Gallery

Πυραγό θα αποζημιώσει το Δημόσιο καθώς αποχώρησε αυθαίρετα από το Σώμα

http://ift.tt/2toVIop

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ θα δώσει 53.687 ευρώ – Το ποσό αντιστοιχεί στους μισθούς που θα ελάμβανε από την ημέρα της αυθαίρετης αποχώρησής του το 2010 μέχρι την ημέρα της υποχρεωτικής παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα
Πυραγός του Πυροσβεστικού Σώματος υποχρεώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 53.678 ευρώ, καθώς αφού εκπαιδεύτηκε με δαπάνες του Δημοσίου ως χειριστής αεροσκαφών αποχώρησε αυθαιρέτα από το Σώμα πριν τη λήξη της προβλεπόμενης υποχρεωτικής 10ετούς παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα.       
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Το ποσό της αποζημίωσης αντιστοιχεί στους μισθούς  που θα ελάμβανε από την ημέρα της αυθαίρετης αποχώρησής του το 2010 μέχρι την ημέρα της υποχρεωτικής παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα, δηλαδή μέχρι το   2016.
       
Μάλιστα,  ο πυραγός προκειμένου να μπορέσει να αποχωρήσει από το Πυροσβεστικό Σώμα προσπάθησε ακόμη και να θέσει  υποψηφιότητα  δημοτικού συμβούλου   στις Δημοτικές εκλογές.
       
Ειδικότερα, ο επίμαχος αξιωματικός στάλθηκε   για εκπαίδευση στη Σχολή Επαγγελματιών Χειριστών Αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, αρχικά από τις 19.11.2001 έως τις 30.11.2003, για την απόκτηση πτυχίου χειριστή αεροπλάνων και, ακολούθως, από 14.2.2005 έως 26.2.2006 για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων. Εν τω μεταξύ, προήχθη κατ’ εκλογή στο βαθμό του υποπυραγού   και στην συνέχεια, στο βαθμό του πυραγού
       
Τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του και συγκεκριμένα
τον Μάρτιο του 2010 υπέβαλε δυο αιτήσεις  με την οποίες ζήτησε  να παραιτηθεί από την υπηρεσία λόγω θεμελιώσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι   αιτήσεις   αυτές απορρίφθηκαν, με την αιτιολογία ότι   υποχρεούτο να παραμείνει στην υπηρεσία, σύμφωνα με τη διάταξη   του ν. 2800/2000, αφού δεν είχε συμπληρώσει την προβλεπόμενη   υποχρεωτική 10ετή παραμονή στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά τη λήξη της εκπαιδεύσεώς του  για την απόκτηση των πτυχίων επαγγελματία χειριστή αεροπλάνων και επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων.
       
Κατόπιν αυτού, ο πυραγός στις 22.10.2010, πήγε   Πρωτοδικείο Αθηνών και δήλωσε  παραίτηση από τη θέση του    στο Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές της 7ης.11.2010.
       
Η δήλωση παραιτήσεως διαβιβάσθηκε  στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο γνωστοποίησε στο Πρωτοδικείο Αθηνών ότι ο εν λόγω πυραγός  είχε ήδη υποβάλει,   και άλλη αίτηση παραιτήσεως, η οποία δεν είχε γίνει δεκτή, γιατί,   είχε υποχρέωση παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι το έτος 2016.
       
Λίγες μέρες μετά  στις 9.11.2010,   παρουσιάσθηκε στην υπηρεσία του και δήλωσε ότι δεν θα επανέλθει για εκτέλεση υπηρεσίας, λόγω υποβολής      δηλώσεως  παραιτήσεώς του από την υπηρεσία για να συμμετάσχει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της 7ης.11.2010.
       
Έκτοτε χάθηκε. Διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Παρότι κλητεύθηκε νομίμως δύο φορές, δεν προσήλθε να καταθέσει,  ενώ δεν ανταποκρίθηκε   επανειλημμένως στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ενώ οι συγγενείς του έλεγαν τηλεφωνικά  ότι αγνοούν που βρίσκεται.
       
Κατόπιν αυτών, του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της αποτάξεως, επειδή απουσίαζε αυθαιρέτως από την υπηρεσία από 8.11.2010 και υποχρεώθηκε να καταβάλλει υπέρ του Δημοσίου «αποζημίωση 53.678,67 ευρώ για «την αποκατάσταση ισόποσης ζημίας που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αποτάξεώς του από το Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη συμπλήρωση δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του σ’ αυτό».
       
Ο πυραγός είχε υποχρέωση παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα για δέκα έτη μετά τη λήξη της εκπαιδεύσεώς του, δηλαδή μέχρι το έτος 2016. Να σημειωθεί ότι    από 8.11.2010 απουσίαζε από  το Πυροσβεστικό Σώμα.
       
Η υπόθεση κατέληξε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου με την υπ΄  αριθμ. 773/2017 απόφαση του Γ΄ Τμήματος  έχασε την δικαστική μάχη και υποχρεούται να καταβάλλει την επίμαχη αποζημίωση.
       
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι «οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή τεχνίτες εναερίων μέσων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα επί 10 έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης».
         
Ακόμη, ως προς τη χρονική διάρκεια της υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία των αποφοιτώντων από τη Σχολή Επαγγελματιών Χειριστών Αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας μονίμων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι  «ο νομοθέτης επεδίωξε θεμιτώς να εξασφαλισθεί η στελέχωση του Σώματος από ικανούς και έμπειρους αξιωματικούς, οι οποίοι έλαβαν, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, εξειδικευμένη εκπαίδευση από την ανωτέρω Σχολή».
         
Η υποχρέωση αυτή -συνεχίζει η δικαστική απόφαση- «αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση υπέρτερου δημόσιου σκοπού, ο οποίος ανάγεται στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και εν τέλει στην εξασφάλιση της διαρκούς ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος για την εκπλήρωση της αποστολής του, η οποία πλήττεται σε περίπτωση που τα στελέχη αυτά, αφού εκπαιδευθούν, μετά και από προγραμματισμό των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε στελεχιακό δυναμικό, αποχωρούν προώρως από την υπηρεσία».
       
Εξάλλου, σημειώνουν με νόημα οι σύμβουλοι Επικρατείας «οι εκπαιδευόμενοι   κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους, η οποία είναι δωρεάν, λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές και απολαμβάνουν παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως».
       
Υπό τα δεδομένα αυτά, το νομοθετικό μέτρο   της 10ετούς παραμονής   είναι εύλογο, δεν συνιστά υπέρμετρο περιορισμό ως προς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του οικειοθελώς υπαχθέντος σε εκπαίδευση  και δεν θίγει το δικαίωμα του υπηρετούντος προς εργασία, καθώς, πάντως, είναι γνωστό εκ των προτέρων στον κάθε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς, η  διάταξη του άρθρου 25   του ν. 2800/2000 δεν είναι αντίθετη προς τα άρθρα 5   και 22    του Συντάγματος.
       
Ούτε όμως η ρύθμιση περί υποχρεωτικής δεκαετούς παραμονής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά τη λήξη της εκπαιδεύσεώς τους   και περί καταβολής αποζημιώσεως για την πρόωρη αποχώρησή τους   αντίκειται στα άρθρα   του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και   της Ε.Σ.Δ.Α.

Παναγιώτης Τσιμπούκης 

via Blogger http://ift.tt/2toGujy

Advertisements

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s