τους απέκλεισε την πρόσβαση στους δρόμους που οδηγούσαν στο κοινοβούλιο.

via Blogger anatakti.gr

Advertisements
Εικόνα

Οι επενδυτές παγκοσμίως εξετάζουν τη γεωργική γη ως σοβαρή εναλλακτική λύση

https://www.newmoney.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B7.jpg


Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις επιλέγονται ως εργαλείο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των επενδυτών
Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, η γη αποτελούσε τη βασική «αποθήκη» του πλούτου και των αξιών σε καλούς και κακούς οικονομικά καιρούς.

Πολλοί επενδυτές ενδιαφέρονται για την καλλιεργήσιμη γη διότι προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η οικονομική ιδιότητα «άφθαρτο» του εδάφους, αφορά τη φυσική, τη χημική και τη βιολογική σύσταση του εδάφους οι οποίες κατά κανόνα δεν φθείρονται και παραμένουν ανέπαφες για πάρα πολλά χρόνια. Η παραπάνω ιδιότητα καθιστά τις επενδύσεις σε γη ιδιαίτερα ελκυστικές

Ωστόσο, πολλές μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αγορών και χρονοδιαγράμματος έχουν δείξει ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις επιλέγονται ως εργαλείο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των επενδυτών.

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προσπαθεί να εξομαλύνει τις επιπτώσεις, τόσο των συστημικών, όσο και των μη συστημικών κινδύνων, και να απορροφήσει τις ζημίες (ή να αυξήσει τις πιθανότητες κέρδους) που τυχόν να προκύψουν από κακές αποδόσεις μεμονωμένων επενδύσεων.

Ακολουθεί μια σύνοψη ορισμένων από τους λόγους που οι επενδυτές παγκοσμίως εξετάζουν τώρα τη γεωργική γη ως σοβαρή εναλλακτική λύση επένδυσης:

1. Η γεωργική γη παρέχει υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής ασφάλειας και χαμηλό επίπεδο κινδύνου.

Μετά από μια περίοδο εξαιρετικών επιδόσεων κατά την διάρκεια των καλών επενδυτικών περιόδων, πολλοί επενδυτές δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση του κεφαλαίου τους . Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις αποτελεί ένα στερεό περιουσιακό στοιχείο πεπερασμένου πόρου.

Ιστορικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γεωργικές εκτάσεις παρουσίασαν ισχυρά χαρακτηριστικά προστασίας επενδυτικών κεφαλαίων για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Σε αντίθεση με άλλες πηγές που εξαντλούνται, όπως η εξόρυξη μετάλλων, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αντίθετα η καλή διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων είναι ένας πλήρως ανανεώσιμος πόρος ο οποίος παραμένει παραγωγικός και διαχρονικός.

2. Η γεωργική γη αποτελεί μια αποτελεσματική αντιστάθμιση του πληθωρισμού.

Ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η γεωργική γη έχει αποδειχθεί ότι έχει θετική συσχέτιση με τον πληθωρισμό. Ιστορικά, οι τιμές των γεωργικών εκτάσεων αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό, καθιστώντας τις γεωργικές εκτάσεις αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού και διατήρησης του κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επενδυτές που ανησυχούν για πληθωριστικές κυβερνητικές πολιτικές.

3. Η γεωργική γη αποτελεί ένα κεφάλαιο που παράγει εισόδημα.

Σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή αντισταθμιστικά μέσα, όπως τα πολύτιμα μέταλλα, η γεωργική γη προσφέρει ένα σταθερό εισόδημα στον επενδυτή, καθιστώντας το, χρήσιμο υποκατάστατο για το χαμένο «χωρίς κινδύνους» εισόδημα από τις καταθέσεις μετρητών και ομολόγων λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Τα αγροτικά περιουσιακά στοιχεία προσφέρουν αξιόπιστα ποσοστά εισοδήματος άνω του 5% ετησίως. Αν και δεν είναι απαραιτήτως η υψηλότερη απόδοση που υπάρχει στον τομέα των ακινήτων, το εισόδημα αυτό αφορά ένα περιουσιακό στοιχείο που είναι απίθανο να υποτιμηθεί ραγδαία η αξία του.

Παγκοσμίως, η αγροτική γη παρουσιάζει αυξητικές τάσεις των αξιών της, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καταγράφουν υψηλά ποσοστά πληρότητας μισθωτή (σε αντίθεση με την εμπορική ιδιοκτησία) ανεξάρτητα από το οικονομικό περιβάλλον.

4. Η επένδυση σε αγροτεμάχια προσφέρει χαμηλότερη μεταβλητότητα εισοδήματος.

Με τη συμπερίληψη των γεωργικών εκτάσεων σε ένα μεικτό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, οι επενδυτές γνωρίζουν ότι δύσκολα θα μεταβληθούν τα εισοδήματα τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, οι μακροπρόθεσμες ανοδικές τάσεις στις τιμές των αγροτικών βασικών προϊόντων οδηγούν στην ανατίμηση του περιουσιακού στοιχείου.

5. Η επένδυση των γεωργικών εκτάσεων προσφέρει υψηλές συνολικές αποδόσεις.

Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις καταγράφει κεφαλαιακές αποδόσεις μέσω των εσόδων από τα μισθώματα και της ανατίμησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.

Σε ιστορικό επίπεδο, οι συνολικές αποδόσεις από τις γεωργικές εκτάσεις έχουν καταγράψει επανειλημμένα υπερ – αποδόσεις, σε σχέση με τις μετοχές και τα ομόλογα, παρά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα κινδύνου.

6. Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις παρέχει υψηλότερες αποδόσεις που προσαρμόζονται σε κινδύνους.

Ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει την προσωπική του ανοχή κινδύνου κατά την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου. Γενικά, ο μικρότερος κίνδυνος σε ένα χαρτοφυλάκιο μειώνει την πιθανότητα για υψηλές αποδόσεις. Ένα χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερο κίνδυνο επιτρέπει υψηλότερες αποδόσεις – αλλά με μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας.

Μελέτες έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι οι γεωργικές εκτάσεις παράγουν αποδοτικότερες αποστροφές κινδύνου από τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Με άλλα λόγια, η γεωργική γη ανταμείβει τους επενδυτές με υψηλότερο επίπεδο πλεονάζουσας απόδοσης («ασφάλιστρο κινδύνου») ανά μονάδα κινδύνου.

7. Το αγρόκτημα είναι ένα ελκυστικό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου

Οι αποδόσεις των γεωργικών εκτάσεων έχουν χαμηλή ή/και αρνητική συσχέτιση με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων , όπως τις καταθέσεις σε τράπεζες και τα ομόλογα . Ενώ θετική είναι η συσχέτιση με τα εμπορικά και οικιστικά ακίνητα.

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τη γεωργική γη ελκυστικό εργαλείο διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Η επένδυση στην αγροτική γη αποτελεί στρατηγική αντιστάθμισης του κινδύνου, δηλαδή μειώνει τον αντίκτυπο της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου.

8. Η γεωργική γη λειτουργεί καλά σε περιόδους αναταραχής στην αγορά

Ιστορικά, οι γεωργικές εκτάσεις έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι προσφέρουν καλές αποδόσεις σε περιόδους αβεβαιότητας της αγοράς. Η δυνατότητα «αντιστάθμισης του κινδύνου ύφεσης» των γεωργικών εκτάσεων είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους επενδυτές που ανησυχούν για τη δύναμη και τη βιωσιμότητα της «παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης».

9. Οι άμεσες επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις είναι απλές και διαφανείς

Σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που είδαμε να πτωχεύει τράπεζα κολοσσός, να πραγματοποιούνται λογιστικές παρατυπίες για εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο, εταιρικές απάτες δις. δολαρίων π.χ. αυτοκινητοβιομηχανιών , η απλότητα απόκτησης της ιδιοκτησίας προσελκύει πλέον πολλούς επενδυτές.

10. Η γεωργική γη έχει πολλά οφέλη έναντι άλλων επενδύσεων σε ακίνητα

Παρόλο που η γεωργική γη υπάγεται στη γενική ταξινόμηση των ακινήτων, έχει ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν προστατεύσει τις γεωργικές εκτάσεις από την ακραία πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που παρατηρούνται στην εμπορική και οικιστική ιδιοκτησία κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση.

Θεμελιώδη όρια στην προσφορά – Σε αντίθεση με άλλες μορφές ακινήτων όπου η προσφορά στην αγορά μπορεί να αυξηθεί τεχνητά με την κατασκευή νέων μονάδων, η προσφορά αγροτικής γης καθορίζεται εγγενώς.

Ανθεκτική και αυξανόμενη ζήτηση – Η ζήτηση τροφίμων είναι εξαιρετικά ανελαστική όσον αφορά τις τιμές:

Ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες, οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε. Οι τιμές των τροφίμων είναι επίσης ένας από τους τομείς όπου ο αυξανόμενος πλούτος των καταναλωτών αναδυόμενων αγορών καταγράφεται πιο άμεσα.
Τιμή / Κέρδη και Απόδοση – Κατά γενικό κανόνα, οι τιμές της γεωργικής γης υποστηρίζονται από τα κέρδη που προέρχονται από το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο.

Το χρέος του τομέα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Οι δείκτες του χρέους προς τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν χαμηλοί στον αγροτικό τομέα σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ακινήτων.

11. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις παρέχουν ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού

Σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού ανεπτυγμένων οικονομιών, υπάρχει μια σειρά φορολογικών κινήτρων που συνδέονται ειδικά με τα αγροτικά ακίνητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή όλους τους συνήθεις φόρους (εισόδημα, κεφάλαιο και φόρο κληρονομιάς). Αυτό μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις καθαρές αποδόσεις στις γεωργικές εκτάσεις σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Γερμανία: Απαγορεύει τη χρήση της γλυφοσάτης από το τέλος του 2023

https://i1.prth.gr/images/963×541/files/2019-09-04/zizanioktono_germania.jpg

Η γερμανική κυβέρνηση θα απαγορεύσει από το τέλος του 2023 το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη,
που είναι ύποπτο για πρόκληση καρκίνου, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές, την ώρα που η εταιρεία Bayer, στην οποία ανήκει το Roundup, βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά αγωγών στις ΗΠΑ.

Προηγήθηκε η ψήφιση νόμου από την αυστριακή βουλή τον Ιούλιο για την απαγόρευση όλων των χρήσεων της γλυφοσάτης, ενώ 20 Γάλλοι δήμαρχοι απαγόρευσαν στους δήμους τους την χρήση της γλυφοσάτης, αψηφώντας την κυβέρνηση.

Τα ζιζανιοκτόνα με βάση την γλυφοσάτη χρησιμοποιούνται εδώ και 40 χρόνια και είναι τα πιο διαδεδομένα στον κόσμο.

Η γλυφοσάτη είναι προϊόν της Monsanto με την εμπορική ονομασία Roundup. Σήμερα βρίσκεται εκτός πατέντας και κυκλοφορεί στην παγκόσμια αγορά και από άλλες χημικές εταιρείες, όπως η Dow Agrosciences και η γερμανική BASF.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάνθηκε το 2015 ότι, πιθανότατα, προκαλεί καρκίνο.

Η Bayer, που εξαγόρασε την Monsanto τον περασμένο χρόνο, ισχυρίζεται ότι μελέτες και ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι η γλυφοσάτη και το Roundup είναι ασφαλή για χρήση από τον άνθρωπο. Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγές που βασίζονται στο επιχείρημα ότι το προϊόν προκαλεί λέμφωμα non-Hodgkin’s.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Το χαλάζι κατέστρεψε 40 στρέμματα… κάνναβης

http://bit.ly/2L9KQHV

Παρά το ότι η καλλιέργειά της είναι νόμιμη ο ίδιος ο νόμος δεν προβλέπει ακόμη την
αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις
Ολική καταστροφή για καλλιεργητή νόμιμης, βιομηχανικής κάνναβης.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr η καλλιέργεια 40 στρεμμάτων βιομηχανικής κάνναβης καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της σφοδρής χαλαζόπτωσης στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στην περιοχή της Καλαμπάκας.
Παρά το ότι η καλλιέργειά της είναι νόμιμη ο ίδιος ο νόμος δεν προβλέπει ακόμη την αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πηγή: www.trikalavoice.gr

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Κλείνει μετά από 45 χρόνια το εργοστάσιο που παράγει το «Γάλα Βλάχας»

http://bit.ly/2WVn08K

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΛΤΑ, η μονάδα «εμφανίζει μεγάλες ανάγκες κτιριακού
και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού» – Το «Γάλα Βλάχας εβαπορέ» θα παραμείνει στο portfolio της εταιρείας
Σε παύση της λειτουργίας του εργοστασίου στο Πλατύ Ημαθίας, όπου παράγεται το Γάλα Βλάχας Εβαπορέ προχωρά η ΔΕΛΤΑ. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η μονάδα, που λειτουργεί εδώ και 45 χρόνια, «εμφανίζει μεγάλες ανάγκες κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού. Η αντιμετώπιση της παραγωγικής διαδικασίας μελετάται από την εταιρεία και θα ενταχθεί σε επόμενα επενδυτικά πλάνα», αναφέρει η ΔΕΛΤΑ.
Προσθέτει πως προκειμένου «να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του ‘Γάλα Βλάχας εβαπορέ’, βρίσκεται σε επικοινωνία με ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής γάλακτος εβαπορέ στην Ευρώπη».
Όσον αφορά στα στελέχη και τους εργαζομένους στο εργοστάσιο, η Διοίκηση της ΔΕΛΤΑ «θα αντιμετωπίσει το όλο θέμα με τη δέουσα πρόνοια όπως πάντα. Η εταιρία έχει εκπονήσει προνομιακό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργαζομένους».
Τέλος η εταιρεία διαβεβαιώνει πως «το Γάλα Βλάχας εβαπορέ, ένα ξεχωριστό σήμα και ένα ξεχωριστό προϊόν για δεκαετίες για τις ελληνικές οικογένειες, θα παραμείνει στο portfolio της ΔΕΛΤΑ μιας και αντικατοπτρίζει μια μεγάλη αξία και μια ξεχωριστή ιστορία»

Πηγή: newmoney.gr

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Πυροβόλησε συγχωριανό του όταν τσακώθηκαν για τα βοσκοτόπια

http://bit.ly/2DNuhNf


Ευτυχώς δεν ήταν καλός στην… σκοποβολή ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος από τη Φωκίδα, ο οποίος δεν δίστασε να σηκώσει την καραμπίνα του και να πυροβολήσει εναντίον ενός
συγχωριανού του με τον οποίο διαπληκτίστηκε για προσωπικές διαφορές που είχαν σχέση με τα βοσκοτόπια!
Ο 70χρονος καυγάδισε για πολλοστή φορά με τον 60χρονο από το ίδιο χωριό, την Αγία Ευθυμία Φωκίδας, και δεν άργησαν να έρθουν στα χέρια. Όμως, ο ηλικιωμένος πήγε στο αγροτικό φορτηγάκι του, άρπαξε το κυνηγετικό του όπλο και πυροβόλησε εναντίον του 60χρονου, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Αμέσως μετά, μπήκε στο αγροτικό και έσπευσε να εξαφανιστεί.

Μετά την καταγγελία του παρ’ ολίγον θύματος, αστυνομικοί της Ασφαλείας και του τμήματος Άμφισσας – Δελφών, αλλά και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., «όργωσαν» την ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 70χρονο κτηνοτρόφο που συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας, ο οποίος του άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στο φορτηγάκι του βρέθηκε το κυνηγετικό όπλο που κατασχέθηκε, όπως και τρεις κάλυκες.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Η Pepsi μήνυσε Ινδούς αγρότες επειδή καλλιεργούν τις «δικές της πατάτες»!

http://bit.ly/2IQmliD

Τελικά η εταιρία πρότεινε στους Ινδούς να ενταχθούν στο πρόγραμμά της και να
καλλιεργούν τις πατάτες για λογαριασμό της
Με τέσσερις Ινδούς αγρότες τα έβαλε ο κολοσσός PepsiCo στην Ινδία: Τους μήνυσε γιατί καλλιεργούσαν την ποικιλία πατάτας από την οποία προέρχονται τα πασίγνωστα πατατάκια Lays, που ανήκουν στην εταιρία.
Τελικά, όπως έγινε γνωστό, η PepsiCo προσφέρθηκε να αποσύρει την μήνυση, εφόσον οι αγρότες δεχτούν να ενταχθούν στο πρόγραμμά της και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τις ίδιες πατάτες, όμως αυτή τη φορά για λογαριασμό της πολυεθνικής.
«Αυτό συζητήσαμε στο δικαστήριο» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας στο CNN. «Τους είπαμε, γιατί δεν έρχεστε στο πρόγραμμά μας και θα σας παρέχουμε εμείς τους σπόρους… Έιτε ελάτε, είτε καλλιεργήστε άλλες πατάτες. Ετσι θα αποσύρουμε τη μήνυση».

Ο αγρότες πάντως ζήτησαν χρόνο για να επεξεργαστούν την πρόταση της PepsiCo και το δικαστήριο θα συνεδριάσει για τις τελικές αποφάσεις στις 12 Ιουνίου.
Τα σωματεία των αγροτών και ακτιβιστές στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών, καταγγέλλοντας την πολυεθνική για την πρακτική της, ενώ η εταιρία ζητά από τον κάθε αγρότη αποζημίωση ύψους 143.000 δολαρίων για διαφυγόντα κέρδη.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Χαλάζι στην Ημαθία: Μεγάλες ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες

http://bit.ly/2Xc1RDI

Ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια προκάλεσε η χαλαζόπτωση
που έπληξε αρκετές περιοχές της Ημαθίας και οι παραγωγοί ζητούν άμεσα αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.Χαλάζι έπεσε χθες στις περιοχές Μελίκη, Ροδοχώρι Νάουσας, Παλιό Πρόδρομο, Βεργίνα και Μέση, ενώ την περασμένη Τετάρτη, 10 Απριλίου, είχε προηγηθεί χαλαζόπτωση στο Διαβατό.Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, Χρήστος Βοργιάδης, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ τόνισε πως η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
Άμεσα ενημερώθηκε το κατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια προκειμένου να εκδοθεί αναγγελία ζημιάς και να γίνουν υπεύθυνες δηλώσεις, ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες και να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό οι ροδακινοπαραγωγοί.Παράλληλα, ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας καλεί τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ να επισκεφτούν την περιοχή για να διαπιστώσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – Φωτογραφίες: www.veriotis.gr

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ερευνητές απεφάνθησαν: Πατρίδα του κρόκου είναι η Αττική

https://ift.tt/2TXYxdK

Το φυτό από το οποίο προέρχεται ένα από τα ακριβότερα μπαχαρικά στον κόσμο πλέον
καλλιεργείται κατά 90% στο Ιράν, ενώ στην Ελλάδα στην Κοζάνη
Η προέλευση του φυτού του κρόκου αποτελεί, εδώ και χρόνια, αντικείμενο έρευνας και εικασιών. Δύο νέες γερμανικές επιστημονικές έρευνες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο «κρόκος ο ήμερος» (Crocus sativus), γνωστός επίσης ως ζαφορά και σαφράνι, από τον οποίο παράγεται ένα από τα πιο ακριβά μπαχαρικά στον κόσμο, έλκει την καταγωγή του από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Αττική.

Από τα αρχαία χρόνια, ο κρόκος χρησιμοποιείτο για να δώσει χρυσο-κίτρινο χρώμα και αρωματική γεύση στα φαγητά, αλλά και ως χρωστική ουσία. Τοιχογραφίες από τη μινωική Κρήτη και τη Θήρα (Σαντορίνη) ηλικίας περίπου 1.600 ετών αποκαλύπτουν τη χρήση του κρόκου. Σήμερα το Ιράν αποτελεί τον κύριο τόπο καλλιέργειας κρόκου, με πάνω από το 90% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ στην Ελλάδα καλλιεργείται στην Κοζάνη.
Λόγω της ιδιομορφίας του φυτού και της δυσκολίας αναπαραγωγής του, δεν είναι η εύκολη η βελτίωση της ποιότητας του μέσω διασταύρωσης διαφορετικών ποικιλιών, με αποτέλεσμα όλες οι σύγχρονες ποικιλίες του να είναι σχεδόν ταυτόσημες γενετικά.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Λάϊμπνιτς Γενετικής των Φυτών, με επικεφαλής τον δρα Φρανκ Μπλάτνερ, ανέλυσαν μοριακά και συνέκριναν ποικιλίες άγριου και ήμερου κρόκου από διάφορα μέρη του κόσμου. Μέσω αυτής της συγκριτικής γενετικής ανάλυσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό είδος άγριου κρόκου Crocus cartwrightianus είναι ο αποκλειστικός πρόγονος του σύγχρονου φυτού του ήμερου κρόκου και ειδικότερα η περιοχή γύρω από την Αθήνα πρέπει να θεωρηθεί η περιοχή όπου ο κρόκος γεννήθηκε και εξελίχθηκε.
Το είδος Crocus cartwrightianus είχε και στο παρελθόν προταθεί ως πιθανός πρόγονος του σύγχρονου κρόκου, κάτι που έρχεται να επιβεβαιώσει η νέα συστηματική γενετική έρευνα. Τα ευρήματά της επιβεβαιώθηκαν από μια δεύτερη ανεξάρτητη και παράλληλη έρευνα, την οποία έκαναν επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Δρέσδης, με επικεφαλής τον Τόμας Σμιτ, που πραγματοποίησαν συγκριτική ανάλυση χρωμοσωμάτων από διάφορα είδη κρόκου διεθνώς. Το συμπέρασμα τους είναι ότι ο «κρόκος ο ήμερος» προέρχεται από το «πάντρεμα» των γονιδιωμάτων δύο φυτών του ελληνικού είδους Crocus cartwrightianus.
Αυτό που, όπως ανέφεραν οι Γερμανοί επιστήμονες, τους εξέπληξε, είναι ότι στην εποχή μας ο κρόκος καλλιεργείται κυρίως σε άλλες πιο μακρινές χώρες όπως το Ιράν και όχι στην «πατρίδα» του, την Ελλάδα, ή σε γειτονικές χώρες. Ο σημερινός ήμερος κρόκος ευημερεί σε πιο ξηρά και ορεινά κλίματα σε σχέση με το μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Βγάζουν σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό… 200 πρόβατα

https://ift.tt/2VlhaJq

O κτηνοτρόφος χρωστάει στον ΕΦΚΑ 3.848,59 ευρώ και μία επιταγή 50 ευρώ – Είναι υποχρεωμένος να τα προσέχει έως ότου γίνει ο πλειστηριασμός
Σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό αναμένεται να βγουν τις επόμενες ημέρες… 200 πρόβατα στα Γρεβενά, επειδή ο ιδιοκτήτης τους χρωστάει στον ΕΦΚΑ 3.848,59 ευρώ και μία επιταγή 50 ευρώ.

Σύμφωνα με το «www.dikastiko.gr», το Μονομελές Πρωτοδικείο Γρεβενών άναψε το «πράσινο φως» για το δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό των ζώων τα οποία ήδη εκτιμήθηκαν στο ποσό των 12.000 ευρώ, υπολογίζοντας το κάθε πρόβατο στα 60 ευρώ.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται να διεξαχθεί σε συμβολαιογραφείο των Γρεβενών, στις 27 Φεβρουαρίου από τις 14.00 μ.μ έως τις 18.00 μ.μ., της ίδιας ημέρας, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς έχει καθοριστεί στα 6.000 ευρώ.

Μέχρι τη διενέργεια του πλειστηριασμού πάντως, ο κτηνοτρόφος έχει οριστεί ως μεσεγγυούχος-φύλακας, υπεύθυνος να μη χάσει από τα μάτια του τα πρόβατα…

via Blogger anatakti.gr