Category Archives: August 25

Εικόνα

Crystal Heart ~ Buddha Bar

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Bob Marley – Could You Be Loved (Official Live Video)

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Bob Marley – Is This Love

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2015

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Τα όρια της Βορείου Ηπείρου: Τι γράφουν οι αρχαίου συγγραφείς και οι χαρτογράφοι των νεότερων ετών

https://ift.tt/324uhlQ

Γραικοί και Έλληνες – Τι γράφουν ο Αριστοτέλης, ο Στράβωνας κ.ά. – «Νέα» και «Παλαιά»
Ήπειρος – Αρχαίοι και νεότεροι χάρτες Ηπείρου και Αλβανίας  Στα χρόνια της Κατοχής, ο Νικόλαος Β. Πατσέλης, έγραψε μια μελέτη 180 περίπου σελίδων, με τίτλο «Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΡΑ». Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έθεσε το πόνημά του στη διάθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ελληνικών Δικαίων για να το αξιοποιήσει κατάλληλα.

Σε απάντησή της στις 30/4/1945, μετά από εισήγηση του καθηγητή της ιστορίας Μ. Βολανάκη, η επιτροπή έκρινε τη μελέτη «κατάλληλον προς έκδοσιν και κυκλοφορίαν μεταξύ κυρίως των διανοουμένων, λόγω του επιστημονικού χαρακτήρος και του μεγέθους αυτής». Πρόσθετε όμως ότι «δια την διαφώτισιν ευρύτερου κύκλου ανθρώπων η Επιτροπή έκρινε ότι δέον να γίνει παρ’ υμών περίληψις αυτής εις 15-20 σελίδας, η οποία να εκτυπωθεί εις πολλάς χιλιάδας αντιτύπων…».

Η δε Επιτροπή των εθνικών δημοσιευμάτων, αφού μελέτησε για 4 μήνες τα χειρόγραφα του Ν. Πατσέλη, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα για το έργο του: «Εγκλείει επιμέλειαν μελίσσης, παραθέτει εκ παντοίων βιβλίον παν χρήσιμον δια τας διαφόρους εποχάς του ιστορικού βίου της Ηπείρου», ωστόσο «…είναι πάρα πολύ εκτενές και εξέρχεται των ορίων του ενδιαφέροντος και των οικονομικών δυνάμεων της Επιτροπής».

Έτσι, σε μια εποχή όπου άλλες χώρες, προσπαθούσαν να τεκμηριώσουν, συχνά με ανακρίβειες, τις θέσεις τους, εν όψει των ανακατατάξεων που δρομολογούνταν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ελλάδα κάποιοι ήθελαν με «φυλλάδια» 15-20 σελίδων, να διαφωτίσουν την ελληνική αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη για το βορειοηπειρωτικό.

Έχουμε στη διάθεσή μας το βιβλίο του Νικόλαου Πατσέλη και θα αναφέρουμε ορισμένα, ενδιαφέροντα θεωρούμε, στοιχεία για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τα όρια της Βορείου Ηπείρου. Κάποια από τα στοιχεία αυτά, πιθανότατα, δεν υπάρχουν όχι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο βιβλίο.

Η Ήπειρος από την αρχαιότητα ως την τουρκοκρατία– Γραικοί και Έλληνες

Ο Πτολεμαίος, θεωρεί την Ήπειρο λίκνο και κοιτίδα του πολιτισμού, γράφει δε χαρακτηριστικά: «Αρχέγονος Ελλάς Ήπειρος» και ότι «Αρχά Ελλάδος από Ωρικίας». Κατά τον Πτολεμαίο λοιπόν, η Ελλάδα άρχιζε από την Ωρικία, δηλαδή την περιοχή μεταξύ της Χιμάρας και της Αυλώνας. Αλλά και ο περιηγητής Διονύσιος (στίχος 399), αναφέρει ως όριο της Ελλάδας τον Ωρικόν, όπου εγκαταστάθηκαν στα γεράματά τους ο Κάδμος και η σύζυγός του Ερμιόνη από τη Θήβα.

Ο μεγάλος αρχαίος γεωγράφος Στράβωνας, χωρίζει την Ήπειρο από την Ιλλυρία με την Εγνατία Οδό, η οποία από την Απολλωνία και την Επίδαμνο (σημ. Δυρράχιο) φτάνει μέσω της Οχρίδας και του Πυλώνος στη Θεσσαλονίκη. Η Εγνατία Οδός, ήταν χαραγμένη παράλληλα προς τον ποταμό Γενούσο (ή Σκούμπη). Και συνεχίζει ο Στράβωνας: «Ταύτην (δηλ. την Εγνατία) δη τη οδόν εκ των περί την Επίδαμνον και την Απολλωνίαν ιούσιν, εν δεξιά μεν εστί τα Ηπειρωτικά έθνη, κλυζόμενα τω Σικελικώ πελάγει μέχρι του Αμβρακικού κόλπου, εν αριστερά δε τα όρη των Ιλλυριών».

Σε άλλο σημείο, γράφει: «Ηπειρώται δ’ εισί και Αμφίλοχοι και οι υπερκείμενοι και συνάπτοντες τοις Ιλλυρικοίς όρεσι τραχείαν οικούντες χώραν». Και τέλος προσθέτει: «Λοιπή δ’ εστί της Ευρώπης η εντός Ίστρου και της κύκλω θαλάττης αρξαμένη από του μυχού του Αδριατικού μέχρι του ιερού στόματος του Ίστρου (Δούναβη), εν η έστιν η τε Ελλάς και τα των Μακεδόνων και Ηπειρωτών Έθνη».

Εκτός όμως από τον Στράβωνα, τα όρια της Ηπείρου τοποθετούνται στον ποταμό Γενούσο και από τον Σκύλακα, τον Πλίνιο, τον Πομπώνιο Μέλα (Pomponius Mela), τον Θουκυδίδη και τον Πτολεμαίο, όπως είδαμε. Στα χρόνια του Πύρρου μάλιστα, ο οποίος ένωσε όλα τα ηπειρωτικά έθνη σε μια διοίκηση, η Ήπειρος έφτανε ως τον ποταμό Μάτ(ι), στο κέντρο της σημερινής Αλβανίας. Βέβαια οι Αλβανοί, θεωρούν τον Πύρρο Αλβανό και τον εμπλέκουν, όπως βλέπετε και στο έμβλημα που ανακαλύψαμε, στο θέμα της Τσαμουριάς.

Για την Ήπειρο, γράφει και ο μεγάλος Αριστοτέλης: «…και γάρ ούτος (ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα), περί τον ελληνικόν εγένετο μάλιστα τόπον και τούτου περί την Ελλάδα την αρχαίαν αύτη δ’ έστιν η περί Δωδώνην και τον Αχελώον, ούτος γαρ πολλαχού το ρεύμα μεταβέβληκεν. Ώκουν γαρ οι Σελλοί ενταύθα και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δε Έλληνες».

Ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος, ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, σε συνέντευξή του τον Ιούλιο του 2018, είπε μεταξύ άλλων: «Στον Αριστοτέλη εμφανίζεται ένας μικρός λαός, οι γράες (με περισπωμένη) οι οποίοι ζούσαν γύρω από το μαντείο της Δωδώνης και είναι ίσως οι πρώτοι Έλληνες. Επίσης στη σημερινή Μαγνησία, κοντά στον βόλο, υπήρχαν οι Ελλάνες (με περισπωμένη) που έγιναν μετά Έλληνες, όπου το α δωρικό γίνεται η, ανέβηκε ο τόνος και έγινε Έλληνες. Στον Όμηρο εμφανίζεται η λέξη Πανέλληνες, που σημαίνει ότι είχαμε από πολύ νωρίς την αίσθηση της κοινής καταγωγής. Και οι δύο μαρτυρίες είναι αρχαίες και θα λέγαμε και ισότιμες…».

Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή, ότι η λέξη «Έλληνες», προέρχεται από τους κατοίκους της περιοχής γύρω από τη Δωδώνη, τους «Σελλούς» ή «Ελλούς». Παρεμπιπτόντως και την περιοχή της Δωδώνης οι Αλβανοί τη θεωρούν ως δική τους από την αρχαιότητα…

Ο Ησύχιος γράφει χαρακτηριστικά: «Ελλοί»: Έλληνες οι εν Δωδώνη και οι Ιερείο. Ο λαός αυτός των (Σ)Ελλών, επεκτάθηκε αργότερα μέσω της Πίνδου προς τη Θεσσαλία και την πεδιάδα του Σπερχειού και ίδρυσε το πρώτο ελληνικό κράτος, φθάνοντας ως την Εύβοια που ονομάστηκε Ελλοπία, όπως γράφει ο Στράβων.

Φαίνεται δε ότι η κυριολεκτική έννοια του «Σελλός», είναι ίδια με εκείνη του «Έλλην», δηλαδή λαμπρός, ευγενής, ψηλός, είτε ως προς το ανάστημα, είτε ως κάτοικος τόπων που βρίσκονται ψηλά, είτε αυτός που ήλθε από ψηλότερα ή βορειότερα εδάφη.

Στα μεταγενέστερα χρόνια, επικράτησε ο όρος Γραικός. Μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, το 1830, καθιερώθηκε το «Έλληνας», το οποίο στο παρελθόν είχε την έννοια ‘εθνικός, ειδωλολάτρης’.

Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα, ο ελληνικός χαρακτήρας της Ηπείρου, η οποία πιθανότατα αποτελεί την κοιτίδα των Ελλήνων. Ορισμένοι αρχαίοι ιστορικοί και συγγραφείς, χαρακτηρίζουν μερικά από τα ηπειρωτικά φύλα ως βαρβάρους. Έτσι, ο μεν Ηρόδοτος θεωρεί τους Μολοσσούς και τους Θεσπρωτούς Έλληνες, ο δε Θουκυδίδης βάρβαρους. Ο Στράβων αντίθετα, θεωρεί βάρβαρους τους Αθαμάνες, τους οποίους όμως ο Πλάτωνας συγκαταλέγει μεταξύ των Ελλήνων.

Όπως όμως συμβαίνει και με τους αρχαίους Μακεδόνες, έτσι και οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου, δεν χαρακτηρίζονται «βάρβαροι» ως αλλοεθνείς και απολίτιστοι, αλλά επειδή μιλούσαν μια ακατέργαστη και τραχιά γλώσσα, ειδικά για τους Αθηναίους, όπως ο Θουκυδίδης.

Αν και οι Ηπειρώτες ποτέ δεν είχαν ισχυρό ναυτικό, πήραν μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας με 7 τριήρεις (Ηρόδοτος Η 45). Στα χρόνια του Πύρρου, η Ήπειρος έφτασε στο απόγειο της ακμής της κατά την αρχαιότητα. Τις εκστρατείες όμως του Πύρρου στην Ιταλία, δεν τις ξέχασαν ποτέ οι Ρωμαίοι. Το 168 π.Χ., ο ύπατος Αιμίλιος Παύλος εκπόρθησε 70 πόλεις της Ηπείρου τα τείχη των οποίων κατέστρεψε από τα θεμέλια και υποδούλωσε μυριάδες Ηπειρώτες.

Σύντομα όμως η εύανδρος Ήπειρος, επανέκτησε την παλιά της αίγλη και δόξα (περιοδικό Νέος Ελληνομνήμων, Τεύχος Δ.1913, σ. 369-443). Τους επόμενους αιώνες, παρά τις επιδρομές και τις λεηλασίες βάρβαρων στιφών, η Ήπειρος παρέμεινε ακραιφνώς ελληνική, διατήρησε ακμαίο το φρόνημα και διαφύλαξε ως ιερή παρακαταθήκη τις παραδόσεις των προγόνων της.

Το 1204, με την ίδρυση του «Δεσποτάτου της Ηπείρου», που είχε πρωτεύουσα την Άρτα και εκτεινόταν από τη Ναύπακτο ως το Δυρράχιο, η Ήπειρος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εστίες του ελληνισμού. Αργότερα, η Ήπειρος πέρασε στα χέρια των Σέρβων. Στο «Ιστορικόν» που έγραψαν τον 14ο αιώνα οι μοναχοί Κομνηνός και Πρόκλος, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η πόλη των Ιωαννίνων είχε μεταβληθεί από «πολυθρύλητος» σε «πολυθρήνητος» και οι κάτοικοι των πόλεων, κατέφευγαν στα βουνά και τα σπήλαια για να σωθούν.

Η σύντομη σερβοκρατία της Ηπείρου, άφησε ως ενθύμια κάποια τοπωνύμια που σώζονται μέχρι σήμερα, δεν μπόρεσε όμως να αλλοτριώσει την ελληνικότητα των κατοίκων της, τα ήθη και τα έθιμα, τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους.Σύνορα Ηπείρου και Αλβανίας

Όπως είδαμε, στα χρόνια του Πύρρου, η Ήπειρος έφτανε ως τον ποταμό Μάτ(ι). Από το βασίλειο εκείνο, το μεν τμήμα από τις εκβολές του Αώου και της οροσειράς του Γράμμου ως τον Ματ, ονομάστηκε «Νέα Ήπειρος» (Epirus Nova) ή «Ελληνική Ιλλυρία» (Illyria Graeca), σε αντιδιαστολή της υπόλοιπης Ηπείρου που ονομάστηκε από τότε «Παλαιά Ήπειρος» (Epirus Vetus) (Μ. Δήμιτσα, «Μακεδονικά»).

Αργότερα, η «Παλαιά Ήπειρος», περιλάμβανε το τμήμα της Ηπείρου που ανήκει σήμερα στη χώρα μας και μέρος της επαρχίας Αργυροκάστρου, η δε «Νέα Ήπειρος», τις επαρχίες Κορυτσάς, Βελεγράδων, Δυρραχίου, Διβρών και την πόλη της Αχρίδας.

Η διαίρεση αυτή, έγινε στα χρόνια του Μεγάλου Θεοδόσιου, αναγράφεται δε στην «Notitia dignitatum utriusdue Imperii», επίσημη ρωμαϊκή ορολογία για τα τότε σύνορα της Ηπείρου. Η διαίρεση αυτή, διατηρήθηκε ως τα χρόνια της φραγκοκρατίας.

Αλλά και στον «Συνέκδημον» του Ιεροκλή (6ος αι.), όπου αριθμούνται «αι πάσαι επαρχίαι και πόλεις αι υπό τον βασιλέα των Ρωμαίων, τον εν Κωνσταντινουπόλει», η Ήπειρος κατέχει την 12η επαρχία.

«Δωδεκάτη Επαρχία Παλαιάς Ηπείρου υπό ηγεμόνα πόλεις δώδεκα: μητρόπολις Νικόπολις, Δωδώνη, Εύροια (πιθανότατα τα σημερινά Γιάννενα), Άκτιον, Αδριανούπολις, Άππων, Φοινίκη, Αγχίασμος, Βουθρωτός, Φωτική, Κέρκυρα νήσος, Ιθάκη νήσος. Δεκάτη Τρίτη επαρχία Νέας Ηπείρου υπό κονσουλάριον, πόλεις εννέα: Δυρράχιον, Σκάμπα, Απολλωνία, Βούλις, Αμαντία, Πουλχεριούπολις, Αυλών, Λυχνιδός μητρόπολις, Λιστρών και Σκεπών».

Η δωδέκατη επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας λοιπόν, η «Παλαιά Ήπειρος» άρχιζε από τον Αμβρακικό Κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος και έφτανε ως τη Σκόδρα. Όπως βλέπουμε, δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε σε Βόριο Ήπειρο. Ούτε σε Αλβανία φυσικά…

Όπως γράφει ο Ν. Πατσέλης, ο όρος «Νότια Αλβανία», πρωτοχρησιμοποιήθηκε κατά τον Bianconi από το αυστριακό επιτελείο, για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας.

Τι δείχνουν οι χάρτες – Από την αρχαιότητα ως τα τέλη του 19ου αιώνα

Οι χάρτες της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απεικονίζουν την Ήπειρο και την Ιλλυρία, να χωρίζονται από το Δυρράχιο (αρχ. Επίδαμνος). Ο χάρτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του 40 μ.Χ., σημειώνει Αχαΐα, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Ιλλυρία, οι οποίες χωρίζονται από το Δυρράχιο. Οι χάρτες των χρόνων των σταυροφοριών (1095-1270) στη Βαλκανική, σημειώνουν μόνο τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ιλλυρία ή Αλβανία δεν υπάρχουν πουθενά…

Ο γεωγραφικός άτλας του P. Mariette (Παρίσι 1645), χωρίζει την Ήπειρο από την Αλβανία με τη Χιμάρα και την Αυλώνα και συμπεριλαμβάνει στην Ελλάδα όλη τη Β. Ήπειρο. Το ίδιο συμβαίνει με τους χάρτες του Dancherus (1650), του R. Randolph (Graecia 1650), του G. Blan (1650), του F. de Wit (Άμστερνταμ 1680), του J.B. Nolin (Παρίσι 1699), του Philip Sea (A new map of the world 1690-1701) και του J.B. Homann (Νυρεμβέργη 1740).

Από τους μεταγενέστερους, ο Πουκεβίλ συμπεριλαμβάνει στην Ήπειρο, την υποδιοίκηση Δέλβινου, το Βεράτι και τη Μοσχόπολη.

Ο Bianconi, στον «Εθνογραφικό και Οροϋδρογραφικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Τουρκίας», τοποθετεί τη νότια μεθόριο της Αλβανίας στα δυτικά του Αώου, αφήνοντας όλη την περιοχή της Κορυτσάς στην Ελλάδα. Στον «Εθνογραφικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και Ελλάδας», του γεωγραφικού ιδρύματος Stanford του Λονδίνου(1877), η ΝΔ γραμμή της Αλβανίας ακολουθεί την γραμμή του κόλπου της Αυλώνας, βόρεια της Κλεισούρας – δυτικά της Μοσχόπολης και Οχρίδας, που περιλαμβάνει στην Ελλάδα.

Αλλά κι ο χάρτης του Ιταλού Giovanni Amadore Virgilj (1908), αφήνει στην Ελλάδα ολόκληρη την περιοχή της Χιμάρας και του Δέλβινου, το ανατολικό και κεντρικό τμήμα του Αργυρόκαστρου, το ανατολικό τμήμα του Τεπελενίου, ολόκληρο το δυτικό τμήμα της Πρεμετής, με την πόλη και τα 2/3 της διοίκησης Κορυτσάς.

Τέλος, ο μεγάλος Γερμανός γεωγράφος Kiepert, τοποθετεί τα ελληνοαλβανικά σύνορα στον ποταμό Γενούσο και γράφει «ότι δεν γνωρίζει επαρχίαν περισσότερον ελληνικήν από την Ήπειρον ως προς τον αριθμό του πληθυσμού, της γλώσσης, την διάνοιαν, την εμπορικήν, ναυτικήν και βιομηχανικήν κίνησιν, με μιαν λέξιν ό,τι αποτελεί τα αληθινά χαρακτηριστικά μιας ζωηράς εθνότητας».

Μια σειρά από χάρτες, χωρίζουν την ήπειρο από την Αλβανία με τον ποταμό Άψο:

i. Χάρτης της ελληνικής χερσονήσου σχεδιασμένος το β’ μισό του 16ου αι.(Πολιτικό μουσείο Βενετίας)
ii. Ναυτικός χάρτης της Μεσογείου, του Κερκυραίου Ιωάννη Ξενοδοσίου (Πολιτικό Μουσείο Βενετίας)
iii. Ναυτικός χάρτης της Μεσογείου, του Γεωργίου Καλαπόδα (16ος αι.)
Τέλος, η Ήπειρος από την Αλβανία, χωρίζονται με τον ποταμό Γενούσο στους εξής χάρτες:
i. Χάρτης της Μεσογείου, του Βισκόντε Μάτζιολο από τη Γενεύη (1524, Αμβροσιανή βιβλιοθήκη Μιλάνου)
ii. Χάρτης της Α. Μεσογείου, του E. A. Nordenskjold (16ος αι.)
Τα στοιχεία που παραθέσαμε, είναι κατά την άποψή μας, συγκλονιστικά, αδιαμφισβήτητα και ατράνταχτα. Δυστυχώς, δεν αξιοποιήθηκαν όταν έπρεπε από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Τα φέρνουμε στο φως, για πρώτη φορά, προκειμένου να διαλύσουμε κάθε ψευδαίσθηση ορισμένων, που ορέγονται Μεγάλη Αλβανία και παρουσιάζουν τους ανάλογους απαράδεκτους χάρτες. Η συντριπτική πλειοψηφία των παραπάνω χαρτών, τοποθετεί τα φυσικά σύνορα Ηπείρου και Αλβανίας, στον ποταμό Γενούσο(Σκούμπη).

Ο Ν. Πατσέλης για τους Αλβανούς.

Ο Ν. Πατσέλης, γράφει βέβαια πολλά και για τους Αλβανούς, τα οποία, ίσως, μας απασχολήσουν άλλη φορά. Σχετικά με την καταγωγή τους, κατά τον Virgilj, αυτή είναι άγνωστη. Σύμφωνα με το «Ηπειρωτικό Χρονικό» του Ι. Βογιατζίδη (1926), ανώνυμος ιστορικός του 14ου αιώνα, γράφει γι’ αυτούς:

«Νομαδικόν γαρ το γένος και λυπρόβιον (που ζει σε άθλιες συνθήκες), ου φρουρίοις, ου κώμαις, ουκ αγροίς, ουκ αμπελώσιν, αλλ’ όρεσι γαίρον και πεδιάσιν».
Όσο για το όνομα «Σκιπετάρ», κατά τους Αλβανούς προήλθε από το σκιπ = αετός, γι’ αυτό αποκαλούνται Αετιδείς. Άλλοι, θεωρούν ότι σκιπετάρ = ορεινός και άλλοι ότι σημαίνει τον φρόνιμο, τον συνετό (από το λατινικό excipio = αισθάνομαι, εννοώ).

Ο Α. Χατζής, δίνει μία άλλη εκδοχή. Ότι η λέξη «Σκιπετάρ», προέρχεται από τη ρίζα σκιπέτ (ιταλική λέξη schipetto), που σημαίνει όπλο, πυροβόλο. Είναι γνωστό από πολλούς αιώνες πριν, ότι οι Αλβανοί οπλοφορούσαν, όσοι μάλιστα δεν είχαν όπλο χλευάζονταν και περιφρονούνταν. Φαίνεται λοιπόν, ότι οι Αλβανοί έγιναν γνωστοί στους Έλληνες ως μισθοφόροι, που είχαν σκιπέτο (όπλο). Την άποψη αυτή, φαίνεται ότι ενστερνίζεται και η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με τα πρακτικά της οποίας του 1929 (σελ.102-108), το όνομα Σκιπετέρης, και τα συναφή, χρονολογούνται από την εποχή της εμφάνισης των πυροβόλων.

Πηγή:
Νικόλαου Β. Πατσέλη, «Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΡΑ», ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μ.Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ, Αθήνα, χ.χ.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Οι Έλληνες της Αμερικής που «έριξαν» τα F-35 της Τουρκίας

https://ift.tt/2KWpih2

Η ομογενειακή οργάνωση HALC κατάφερε να στριμώξει τον Τραμπ πείθοντας πολιτικούς,
στρατιωτικούς και διπλωμάτες στην Ουάσινγκτον να μη συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των αμερικανικών μαχητικών
Με σχέδιο και πείσμα τους τελευταίους μήνες, μια ομάδα νέων ομογενών στις ΗΠΑ κατάφεραν αυτό που έως πρότινος φάνταζε αδύνατο. Να κόψουν τα F-35 από το οπλοστάσιο της Τουρκίας, προκαλώντας πονοκέφαλο όχι μόνο στην Αγκυρα αλλά και στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος καλείται πιεστικά πλέον να επιβάλει κυρώσεις στον φίλο του Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για την ομάδα της ομογενειακής οργάνωσης Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (Hellenic American Leadership Council/HALC).

Τον Μάρτιο του 2018 μια καταχώρηση στους «New York Times» με τίτλο «Η Τουρκία είναι αναξιόπιστος σύμμαχος» προκάλεσε αίσθηση στις ΗΠΑ. Το εμπεριστατωμένο κείμενο που τη συνόδευε εξηγούσε τους λόγους που η Ουάσινγκτον δεν θα έπρεπε να προχωρήσει στις παραδόσεις αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, που με τις ενέργειές της ουσιαστικά στρέφεται κατά της Αμερικής, με κορυφαία αυτών την αγορά των ρωσικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας S-400.
Πίσω από την έξυπνη καταχώρηση βρίσκονταν η ομογενειακή οργάνωση HALC και η Επιτροπή Αρμενίων των ΗΠΑ, που ουσιαστικά ενημέρωναν για πρώτη φορά το αμερικανικό κοινό τι θα σήμαινε για τις ΗΠΑ η απόκτηση των S-400 από την Τουρκία. Αν και πολλοί αξιωματούχοι -κυρίως στο Πεντάγωνο- γνώριζαν έως τότε τις πιθανές εμπλοκές από τη χρήση του ρωσικού συστήματος από την Αγκυρα, ουδείς είχε θέσει δημόσια τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του. Τους μήνες που ακολούθησαν το HALC συνεργάστηκε στενά με μεγάλες οργανώσεις Εβραίων, Αρμενίων και Προτεσταντών των ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα κοινό ισχυρό μέτωπο, που κατάφερε να πείσει πολιτικούς, στρατιωτικούς και διπλωμάτες στην Ουάσινγκτον ότι η Τουρκία όχι μόνο προχωράει σε στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία, γυρνώντας την πλάτη στους Δυτικούς συμμάχους της, αλλά μέσω των S-400 η Μόσχα μπορεί να υποκλέψει αμερικανική απόρρητη τεχνολογία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα του Reuters όπου αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο της Γερουσίας εμποδίζει την Τουρκία να αγοράσει F-35

Η καταχώρηση του HALC τον Μάρτιο του 2018 στους «New York Times» με τίτλο «Η Τουρκία είναι αναξιόπιστος σύμμαχος» προκάλεσε αίσθηση στις ΗΠΑ
Κοινές αντιπροσωπίες των οργανώσεων αυτών δεν επισκέπτονταν μόνο τους βουλευτές στα γραφεία τους στην Ουάσινγκτον, αλλά και στις Πολιτείες τους, δηλαδή τις εκλογικές τους περιφέρεις, πείθοντάς τους πως το ζήτημα αγοράς των F-35 από την Τουρκία αφορά άμεσα την αμερικανική κοινωνία. «Με τις συμμαχίες στις οποίες προχωρήσαμε καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Με προσωπικές επαφές, τηλεφωνήματα και με καμπάνιες μέσω των social media καταφέραμε να πείσουμε για το δίκαιο των επιχειρημάτων μας, που πάνω απ’ όλα αφορούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των Αμερικανών πολιτών», λέει στο «ΘΕΜΑ» ο ομογενής δικηγόρος Εντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής της HALC, που μαζί με την ομάδα κρούσης που δημιούργησε κατάφεραν να εκτροχιάσουν εντελώς την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία, συνδέοντάς τη με την αγορά των S-400.

Δουλεύοντας μεθοδικά και με σχέδιο, η ομογενειακή οργάνωση κατάφερε να δημιουργήσει σοβαρές συμμαχίες, μέσα και έξω από το Κογκρέσο, που είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά τροπολογιών που έφεραν σε δύσκολη θέση τις φιλοτουρκικές εταιρείες λόμπι που αναγκάστηκαν από ένα σημείο και μετά να πετάξουν λευκή πετσέτα, μη προλαβαίνοντας τις εξελίξεις οι οποίες εκνεύρισαν όχι μόνο την Αγκυρα, αλλά και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των γερουσιαστών Ρόμπερτ Μενέντεζ (Δημοκρατικός) και Μάρκο Ρούμπιο (Ρεπουμπλικανός) με την προώθηση και την υπερψήφιση του υπ. αριθμ. 1102 ψηφίσματος στην Αμερικανική Γερουσία, που θεωρείται το πλέον φιλελληνικό και άκρως ευεργετικό για τα ανοιχτά εθνικά θέματα Ελλάδας και Κύπρου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σχεδόν 16 μήνες μετά την καταχώρηση στους NYT, o Τραμπ με βαριά καρδιά προχώρησε στην αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα κατασκευής των αμερικανικών μαχητικών F-35, κάτι που πόνεσε την Αγκυρα και αποτέλεσε καίριο χτύπημα στην τουρκική πολεμική βιομηχανία. Η προσπάθεια των ομογενών της HALC απέδειξε περίτρανα ότι η Τουρκία δεν είναι αήττητη στα αμερικανικά σαλόνια και πως αυτό που στην αρχή φάνταζε ακατόρθωτο έγινε πράξη. «Πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να δουλέψουμε με επαγγελματισμό και σοβαρότητα, όπως πράττουν εδώ και δεκαετίες μεγάλα λόμπι στις ΗΠΑ», λέει ο κ. Ζεμενίδης, επισημαίνοντας πως ο αγώνας συνεχίζεται έως την οριστική επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας από την Ουάσινγκτον. Κυρώσεις που μπορεί να επιδιώκει να αποφύγει ο πρόεδρος Τραμπ, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει την ίδια άποψη το Κογκρέσο, που θεωρεί πως η αξιοπιστία της υπερδύναμης έχει ποδοπατηθεί βάναυσα από τον «σουλτάνο» Ερντογάν, που φλερτάρει ανοιχτά με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο αείμνηστος ομογενής επιχειρηματίας Νίκος Μούγιαρης (αριστερά), με πρωτοβουλία του οποίου ιδρύθηκε το HALC, με τον σημερινό πρόεδρο της οργάνωσης Αλεξ Γιαννούλια

Ο ομογενής δικηγόρος Εντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC, αποτελεί πλέον κόκκινο πανί για την Αγκυρα

Νέα Φιλική Εταιρία
Το συμβούλιο του HALC πέτυχε να συσπειρώσει γύρω της νέους ομογενείς, τρίτης και τέταρτης γενιάς, και να λειτουργήσει με σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας και παρεμβάσεων, ακολουθώντας το πετυχημένο παράδειγμα ισχυρών εβραϊκών οργανώσεων των ΗΠΑ. Διαθέτει επαγγελματικό προσωπικό σε πλήρη απασχόληση και διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον ομογενή πολιτικό Αλεξ Γιαννούλια, που είναι και από τους ιδρυτές της οργάνωσης. Καρδιά του HALC είναι η τριμελής εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τον κ. Ζεμενίδη (εκτελεστικός διευθυντής), την κυρία Γεωργία Λογοθέτη (διευθύνουσα σύμβουλος) και τον κ. Θάνο Νταβέλη (διευθυντής δημοσίων υποθέσεων).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός είναι και ο ρόλος Ελλήνων δημοσιογράφων, διαπιστευμένων στην Ουάσινγκτον, που αποτελούν πηγή πληροφόρησης για τα στελέχη της HALC.

Το HALC ιδρύθηκε το 2012 με πρωτοβουλία του αείμνηστου ομογενούς επιχειρηματία Νίκου Μούγιαρη με στόχο την οικοδόμηση ενός ελληνοαμερικανικού δικτύου υποστήριξης στις ΗΠΑ που θα συσπειρώσει ολόκληρη την Ομογένεια για προώθηση θεμάτων που αφορούν Ελλάδα και Κύπρο στις ΗΠΑ. «Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω μια νέα σύγχρονη Φιλική Εταιρία, που στόχο έχει τη διατήρηση και προαγωγή της ελληνικής ταυτότητας των ομογενών στις ΗΠΑ και την υπεράσπιση των δικαίων του Ελληνισμού», επισημαίνει ο κ. Ζεμενίδης, τονίζοντας ότι το όραμα του Νίκου Μούγιαρη ήταν να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε καλύτερα στελέχη και καλύτερη ηγεσία, που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο ο Ελληνισμός όσο και η ανθρωπότητα και πως με τη διαφαινόμενη αλλαγή κατεύθυνσης των αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων στόχος θα πρέπει να είναι η προώθηση Ελλάδας και Κύπρου.
Μεγάλος Ελληνας

Ο Μούγιαρης ήταν από τους ανθρώπους που κατάφεραν να αφήσουν πίσω το στίγμα τους. Πατριώτης και φιλάνθρωπος, χαμηλών τόνων, απέφευγε τη δημοσιότητα και τα μεγάλα λόγια. Τον ενδιέφερε το αποτέλεσμα και πώς θα μπορέσει να ξυπνήσει και να κινητοποιήσει τη δύναμη της Ομογένειας στην προάσπιση όχι μόνο των εθνικών μας θεμάτων, αλλά και της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας των ομογενών στις ΗΠΑ. Με την ίδρυση του HALC κατάφερε να φέρει νέο αέρα στους κύκλους της Ομογένειας, που κινδύνευε να χαθεί στη νιρβάνα των τελευταίων δεκαετιών ελλείψει σοβαρών ηγετών και στελεχών. «Ο Μούγιαρης έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψει το μεγάλο ποσό που απαιτήθηκε προκειμένου να δημοσιεύσει την καταχώρηση για τα F-35 στους “New York Times” με την οποία καταφέραμε το σημερινό αποτέλεσμα για την Τουρκία», λέει από την πλευρά του ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, εξαίροντας την προσφορά του αείμνηστου επιχειρηματία που απεβίωσε τον περασμένο Ιανουάριο, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Μούγιαρης άφησε πίσω του ένα πολύπλευρο έργο στην Oμογένεια, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, απ’ όπου και καταγόταν, αλλά και σε χώρες της Αφρικής. Ηταν επίσης υποστηρικτής της έδρας «Οδυσσέας Ελύτης» στο Πανεπιστήμιο Ρούτγκερς, των Χωριών SOS, ενός ορφανοτροφείου στο Κονγκό κ.ά.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Πήρε το μαχαίρι κι έκοψε το λαιμό του!

https://ift.tt/326UfVR

Συγκλονισμένη είναι η Κοινότητα Άγναντης από την είδηση για την αυτοκτονία 53χρονου
μέσα στο σπίτι του στην Κάτω Άγναντη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο αυτόχειρας νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (25/8) πήρε ένα μαχαίρι και έκοψε κεντρική αρτηρία στο λαιμό του, βάζοντας με αυτόν τον βίαιο τρόπο τέλος στη ζωή του.
Ο θείος του που του πήγαινε φαγητό τον βρήκε περίπου στις 6:00’ μμ πλημμυρισμένο στο αίμα χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ.
Όλοι στο χωριό είναι συγκλονισμένοι, καθώς επρόκειτο για έναν πολύ καλό και αγαπητό άνθρωπο που δεν ενοχλούσε κανέναν.
Πριν από 50 περίπου ημέρες έχασε την πολυαγαπημένη του μητέρα, το χαμό της οποίας φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. «Πήγε να τη συναντήσει…» λένε στο χωριό και τον αποχαιρετούν συγκινημένοι.

Για το τραγικό συμβάν, διενεργεί προανάκριση το ΑΤ Καμένων Βούρλων.

Πηγή: lamiareport.gr

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Γενική απεργία από τις καμαριέρες «γιατί μας μεταχειρίζονται σαν ζώα

https://ift.tt/2KUrpSD

Eκατομμύρια τουρίστες επιλέγουν την Ισπανία για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τις
καμαρίερες να βγαίνουν την Κυριακή μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας τις συνθήκες εργασίας τους και ζητώντας καλύτερη μεταχείριση.

«Μας μεταχειρίζονται χειρότερα από τα ζώα. Σε εμάς μπορούν πρακτικά να κάνουν τα πάντα» αναφέρει η 52χρονη Αμάλια, καμαριέρα από την Αλικάντε, ένα από τα διάσημα τουριστικά θέρετρα της Ισπανίας. Μιλά στον πληθυντικό αναφερόμενη στις 200.000 καμαριέρες που εργάζονται στον ξενοδοχειακό κλάδο της Ισπανίας πολύ συχνά κάτω από απάνθρωπες συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης, όπως λέει. Πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι ίδιες οι καμαριέρες αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να βγουν στους δρόμους και να διαδηλώσουν για τα δικαιώματά τους. Την Κυριακή μεγάλες πορείες διαμαρτυρίας από Ισπανίδες καμαριέρες έγιναν σε πολλές ισπανικές πόλεις με σύνθημα «Basta!» και βασικό αίτημα την άμεση βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ειδικά στις Βαλεαρίδες Νήσους, όπως την Ίμπιζα, οι καμαριέρες δεν θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται σε 48ωρη βάση τα Σαββατοκύριακα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.

«Στοπ» στις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας

Οι πορείες διαμαρτυρίας και οι στάσεις εργασίας οργανώνονται από τον σύλλογο «Las Kellys», που εκπροσωπεί χιλιάδες Ισπανίδες καμαριέρες από διάφορες περιοχές. «Τα συνδικάτα μας βοήθησαν ελάχιστα. Γι αυτό αποφασίσαμε να αυτοοργανωθούμε» αναφέρει η 60χρονη Μαρία Φρεσνέδα, εκπρόσωπος του συλλόγου από την Αλικάντε. Σύμφωνα με την ένωση «Las Kellys» οι Ισπανίδες καμαριέρες υποχρεούνται να καθαρίσουν 20 με 30 δωμάτια ξενοδοχείων τη μέρα και ενίοτε περισσότερα. Ο καθαρισμός κάθε δωματίου διαρκεί 20 με 30 λεπτά. Συχνά οι καμαριέρες πρέπει να καθαρίζουν και άλλους χώρους του ξενοδοχείου. Το άγχος για να τα καταφέρουν είναι τεράστιο, ενώ πολύ συχνά δεν πληρώνονται τις υπερωρίες, που είναι συχνό φαινόμενο. «Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι μέρες με τα πολλά check-out. Τις μέρες εκείνες πολλές φορές χρειαζόμαστε πάνω από μια ώρα για να καθαρίσουμε καλά κάθε δωμάτιο» αναφέρει η 40χρονη Βίκυ, σημειώνοντας ότι πολλοί τουρίστες σε μεγάλα ισπανικά θέρετρα αφήνουν τα δωμάτιά σους σε άθλια κατάσταση.

Το 99% των εργαζομένων που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας είναι γυναίκες. Οι άνδρες είναι ελάχιστοι. Ωστόσο η δουλειά μιας καμαριέρας είναι βαριά, αφού συχνά πρέπει να μετακινεί έπιπλα ή να σηκώνει βαριά στρώματα κρεβατιών. Σε αυτά προστίθεται συχνά η επιβάρυνση της υγείας τους από τη χρήση απορρυπαντικών με ισχυρές χημικές ουσίες. Πολλές καμαριέρες επίσης αποκτούν χρόνια ορθοπεδικά και μυοσκελετικά προβλήματα. «Χωρίς φάρμακα για τους πόνους, την υπερκόπωση και την κατάθλιψη δύσκολα τα βγάζεις πέρα σε αυτή τη δουλειά» λέει χαρακτηριστικά μια άλλη καμαριέρα. Σε όλα αυτά προστίθενται συχνά τα παράπονα πελατών που δεν είναι ευχαριστημένοι από την καθαριότητα ή η άσκηση πίεση από τους ανωτέρους τους για περισσότερη ταχύτητα στην ήδη επιβαρυμένη εργασία τους.

Πιο επισφαλείς συνθήκες εργασίες μετά την κρίση

Όπως αναφέρουν πολλές Ισπανίδες καμαριέρες οι συνθήκες εργασίες στον κλάδο τους επιδεινώθηκαν εμφανώς μετά τη μεγάλη εργασιακή μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Ραχόι το 2012 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Με τη μεταρρύθμιση αυτή και την καθιέρωση ελαστικών όρων εργασίας πολλές καμαριέρες αναγκάζονται να δουλεύουν με εξαιρετικά επισφαλή συμβόλαια ορισμένης διάρκειας, που δίνουν στους εργοδότες ευχέρεια απολύσεων και συγχρόνως δεν εξασφαλίζουν κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα στις εργαζόμενες καμαριέρες.

Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις και από κάποιους ξενοδόχους παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο ισπανικός τουριστικός κλάδος γνωρίζει νέα άνθηση, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο Αντόνιο Καταλάν διευθυντής της αλυσίδας ξενοδοχείων AC Hotel ζητά έτσι περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζομένους στον ξενοδοχειακό κλάδο. «Όταν μια επιχείρηση πρέπει να θυσιάσει το προσωπικό της για να κερδίσει περισσότερα, τότε καλύτερα να κερδίσω λιγότερα», λέει χαρακτηριστικά. Από την πλευρά τους οι τουρίστες στα ισπανικά θέρετρα εμφανίζονται διχασμένοι. Άλλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν ιδέα για τις συνθήκες εργασίες του προσωπικού των ξενοδοχείων, άλλοι πάλι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι συμβαίνουν όλα όσα καταγγέλλουν οι καμαριέρες σε μια ευρωπαϊκή χώρα κι άλλοι δηλώνουν ευθαρσώς ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν σε ένα ξενοδοχείο, όταν γνωρίζουν ότι εκεί οι εργαζόμενοι υποφέρουν.

Πηγή: Deutsche Welle

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε αυτοκίνητο στο Ίλιον και προσπάθησε να διαφύγει – Τέσσερις τραυματίες

https://ift.tt/3240b1O

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη λεωφόρο
Φυλής, στο ύψος του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες  ο οδηγός του αυτοκινήτου μάρκας BMW που έπεσε πάνω σε ένα άλλο ΙΧ ήταν μεθυσμένος και προσπάθησε να διαφύγει.
Τον οδηγό ακινητοποίησαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αστυνομικοί που είχαν φτάσει στην περιοχή.
Στην λεωφόρο Φυλής βρέθηκαν και 8 πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τα τέσσερα άτομα από το ΙΧ πάνω στο οποίο είχε πέσει η BMW.
Κατά πληροφορίες ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα μικρό παιδί.
Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχαία.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ο Αλβέρτος του Μονακό στην Πάτρα για τους Μεσογειακούς Αγώνες

https://ift.tt/2KXWVzr

Παρέστη στην τελετή έναρξης
Υψηλές επισκέψεις στην Πάτρα στα πλαίσια των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων που
διεξάγονται στην αχαϊκή πρωτεύουσα.
Όπως πρώτη είχε γράψει η «Γ» ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, δίνει το «παρών» στη διοργάνωση, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα.
Ο Μονεγάσκος γαλαζοαίματος, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Αράξου και κάτω από δρακόντεια μέτρα, μετέβη στο Νότιο Πάρκο, όπου και δειξήχθη η τελετή έναρξης της διοργάνωσης.

via Blogger anatakti.gr