Monthly Archives: Αύγουστος 2020

Εικόνα

Τι ισχύει πραγματικά για την περίπτωση του εργαζομένου που φέρεται να πήρε το ελικόπτερο του Εμφιετζόγλου επειδή του χρωστούσε χρήματα

«Επανερχόμενοι στο δημοσίευμα της 26ης Νοεμβρίου 2013 με τον τίτλο: “Μηχανικός της εταιρείας έκλεψε το ελικόπτερο του Εμφιετζόγλου για 20.000 €” διευκρινίζονται τα


ακόλουθα που αποτελούν τη μοναδική αλήθεια σχετικά με τα σ’ αυτό αναφερόμενα:

Η εταιρεία: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ», συμφερόντων Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, κατά το χρόνο λύσεως της εργασιακής σχέσεως του μηχανικού ελικοπτέρων Στέλιου Γεωργίου που απασχολούσε του όφειλε δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απολύσεως, ανερχόμενης της οφειλής συνολικά σε 109.199,60 ευρώ. 

Με εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ της οφειλέτριας εργοδότριας εταιρίας και του εργαζομένου της που συνήφθη στις 10-7-2012 και καταρτίστηκε το με την αυτή ημεροχρονολογία σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, ο μεν εργαζόμενος περιόρισε την αξίωση του σε 80.000 ευρώ, η δε οφειλέτρια εργοδότρια εταιρεία αποδέχθηκε την οφειλή της, όπως περιορίστηκε και υποσχέθηκε την καταβολή αυτής σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 20.000 ευρώ εκάστης, κατά τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό. 

Τελικά η εργοδότρια εταιρεία με διαφορετικές επιμέρους καταβολές, στις 18/7/2012, 2/11/2012, 24/12/2012, 1/2/2013 και 15/2/2013 κατέβαλε στον ως άνω εργαζόμενο συνολικά το ποσό των 60.000 ευρώ, οπότε εξακολουθούσε να του οφείλει το υπόλοιπο ποσό των 20.000 ευρώ. Σύμφωνα, όμως, με όρο του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού είχε συμφωνηθεί ότι «θα οφείλεται όλο το ποσό των 80.000 €, έστω και εάν έχουν εξοφληθεί ποσά δόσεων, σε περίπτωση δε μη καταβολής έστω και μίας δόσης τα ποσά που ενδεχομένως έχει λάβει ο εργαζόμενος, θα παρακρατούνται από αυτόν ως αναπόδεικτη αποζημίωση αυτού και η εργοδότρια εταιρεία θα εξακολουθεί να οφείλει το ποσό των 80.000 ευρώ. 

Έτσι η εργοδότρια εταιρεία, που είχε παραβιάσει, κατά τα προεκτεθέντα, τους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού, εξακολουθούσε, κατά τα συμφωνηθέντα, να του οφείλει το ποσό των 80.000 ευρώ. 

Περαιτέρω ανέκυψε αστική διαφορά μεταξύ των μερών, που ήχθη προς επίλυση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, και στα πλαίσια της δημιουργηθείσας αντιδικίας τους ο ως άνω εργαζόμενος, εκκρεμούσης τακτικής αγωγής του από την πιο πάνω αναφερόμενη υπόσχεση καταβολής χρέους, κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την από 2-7-2013 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσε τη συντηρητική κατάσχεση ενός ελικοπτέρου, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εργοδότριας εταιρείας, μέχρι του ποσού των 130.000 ευρώ για την εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεώς του, ποσού 80.000 ευρώ, και το διορισμό του ιδίου ως μεσεγγύουχου. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 12613/30-10-2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση του σε αυτήν αναφερομένου ελικοπτέρου, ιδιοκτησίας της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ» μέχρι του ποσού των 80.000 € προς εξασφάλιση της σχετικής απαίτησης του ως άνω εργαζομένου τον οποίο και όρισε μεσεγγυούχο. 

Ο ως άνω εργαζόμενος μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης προέβη στην κατά νόμο εκτέλεση αυτής, αφαιρώντας το συντηρητικώς κατασχεθέν ελικόπτερο από το Κορωπί και το μετέφερε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων, όπου το εναπόθεσε, θέτοντάς το υπό την εποπτεία του ως μεσεγγυούχου. 

Συνακόλουθα ανακαλούμε τα όσα εκθέταμε στο ως άνω δημοσίευμά μας περί κλοπής του ως άνω ελικοπτέρου και παράνομης και αυθαίρετης αφαίρεσής του από τον ως άνω εργαζόμενο τα οποία ήταν προσβλητικά για αυτόν, διότι δεν απηχούσαν στην πραγματικότητα, η οποία, όπως λεπτομερώς εκτίθεται ανωτέρω είναι ότι νόμιμα άσκησε τις αξιώσεις του κατά της προαναφερθείσας εταιρείας, έχοντας προς τούτο δικαστική απόφαση την οποία εκτέλεσε προσηκόντως»