Category Archives: July 05

Εικόνα

ChillYourMind Radio

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Τραγωδία στο Μάτι: Καταγγελίες για… καθυστερήσεις και άρνηση παροχής στοιχείων

https://ift.tt/30nBv3B

Να ανατεθεί η υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι σε εφέτη ανακριτή ζητά εκ μέρους της
οικογένειας Φύτρου ο Βασίλης Καπερνάρος – Στην αίτηση επισημαίνεται η απουσία ανκριτικών πράξεων από τις 5 Μαρτίου!
«Είναι παράδοξο, ένα ολόκληρο έτος μετά την τραγική καταστροφή της οικογένειάς μου και το θάνατο εκατοντάδων συνανθρώπων μας να μην έχει καταστεί εφικτό, για λόγους που δεν αφορούν την πολιτική αγωγή, να λάβω αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας».

Το απόσπασμα ανήκει στην αίτηση που κατέθεσε η Βαρβάρα Φύτρου (έχασε τον σύζυγο και τα δυο της παιδιά στην τραγωδία στο Μάτι) στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Αθηνών, προκειμένου η υπόθεση να ανατεθεί σε εφέτη ανακριτική.
Σύμφωνα με το έγγραφο που συνέταξε ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Καπερνάρος, «η χρονική κωλυσιεργία της υποθέσεως με υποβάλλει σε βασιμότατες υποψίες, φόβους και ανησυχίες για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης».

Μάλιστα, επισημαίνεται πως «τέσσερις μήνες μετά την ανάθεση της δικογραφίας στο γραφείο του 6

ου τακτικού ανακριτή, δεν έχει προβεί σε καμία ανακριτική ενέργεια και ακόμη μελετά τη δικογραφία

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ

Της Βαρβάρας Βουκάκη του Αντωνίου, χήρας Γρηγορίου Φύτρου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 1Ε, δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
****
Κ. Εισαγγελεύ,

Είμαι πολιτικώς ενάγουσα στην υπό ΑΒΜ: Δ18/1287 ποινική δικογραφία, δηλωθείσα ήδη από 17 Αύγουστου 2018, επί της οποίας «διενεργείται» κύρια ανάκριση, αναφορικώς με τα εγκλήματα που τελέστηκαν στη περιοχή Μάτι Μαραθώνος Αττικής την 23η Ιουλίου 2018.

Με την ιδιότητα της πολιτικώς ενάγουσας, και χωρίς να έχω (έως σήμερα) καμία απολύτως πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, σας εκθέτω τα κάτωθι, προκειμένου να λάβετε γνώση και να ενεργήσετε καταλλήλως.

Την 05.03.2019 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 436/2019 διάταξη του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Νικόλαου Φιστόπουλου, με την οποία έγινε, εν μέρει, δεκτή η μήνυση μου και ασκήθηκαν διώξεις κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η υπόθεση ανατέθηκε στο 6ο Ανακριτικό Γραφείο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο ακόμη εκκρεμεί, χωρίς να έχω λάβει γνώση της δικογραφίας. Από την 5.3.2019, οπότε και εκδόθηκε η ανωτέρω διάταξη, έως σήμερα έχω αιτηθεί προφορικώς και εγγράφως, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων μου, αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να τα μελετήσω και να αποδείξω τις εγκληματικές ενέργειες των διωκόμενων προσώπων, με αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι παράδοξο, ένα ολόκληρο έτος μετά την τραγική καταστροφή της οικογένειάς μου και το θάνατο εκατοντάδων συνανθρώπων μας να μην έχει καταστεί εφικτό, για λόγους που δεν αφορούν την πολιτική αγωγή, να λάβω αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας. Επιπλέον, η χρονική κωλυσιεργία της υποθέσεως με υποβάλλει σε βασιμότατες υποψίες, φόβους και ανησυχίες για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Κύριε εισαγγελεύ,

Η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες, είναι πολύπαραγοντική, έχουν ανακύψει νομικά ζητήματα, αφορά 102 νεκρούς, άγνωστο αριθμό εγκαυματιών, άγνωστο αριθμό νοικοκυριών που έχουν υποστεί υλικές ζημιές και άγνωστο αριθμό συγγενών πυροπλήκτων. Ταυτοχρόνως εμπλέκονται κρατικοί λειτουργοί ως κατηγορούμενοι και υπουργοί ως μηνυόμενοι. Αποτελεί δικογραφία, την οποία «χειρίστηκαν» προανακριτικώς, τρεις εισαγγελείς πρωτοδικών, τρεις υπηρεσίες που λειτούργησαν ως προανακριτικές αρχές (Λιμενικό, Πυροσβεστική, Αστυνομία), ενώ έχει λάβει γνώση του χειρισμού της δικογραφίας και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα γεγονότα και η εγκληματικές ενέργειες που περιγράφονται στη δικογραφία, απασχόλησαν την Βουλή των Ελλήνων και έλαβαν εκτενή δημοσιότητα στον εγχώριο και διεθνή τύπο. Αποτελεί, αναμφισβήτητα, ποινική δικογραφία επί της οποίας ερευνώνται εγκληματικές ενέργειες εξαιρετικής σημασίας.

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. 28 του ΚΠΔ (Ν. 4620/2019): «1. Η ολομέλεια του εφετείου σε συμβούλιο, συγκαλούμενη ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα εφετών ή κατά το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, έχει το δικαίωμα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα εφετών να κινήσει την ποινική δίωξη για εγκλήματα εξαιρετικής σημασίας. Αν η ποινική δίωξη έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η ολομέλεια έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, παρίσταται και ο εισαγγελέας εφετών. 2. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 1 η ολομέλεια ορίζει έναν από τους εφέτες με τον αναπληρωτή του, που εκπληρώνουν καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση. Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.»

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. 14 παρ.2 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων: «2. Την ολομέλεια συγκαλεί ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική όταν: α. ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών που κατά το χρόνο της αίτησης συμμετέχουν σ’ αυτή ή, σε περίπτωση που στο δικαστήριο υπηρετούν περισσότεροι από εξήντα δικαστές και δικαστικοί πάρεδροι, από είκοσι τουλάχιστον μέλη της, β. ζητηθεί από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου ή το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, όταν πρόκειται για διοικητικά δικαστήρια, και η σύγκλησή της αφορά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου…»

Επειδή, η δικαστική έρευνα (ανάκριση) αποτελεί πράξη ασκήσεως κρατικής εξουσίας και δη ενέργημα της δικαστικής λειτουργίας και ως τοιούτο ανατίθεται σε δικαστικό όργανο, του οποίου η συνολική βούληση κατά την ενάσκηση της εξουσίας του, τείνει στην παροχή έννομης προστασίας. Είναι δε νόμω εξαναγκασμένο (ανακριτής) ακολουθώντας τις σχετικές νομικές επιταγές, στο πλαίσιο της ελευθερίας εκτιμήσεως του νόμου, γυμνός οιασδήποτε αυτονομίας, να τηρεί απαρεγκλίτως την αρχή της νομιμότητας. Υπεράνω όμως της ευχέρειας της ελεύθερης εκτίμησης είναι η ασφάλεια δικαίου, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία της έννομης τάξης και δικαιϊκή αρχή κανονιστικού περιεχομένου και υπερνομοθετικού χαρακτήρα, ως απορρέουσα από τα συνταγματικά θεμέλια του κράτους δικαίου.

Επειδή, ήδη έχω υποβάλει διαδοχικά αιτήματα των οποίων η ικανοποίηση θα αποβεί χρησιμότατη για την εξακρίβωση της αλήθειας, αντιθέτως δε, μέχρι σήμερα, η αδρανής και απόλυτη αδιαφορία στην αντιμετώπιση των αιτημάτων μου, οδηγεί στη συρρίκνωση, ή στην στέρηση των δικαιωμάτων μου και στην απόκρυψη της ουσιαστικής αλήθειας.

Επειδή, με την κατάργηση των δικαιωμάτων μου αυτών, κατά το στάδιο της ανακρίσεως, δεν θα συγκεντρωθεί το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, επί τη βάσει του οποίου θα διασαφηνιστούν όσο το δυνατό πληρέστερα τα σχετικά με τις εγκληματικές ενέργειες και παραλείψεις, πραγματικά περιστατικά.

Επειδή, δεν υπάρχει, κανένας δικαιολογητικός λόγος για να απορριφθεί το αίτημα μου, αλλά αντίθετα καθίσταται επιβεβλημένο να δράσετε και να ανατεθεί η υπόθεση σε εφέτη – ανακριτή, συνεπικουρούμενο από δεύτερο δικαστικό λειτουργό, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, όπως ανωτέρω αναφέρω, αλλά και από το αντικειμενικό γεγονός ότι ο πρόεδρος του 6ο ανακριτικού τμήματος, τέσσερις μήνες μετά την ανάθεση της δικογραφίας στο γραφείο του, δεν έχει προβεί σε καμία ανακριτική ενέργεια και ακόμη μελετά τη δικογραφία…

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Όπως ενεργήσετε καταλλήλως, προκειμένου να συγκληθεί τάχιστα η ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου αποφασίσει την ανάθεση του χειρισμού της δικογραφίας για τις εγκληματικές ενέργειες που έλαβαν χώρα στο Μάτι Μαραθώνος Αττικής την 23η Ιουλίου 2018 σε έμπειρο δικαστικό λειτουργό και δη, σε εφέτη ανακριτή.

Αθήνα, 01.07.2019

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Παρέμβαση των Γονιών στο ΔΣ Σπάτων Αρτέμιδας για τα υπεράριθμα νήπια

https://ift.tt/2XVTfWd

Η νέα χρονιά ξεκινά χωρίς τις κατάλληλες υποδομές για πάνω από 50 νήπια στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας!
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 3-7 συζητήθηκε το θέμα της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής με αφορμή τη δημιουργία παραρτημάτων των νηπιαγωγείων για τα πάνω από 50 νήπια που βγαίνουν υπεράριθμα εξαιτίας του προβλήματος στέγασης των παιδιών.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής προσπάθησαν να φέρουν προσκόμματα στα μέλη της Ένωσης Γονέων και των Συλλόγων Γονέων, τα οποία ζήτησαν να κάνουν παρέμβαση στο ΔΣ, επικαλούμενοι διάφορες δικαιολογίες του τύπου, «ελάτε ξανά τον Σεπτέμβριο στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο».
Τελικά αποδείχτηκε ότι η αγωνία των γονιών ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς με βάση την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής, τα υπεράριθμα νήπια θα τοποθετηθούν σε αίθουσες Δημοτικών σχολείων (3ο, 1ο-5ο ΔΣ Αρτέμιδας και 1ο και 3ο ΔΣ Σπάτων) δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για τις συνθήκες συνύπαρξης παιδιών διαφορετικών αναγκών και ηλικιών και τα προβλήματα που θα προκύψουν. Η πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 3ου ΔΣ Αρτέμιδας ανέφερε ότι τα υπεράριθμα νήπια προορίζονται να εγκατασταθούν στο χώρο του ολοημέρου, στον οποίο σιτίζονται οι μαθητές του δημοτικού σχολείου…
Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής κάτω και από την πίεση των γονέων ανέφεραν ότι θα προσπαθήσουν να βρεθεί μια άλλη λύση για το 3ο ΔΣ και διευκρίνισαν ότι τουλάχιστον για έξι μήνες τα υπεράριθμα νήπια θα στεγάζονται στα δημοτικά σχολεία. Σε ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το ποιες μόνιμες λύσεις δρομολογούνται, η δημοτική αρχή απάντησε ότι σχεδιάζουν να φτιάξουν αίθουσες προκάτ βαρέως τύπου χωρίς να δώσουν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις, σε ποιους χώρους θα γίνουν αυτές οι υποδομές και κάτω από ποιες συνθήκες θα στεγάζονται τα παιδιά…
Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης επισήμανε κατ’ αρχάς τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, που θεσμοθέτησε τη δίχρονη Προσχολική Αγωγή χωρίς να προβλέπει καμία πρόσθετη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό για αυτό το σκοπό, χωρίς πρόσληψη προσωπικού και δημιουργία αιθουσών και κτιριακών παρεμβάσεων.
Ωστόσο μεγάλες είναι οι ευθύνες και της Δημοτικής Αρχής, αφού εδώ και ένα χρόνο γνώριζε ότι ο δήμος θα συμμετέχει στη δίχρονη προσχολική αγωγή και δεν έκανε καμία ενέργεια για να ενημερώσει τους δημότες για τις ελλείψεις που υπάρχουν, να
διεκδικήσει από την πολιτεία τις απαραίτητες υποδομές (οικόπεδα, κτηριακές παρεμβάσεις) καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για την σωστή λειτουργία της.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση Σπάτων Αρτέμιδας χαιρετίζουμε τη συλλογική και οργανωμένη παρέμβαση των γονιών που δίκαια θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Θα είμαστε δίπλα τους στους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους!!
Γνωρίζουν καλά οι εργαζόμενοι ποια δύναμη είναι δίπλα τους σε όλες τις μάχες, ποια δύναμη αταλάντευτα παλεύει για να έχει ο λαός μια πραγματικά αξιοπρεπή, ζωή, σύγχρονη υγεία και παιδεία.
Μπροστά στις εκλογές είναι σημαντικό η ψήφος μας να μην πάει χαμένη. Να καταδικαστούν όλες αυτές οι δυνάμεις που στην πράξη βάζουν πλάτη για να ψηφίζονται και να εφαρμόζονται αντιλαϊκά μέτρα και να στενάζουν οι εργαζόμενοι.
Να αυξήσουμε και άλλο το μπόι μας. Να ψηφίσουμε το πιο δυνατό χαρτί για το λαό!
Επιλέγουμε αυτούς που είναι δίπλα μας και θα δώσουν ελπίδα και προοπτική και την επόμενη των εκλογών! Δυναμώνουμε το ΚΚΕ!

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Παρέμβαση των Γονιών στο ΔΣ Σπάτων Αρτέμιδας για τα υπεράριθμα νήπια

https://ift.tt/2XVTfWd

Η νέα χρονιά ξεκινά χωρίς τις κατάλληλες υποδομές για πάνω από 50 νήπια στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας!
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 3-7 συζητήθηκε το θέμα της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής με αφορμή τη δημιουργία παραρτημάτων των νηπιαγωγείων για τα πάνω από 50 νήπια που βγαίνουν υπεράριθμα εξαιτίας του προβλήματος στέγασης των παιδιών.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής προσπάθησαν να φέρουν προσκόμματα στα μέλη της Ένωσης Γονέων και των Συλλόγων Γονέων, τα οποία ζήτησαν να κάνουν παρέμβαση στο ΔΣ, επικαλούμενοι διάφορες δικαιολογίες του τύπου, «ελάτε ξανά τον Σεπτέμβριο στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο».
Τελικά αποδείχτηκε ότι η αγωνία των γονιών ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς με βάση την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής, τα υπεράριθμα νήπια θα τοποθετηθούν σε αίθουσες Δημοτικών σχολείων (3ο, 1ο-5ο ΔΣ Αρτέμιδας και 1ο και 3ο ΔΣ Σπάτων) δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για τις συνθήκες συνύπαρξης παιδιών διαφορετικών αναγκών και ηλικιών και τα προβλήματα που θα προκύψουν. Η πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 3ου ΔΣ Αρτέμιδας ανέφερε ότι τα υπεράριθμα νήπια προορίζονται να εγκατασταθούν στο χώρο του ολοημέρου, στον οποίο σιτίζονται οι μαθητές του δημοτικού σχολείου…
Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής κάτω και από την πίεση των γονέων ανέφεραν ότι θα προσπαθήσουν να βρεθεί μια άλλη λύση για το 3ο ΔΣ και διευκρίνισαν ότι τουλάχιστον για έξι μήνες τα υπεράριθμα νήπια θα στεγάζονται στα δημοτικά σχολεία. Σε ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το ποιες μόνιμες λύσεις δρομολογούνται, η δημοτική αρχή απάντησε ότι σχεδιάζουν να φτιάξουν αίθουσες προκάτ βαρέως τύπου χωρίς να δώσουν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις, σε ποιους χώρους θα γίνουν αυτές οι υποδομές και κάτω από ποιες συνθήκες θα στεγάζονται τα παιδιά…
Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης επισήμανε κατ’ αρχάς τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, που θεσμοθέτησε τη δίχρονη Προσχολική Αγωγή χωρίς να προβλέπει καμία πρόσθετη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό για αυτό το σκοπό, χωρίς πρόσληψη προσωπικού και δημιουργία αιθουσών και κτιριακών παρεμβάσεων.
Ωστόσο μεγάλες είναι οι ευθύνες και της Δημοτικής Αρχής, αφού εδώ και ένα χρόνο γνώριζε ότι ο δήμος θα συμμετέχει στη δίχρονη προσχολική αγωγή και δεν έκανε καμία ενέργεια για να ενημερώσει τους δημότες για τις ελλείψεις που υπάρχουν, να
διεκδικήσει από την πολιτεία τις απαραίτητες υποδομές (οικόπεδα, κτηριακές παρεμβάσεις) καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για την σωστή λειτουργία της.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση Σπάτων Αρτέμιδας χαιρετίζουμε τη συλλογική και οργανωμένη παρέμβαση των γονιών που δίκαια θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Θα είμαστε δίπλα τους στους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους!!
Γνωρίζουν καλά οι εργαζόμενοι ποια δύναμη είναι δίπλα τους σε όλες τις μάχες, ποια δύναμη αταλάντευτα παλεύει για να έχει ο λαός μια πραγματικά αξιοπρεπή, ζωή, σύγχρονη υγεία και παιδεία.
Μπροστά στις εκλογές είναι σημαντικό η ψήφος μας να μην πάει χαμένη. Να καταδικαστούν όλες αυτές οι δυνάμεις που στην πράξη βάζουν πλάτη για να ψηφίζονται και να εφαρμόζονται αντιλαϊκά μέτρα και να στενάζουν οι εργαζόμενοι.
Να αυξήσουμε και άλλο το μπόι μας. Να ψηφίσουμε το πιο δυνατό χαρτί για το λαό!
Επιλέγουμε αυτούς που είναι δίπλα μας και θα δώσουν ελπίδα και προοπτική και την επόμενη των εκλογών! Δυναμώνουμε το ΚΚΕ!

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Summer Music Mix 2019 🌴

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΑΡΤΕΜΙΣ – Κυριακή στα Nissakia Surf Club

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

VW I.D. R στο Goodwood

https://ift.tt/30iRsrD

Η Volkswagen ταξιδεύει στην Μ. Βρετανία, παίρνοντας μαζί της το ηλεκτρικό πρωτότυπο I.D. R που θέλει να καταρρίψει το ρεκόρ στην ανάβαση του φημισμένου Φεστιβάλ Ταχύτητας
του Goodwood.  To γερμανικό αγωνιστικό πρωτότυπο, που για φέτος έχει εφοδιαστεί με ισχυρότερες μπαταρίες ιόντων λιθίου, αλλά και εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, θέλει να σπάσει το ρεκόρ ανάβασης του Goodwwod, που κατέχει από το 1999 ο Nick Heidfeld με το μονοθέσιο της McLaren-Mercedes MP4/13. Το I.D. R από την προηγούμενη χρονιά, κατέχει το ρεκόρ για ηλεκτροκίνητα μοντέλα στο φημισμένο Φεστιβάλ Ταχύτητας, που τυχαίνει να είναι και ο τρίτος ταχύτερος χρόνος στην ιστορία της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα κατατοπιστικός είναι ο τεχνικός διευθυντής της Volkswagen Motorsport, François-Xavier Demaison, ο οποίος δήλωσε: «Η τελευταία έκδοση του I.D. R έχει αναβαθμιστεί ειδικά για τις απαιτήσεις του Γκούντγουντ, με απλά λόγια πολύ δύναμη, ελάχιστο δυνατό βάρος, που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξεπερνά τα 1.000 κιλά, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού». Από την πλευρά του ο άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία στα motorsports, όντας δύο φορές νικητής στο Le Mans και πλέον οδηγός του I.D. R, Romain Dumas, τονίζει την δυσκολία που έχει η συγκεκριμένη ανάβαση, καθώς η πρόσφυση εξαρτάται πολύ από την θερμοκρασία, που αλλάζει μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.

Σύμμαχος στην προσπάθεια της VW θα είναι η Bridgestone, η οποία θα εφοδιάσει με ειδικά εξελιγμένα ελαστικά το I.D. R, τα οποία διαθέτουν πολύ μαλακή γόμα, αλλά και ειδικά σχεδιασμένο πέλμα για τη μέγιστη πρόσφυση. Τέλος να αναφερθεί ότι το I.D. R έχει στην κατοχή του δύο ρεκόρ, αυτό της ανάβασης του Pikes Peak, αλλά και στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ, στην κατηγορία των ηλεκτρικών μοντέλων.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Τα οφέλη του μεσημεριανού ύπνου στη συμπεριφορά των παιδιών

https://ift.tt/2XNOihW

Τα παιδιά που κοιμούνται το μεσημέρι είναι πιο χαρούμενα, υπερέχουν ακαδημαϊκά και
έχουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, υποστηρίζει νέα μελέτη
Όποιον γονέα και να ρωτήσετε, θα σας πει με σιγουριά ότι ο μεσημεριανός ύπνος έχει πολλαπλά οφέλη για το παιδί, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διάθεση, την ενέργεια, αλλά και την απόδοσή του στο σχολείο. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανία και της Καλιφόρνια, Irvine, που δημοσιεύθηκε στο Sleep, έρχεται να υποστηρίξει με τα ευρήματά της αυτή τη θεώρηση των γονιών.

Η μελέτη των σχεδόν 3.000 παιδιών τετάρτης, πέμπτης και έκτης δημοτικού (ηλικίας 10-12 ετών) αποκάλυψε μια σύνδεση ανάμεσα στο μεσημεριανό ύπνο και τη μεγαλύτερη ευτυχία, τον αυτοέλεγχο και τη δυναμικότητα του παιδιού. Αποκάλυψε, επίσης, ότι αυτά τα παιδιά έχουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και υψηλότερο IQ, με το τελευταίο να παρατηρείται ιδιαίτερα στα παιδιά της έκτης τάξης. Μάλιστα, τα πιο ισχυρά ευρήματα συσχετίστηκαν εκτενως με ακαδημαϊκά επιτεύγματα.

Η ανεπάρκεια ύπνου και η νωθρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ευρέως διαδεδομένα χαρακτηριστικά, με την υπνηλία να αγγίζει το 20% των παιδιών, δηλώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Jianghong Liu, αναπληρωτής καθηγητής νοσηλευτικής και δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανία. Επιπλέον, οι αρνητικές γνωστικές, συναισθηματικές και σωματικές επιπτώσεις των κακών συνηθειών ύπνου είναι πλέον δεδομένες, και παρόλα αυτά η πλειοψηφία των προηγούμενων ερευνών επικεντρώθηκε στην προσχολική ηλικία και νωρίτερα.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο μεσημεριανός ύπνος σταματά εντελώς, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν. Στην Κίνα, ωστόσο, η συνήθεια αυτή είναι ενσωματωμένη στην καθημερινή ζωή, συνεχίζοντας από το δημοτικό και το γυμνάσιο, μέχρι και την ενηλικίωση. Για το λόγο αυτό, η ερευνητική ομάδα της μελέτης στράφηκε στη μελέτη κοόρτης Jintan της Κίνας, η οποία δημιουργήθηκε το 2004 για να παρακολουθήσει τους συμμετέχοντες από την παιδική ηλικία μέχρι την εφηβεία.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από καθένα από τα 2.928 παιδιά σχετικά με τη συχνότητα και τη διάρκεια του ύπνου, όταν τα παιδιά φοιτούσαν στην τετάρτη έως και την έκτη δημοτικού. Συνέλεξαν επίσης τα δεδομένα των αποτελεσμάτων όταν αυτά έφτασαν στην έκτη δημοτικού, δεδομένα που περιελάμβαναν τόσο ψυχολογικούς παράγοντες όπως η δυναμικότητα και η ευτυχία, όσο και σωματικούς παράγοντες όπως ο δείκτης μάζας σώματος και τα επίπεδα γλυκόζης. Ζήτησαν επιπλέον από τους δασκάλους να τους παράσχουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά και τις ακαδημαϊκές γνώσεις κάθε μαθητή. Στη συνέχεια ανέλυσαν τους συσχετισμούς μεταξύ κάθε αποτελέσματος και του ύπνου, προσαρμόζοντάς τους στο φύλο, την τάξη, την τοποθεσία του σχολείου, την εκπαίδευση των γονέων και τις ώρες του νυχτερινού ύπνου.

«Τα παιδιά που κοιμόντουσαν τρία ή και περισσότερα μεσημέρια μέσα στην εβδομάδα επωφελούνταν από μια αύξηση της τάξης του 7,6% στις ακαδημαϊκές επιδόσεις της έκτης δημοτικού. Πόσα παιδιά στο σχολείο δεν θα ήθελαν τους βαθμούς τους καλύτερους κατά ένα τέτοιο ποσοστό;», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο νευροκοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανία και ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης, Adrian Raine.

Αν και τα ευρήματα είναι συσχετιστικά, οι ερευνητές λένε ότι μπορεί να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στους ισχυρισμούς των παιδιάτρων και των υπαλλήλων δημόσιας υγείας για την ανάγκη μεταγενέστερης ώρας εκκίνησης του σχολείου. «Ο μεσημεριανόε ύπνος πραγματοποιείται εύκολα και δεν κοστίζει τίποτα, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται από έναν ελαφρώς καθυστερημένο βραδινό ύπνο, με στόχο να αποφευχθεί ο περιορισμός του χρόνου εκπαίδευσης. Αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει τα παιδιά, αλλά θα μειώσει και το χρόνο που αφιερώνουν μπροστά σε μια οθόνη, πράγμα το οποίο σχετίζεται με διάφορα μεικτά αποτελέσματα», δηλώνει ο Δρ. Liu.

Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη του είδους της, σύμφωνα με την ερευνήτρια ύπνου του Irvine, Δρ. Sara Mednick, η οποία τονίζει: «Πολλές εργαστηριακές μελέτες σε όλο το φάσμα των ηλικιών έχουν δείξει ότι ο μεσημεριανό ύπνος μπορεί να παρουσιάσει τα ίδια βελτιωτικά αποτελέσματα με μια νύχτα σωστού ύπνου σε διάφορες γνωστικές εργασίες. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ερωτήσεις σε πραγματικό κόσμο, σε εφήβους μαθητές με ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορικών ακαδημαϊκών, κοινωνικών και σωματικών παραγόντων. Προβλέπουμε, λοιπόν, ότι όσο περισσότερο κοιμούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μαθητές, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελός τους σε αυτούς τους παράγοντες».

Οι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν το γιατί, για παράδειγμα, τα παιδιά με πιο μορφωμένους γονείς κοιμούνται περισσότερο σε σχέση με τα παιδιά με λιγότερο μορφωμένους γονείς ή ακόμα και το εάν, με τη διερεύνηση των επιρροών του πολιτισμού και της προσωπικότητας, οι επεμβάσεις του ύπνου θα μπορούσαν να προωθηθούν σε παγκόσμια κλίμακα. Ιδανικά, μια τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ζητήματα αιτιώδους συνάφειας, όπως το αν ο μεσημεριανός ύπνος οδηγεί σε καλύτερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα ή αν αυτά τα δύο συνδέονται με κάποιο άλλο τρόπο. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν είναι ακόμη στα άμεσα σχέδια των επιστημόνων, οι οποίοι προς το παρόν ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα ενημερώσουν το μελλοντικό παρεμβατικό έργο που στοχεύει στην εφηβική υπνηλία.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Πυρκαγιά από κεραυνό στην Ύδρα

https://ift.tt/30iRr73

Σε δύσβατο σημείο του νησιού – Πιθανώς προκλήθηκε από κεραυνό, καθώς το νησί χτύπησε
καταιγίδα το απόγευμα της Παρασκευής

Πυρκαγιά ξέσπασε στο νησί της Ύδρας το απόγευμα της Παρασκευής.

Πιθανότατα η φωτιά ξέσπασε από κεραυνό, καθώς το νησί χτύπησε καταιγίδα νωρίτερα. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού και σε δύσβατη περιοχή, όμως περιορίστηκε αμέσως.
Ένα κεραυνός από τους πολλούς εξάλλου που έπεσαν κατά την διάρκεια της απογευματινής μπόρας προκάλεσε πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Σταυροπόδι του Δήμου Ναυπλιέων στην Αργολίδα. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα και 6 άνδρες από την πυροσβεστική Ναυπλίου όπου κατέσβησαν γρήγορα την πυρκαγιά πριν απειλήσει μεγαλύτερη έκταση.

Με πληροφορίες από argolikeseidhseis.gr

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Διπλή πρόκληση για τη Μέρκελ από την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

https://ift.tt/2XNYiYl

Η Γερμανίδα καγκελάριος δεσμεύθηκε ότι θα κάνει ότι είναι εφικτό για τη στήριξη της
υποψηφιότητας της και τη μείωση των τριβών στον κυβερνητικό συνασπισμό
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε σήμερα ότι θα κάνει ό,τι είναι εφικτό για να στηρίξει την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας παράλληλα δεσμευμένη να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του κυβερνητικού της συνασπισμού.

«Ως επικεφαλής της κυβέρνησης, θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω την καλή λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο βαθμό που αυτό είναι στη σφαίρα της επιρροής μου, θα εξασφαλίσει μια πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», τόνισε η Μέρκελ σε μια συνέντευξη Τύπου στο Πόζναν, στην Πολωνία, όπου συμμετείχε σε μια σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η νυν υπουργός Άμυνας της Γερμανίας φον ντερ Λάιεν και μέλος της κεντροδεξιάς Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, ορίστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες υποψηφία πρόεδρος της Κομισιόν. Η υποψηφιότητα πρέπει να εγκριθεί από το ΕΚ.

Αρκετοί ήταν οι ευρωβουλευτές που εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους που στη διαδικασία επιλογής της διαδοχής του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, δεν εφαρμόστηκε το σύστημα των Spitzenkandidaten – με βάση το οποίο ο επικεφαλής του κόμματος που κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις ευρωεκλογές διεκδικεί την προεδρία της Επιτροπής.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Γερμανίδα καγκελάριος ανέφερε πως εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως το σύστημα Spitzenkandidat, αλλά παραδέχθηκε πως θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κατακερματισμένο. Σήμερα είπε ότι κατανοεί τη θέση των ευρωβουλευτών που επιθυμούν να γνωρίσουν την υποψήφια πρόεδρο πριν εγκρίνουν τον διορισμό της.

Η φον ντερ Λάιεν «έχει πολλές προτάσεις και ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης και θα τις προωθήσει καθώς θα προσπαθεί να κερδίσει στήριξη τις ερχόμενες μέρες», τόνισε η Γερμανίδα καγκελάριος.

Η επιλογή της γερμανίδας υπουργού Άμυνας έχει προκαλέσει εντάσεις εντός του κυβερνητικού συνασπισμού με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), με μερικούς να θεωρούν την επιλογή φον ντερ Λάιεν ως ένα επιπλέον λόγο για το SPD να τερματιστεί η κυβερνητική συμμαχία.

Πολλοί στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι δυσαρεστημένοι για την απόσυρση της υποψηφιότητας του Ολλανδού σοσιαλδημοκράτη Φρανς Τίμερμανς εξαιτίας της επιμονής των ανατολικών κρατών μελών.

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, αν και έχει επικρίνει την επιλογή της «πλέον αδύναμης υπουργού» της γερμανικής κυβέρνησης, δήλωσε στο ZDF σήμερα ότι η υποψηφιότητα φον ντερ Λάιεν δεν δίνει κανένα λόγο για το SPD να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό σχηματισμό.

Σήμερα επίσης, ο νυν πρόεδρος της γερμανικής Βουλής Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, στήριξε και εκείνος από την πλευρά του την επιλογή φον ντερ Λάιεν, αν και επέκρινε τον τρόπο που προωθήθηκε η υποψηφιότητά της.

«Πιστεύω ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα γίνει μια καλή πρόεδρος της Επιτροπής», είπε ο Σόιμπλε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine, συμβουλεύοντας το ΕΚ να αποδεχθεί την υποψηφιότητά της, ως μια επιλογή συμβιβασμού.

via Blogger anatakti.gr