Daily Archives: 14 Οκτωβρίου, 2019

Εικόνα

Διακοπές υδροδότησης σε Σπάτα και Αρτέμιδα – Πότε και σε Ποιες περιοχές

https://ift.tt/2phcyJR

Για διακοπές υδροδότησης την Τρίτη 15 και την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, ενημερώνει ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι
Την Τρίτη 15-10-2019 από 9:30 έως 14:00 θα σημειωθεί μείωση πίεσης ή και προσωρινή διακοπή νερού στην πρώην δεξαμενή Καραβέλου και θα επηρεαστεί η υδροδότηση των περιοχών Πετρωτά, Πηγάδι Κατσίκη, Κυνηγόπουλου, Πράσινος Λόφος, Βραυρώνα, Λυκομπούτι και Παραλίας προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες αναβάθμισης του δικτύου.

Από το Δήμο θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί η διάρκεια της μείωσης πίεσης ή των προσωρινών διακοπών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση

Για την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου
Θα σημειωθεί μείωση πίεσης ή και προσωρινή διακοπή νερού στο κέντρο των Σπάτων στην Λ. Σπάτων και στις περιοχές εκατέρωθεν της Λ. Σπάτων, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες αναβάθμισης του δικτύου.

Από το Δήμο θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί η διάρκεια της μείωσης πίεσης ή των προσωρινών διακοπών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – 14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 17.10.2019-ΕΙΣΗΓΗΓΕΙΣ

https://ift.tt/2MxK1Gh

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14/2019
ΣΠΑΤΑ: 11-10-2019

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34225

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 & κατόπιν αιτημάτων των Διευθύνσεων του Δήμου, να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 & ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 1. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της υπ΄αριθμ.228/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παράταση σύμβασης μίσθωσης όπου στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019 (αρ.απόφ.Ο.Ε.332/2019).
 3. Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων ‘’ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ’’ για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση υπ΄αριθμ.12003/2019 απόφαση Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ.απόφ.Ο.Ε.297/2019).
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση υπ΄αριθμ.12005/2019 απόφαση Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνώω (αρ.απόφ.Ο.Ε.298/2019).
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.41/2019).
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος “Ο ΞΕΝΟΦΩΝ”».
 8. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”».
 9. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 10. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Προέδρου και του εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 12. Λήψη απόφασης περί εγγραφής παιδιών στη δύναμη των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2019 – 2020.
 13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πρόσκληση V, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου: Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002619.
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051334205064 στο ΟΤ. 45 της Δ.Ε. Σπάτων (αρ.απόφ.Κοιν.Σπάτων-Λούτσας01/2019).
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση «FOOD EXPO 2020».
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ ΠΕ5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Αντλιοστασίων».
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Πρόγραμμα Στείρωσης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φιλοξενία Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατσούλης Πέτρος

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Διαμαρτυρία κατοίκων Αρτέμιδας και Σπάτων για εφημερίες φαρμακείων

https://ift.tt/2nQluWc


Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλαν κάτοικοι της Αρτέμιδος και των Σπάτων προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και διαμαρτύρονται για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τις εφημερίες των φαρμακείων.
Το πρόβλημα είναι πως ενώ πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο Δήμο, με πολύ μεγάλες αποστάσεις, τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει καθημερινή εφημερία και κυρίως διανυκτέρευση σε φαρμακεία της περιοχής με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα αρκετές φορές.

Ειδικότερα, όταν δεν υπάρχει μεταφορικό μέσον και παραστεί ανάγκη, είναι αδύνατον κάποιος να φτάσει σε άλλες περιοχές της Ανατολικής περιοχής που τυχόν υπάρχει εφημερία ή διανυκτέρευση.

Οι κάτοικοι οργανώθηκαν μέσω του facebook και της ομάδας «Ενημερώνομαι για το συμβαίνει στην Αρτέμιδα και τα Σπάτα» και συμφώνησαν να προβούν στην αποστολή της επιστολής αυτής, με την ελπίδα να λάβει ο σύλλογος σοβαρά υπόψη του το πρόβλημα.

Δείτε την επιστολή :

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

#iphonesia #instagood #igsg #photooftheday #love #iphoneonly #tweegram #igers #instagramhub #picoftheday #bestoftheday #igdaily #instadaily #instarekiem #webstagram #instagramers #statigram #popularpic #popularphoto #ig_snapshots #ig_ravens #day #life #outdoor #athens #peoplestreet

Εικόνα

#iphonesia #instagood #igsg #photooftheday #love #iphoneonly #tweegram #igers #instagramhub #picoftheday #bestoftheday #igdaily #instadaily #instarekiem #webstagram #instagramers #statigram #popularpic #popularphoto #ig_snapshots #ig_ravens #day #life #outdoor #athens #peoplestreet

Εικόνα

My Way-The Three Tenors

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

#iphonesia #instagood #igsg #photooftheday #love #iphoneonly #tweegram #igers #instagramhub #picoftheday #bestoftheday #igdaily #instadaily #instarekiem #webstagram #instagramers #statigram #popularpic #popularphoto #ig_snapshots #ig_ravens #day #life #outdoor #athens #peoplestreet

Εικόνα

#iphonesia #instagood #igsg #photooftheday #love #iphoneonly #tweegram #igers #instagramhub #picoftheday #bestoftheday #igdaily #instadaily #instarekiem #webstagram #instagramers #statigram #popularpic #popularphoto #ig_snapshots #ig_ravens #flowers #flowerstagram #flowerstalking #floewerslovers #garden #relax #colorful #day #life

Εικόνα

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr