Gallery

ΑΠΑΝΤΗΣΗ του «ΣτΔΕ» (Χ. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

http://ift.tt/2dpZdV4

Ακλόνητος ο Συμπαραστάτης απαντά στέλνοντας «Μήνυμα» προς πολλούς αποδέκτες, για την υπόθεση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, βάζοντας τα πράγματα στην θέση τους.

Ζητάει άμεση και νόμιμη λύση με την τήρηση της Διαφάνειας ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, από τον κατά νόμο πρώτο σε ψήφους (κ.Α.Τούντα) και τον Δήμαρχο Σπάτων, Αρτέμιδος και Αφήνει να εννοηθεί ότι δεν «Αστειεύεται»!

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Το έγγραφο που κοινοποίησε στον Δήμαρχο Δ.Μάρκου και στον Προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου της συνεδρίασης 2.7.2017, κ. Α.Τούντα έχει θέμα:
P { margin-bottom: 0.21cm; }

«Διαδικασία διαμεσολάβησης και ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ του «Συμπαραστάτη» επ’ αφορμή καταγγελίας του κ. Ιωάννη Τούντα (με την ιδιότητα του δημότη & του δημ. Συμβούλου όπως αναφέρει), για πράξεις και παραλείψεις που ήδη έχει καταγγείλει όσον αφορά τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου του Δ.Σ., με αναφορά νέων παραλείψεων και επισήμανσή του για μη τήρηση νόμιμων διαδικασιών διαγραφής του από μέλος της πλειοψηφούσας παράταξης (επικαλείται την σε βάρος του παραβίαση των διατάξεων της § 5 του άρθρου 66 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 6 του Ν. 2690/99).«
 και αναφέρει:
P { margin-bottom: 0.21cm; }

«Όπως γνωρίζετε η τήρηση της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ αποτελεί, την υπέρτατη υποχρέωση όλων των οργάνων διοίκησης, οπότε ο «Συμπαραστάτης» ως ανεξάρτητη Αρχή σε τοπικό επίπεδο για ζητήματα κακοδιοίκησης στον Δήμο Σ-Α (κατ’ επέκταση για τις τοπικές υποθέσεις κατ’ άρθρο 102 του Συντάγματος), δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει με την υπ’ αριθ. 9 ανωτέρω σχετική, πρόσφατη κρίση – απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, στην οποία Προεδρεύει Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στην οποία αποσαφηνίστηκαν όλα τα ζητήματα προκειμένου να αποκτήσει [1] Πρόεδρο το Δ.Σ. Σπάτων – Αρτέμιδος, όπως σ’ αυτήν διευκρινίζεται επαρκώς, ακυρώνοντας – αντικρούοντας μάλιστα μια όπως φαίνεται προβληματική εγκύκλιο που είχε τεθεί σε εφαρμογή από το 2014 (βλ. υπ’ αριθ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που παραβίαζε ευθέως τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 64 παρ. 4 αυτού και πρόσφατα «παγίδευσε» και τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου Δ.Σ. στον Δήμο μας, οδηγώντας στις γνωστές θεσμικές περιπέτειες που διανύουμε).
Η παραπάνω περίπτωση της προφανώς λανθασμένης υπ’ αριθ. 43/2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τα ευρήματα – μετρήσεις που έχει παρουσιάσει ο Συμπαραστάτης στην 1η Έκθεσή του και δείχνουν πλημμέλειες και εκκρεμότητες του κεντρικού Κράτους που βαρύνουν όμως και ταλαιπωρούν και τον Δήμο Σ-Α [Υπενθυμίζουμε ότι η καταγραφή της προέλευσης τέτοιων περιπτώσεων -προβλημάτων (δηλαδή με υπαιτιότητα του κράτους) έδειξε σε ποσοστό 20,71% ευθύνες του Δήμου Σ-Α, σε ποσοστό 41,43 % ευθύνες του Κράτους (και Οργανισμών), κλπ].
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η προσφυγή του κ. Ι. Τούντα, όσο κι αν δυσαρέστησε τη Δημοτική Διοίκηση, είχε ένα σημαντικό θετικό αποτέλεσμα ως προς την αποκατάσταση της νομιμότητας, ανεξάρτητα βέβαια από το γεγονός ότι σε συνδυασμό με την έλλειψη της δέουσας αυτοδιοικητικής συναίνεσης δημιουργεί πλέον μια δυσμενή καθυστέρηση απόκτησης Προέδρου του Δ.Σ. που οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα στον Δήμο Σ-Α, αν και ο Συμπαραστάτης θεωρεί απαράδεκτη την για διάφορους λόγους μη συναινετική – αυτοδιοικητική και άμεση επίλυσή του αμέσως μετά την εκδοθείσα απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (βλ. υπ’ αριθ. 9 ανωτέρω σχετικό).
Όσον αφορά την ουσία και με αφορμή το περιεχόμενο της καταγγελίας του κ. Ιωάννη Τούντα, ο Συμπαραστάτης προβαίνει στις κατ’ αρχήν παρακάτω διαπιστώσεις :
  1. Υπάρχουν στον Δήμο Σ-Α (τόσο σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου, όσο και σε επίπεδο πολιτών και τοπικών φορέων) διάφοροι προβληματισμοί, απόψεις και συμπεριφορές περί τα κοινά πράγματα, που για πολλούς θεωρούνται είτε ενοχλητικά περιστατικά, είτε εκ προοιμίου ασήμαντα πράγματα (ιδίως όταν οι ίδιοι διαφωνούν), παραβλέποντας ότι στις κοινές υποθέσεις και ιδίως στη Διοίκηση των τοπικών υποθέσεων επιβάλλεται ο διάλογος με όλες τις πλευρές και τις απόψεις, πριν από τη λήψη των κάθε φορά τελικών αποφάσεων, όπως προσδιορίζεται επακριβώς από το πλούσιο θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, αναζητώντας την συναίνεση δεδομένου ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται αφορούν ανθρώπους.
  2. Σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στις σελίδες 1, 2 και 3 (1/2) της καταγγελίας που ουσιαστικά μνημονεύουν τις κείμενες διατάξεις περί εκλογής Προεδρείου στα Δ.Σ. των Δήμων (βλ. και υπ’ αριθ. 9 ανωτέρω σχετικό) ο καταγγέλλων δεν μπορεί βέβαια να υποστηρίξει ότι αδικήθηκε διαδικαστικά όσον αφορά την δική του συμμετοχή (μη εκλογή), ωστόσο επιρρίπτει ευθύνες στον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης (2.7.2017) επειδή λέει δεν συνέχισε κατά την § 4 και την § 7 του άρθρου 64 την διαδικασία που θα κατέληγε σε Πρόεδρο, πλην όμως στο σημείο αυτό ο ΣτΔΕ επισημαίνει στον καταγγέλλοντα ότι ως μέλος του Δ.Σ. δεν έθεσε ούτε εκείνος (λαμβάνοντας το λόγο) το εν λόγω ζήτημα πριν από τη λήξη της συνεδρίασης της 2.7.2017.
  3. Όσον αφορά τα ζητήματα των διαδικασιών διαγραφής του καταγγέλλοντος [2] από την παράταξη της πλειοψηφίας στην οποία ανήκει και δεδομένου ότι οι δημοτικές παρατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 3852/10 αποτελούν θεσμοθετημένες συλλογικές πολυπρόσωπες οντότητες, προφανώς θα πρέπει (στην περίπτωση αυτή) να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που αναφέρουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη «αιτιολογημένης απόφασης» (βλ. § 5, άρθρου 66, Ν, 3852/10), άρα και κατηγορητηρίου, με απόλυτη τήρηση των εχέγγυων αμερολήπτου κρίσεως κατά την εκδίκαση της κάθε υπόθεσης, όμως κατά τα άλλα ο Συμπαραστάτης δεν μπορεί να υπεισέλθει σε ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της πλειοψηφούσας παράταξης (αν και έχει διαγνώσει προβλήματα και στο εν γένει παραταξιακό σύστημα τοπικής διακυβέρνησης, συνολικά).
  4. Όσον αφορά τα ζητήματα των διαδικασιών προηγούμενης ακρόασης που θέτει ο καταγγέλλων προφανώς θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που αναφέρουν ότι η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης (βλ. άρθρο 6 του Ν. 2690/99), διαφορετικά προκύπτει παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του δημότη (όπως ο Συμπαραστάτης συμφώνησε με τον Συνήγορο του καταγγέλλοντος και εν συνεχεία παρενέβη διαμεσολαβητικά [3] εξηγώντας στον Δήμαρχο την βαρύτητα του θέματος και την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας ώστε να μην καταγραφούν φαινόμενα κακοδιοίκησης στο χειρισμό της υπόθεσης)
Ενημερώνουμε όμως τον καταγγέλλοντα ότι ζητήματα και πράξεις που ανακύπτουν σχετικά με τις προαναφερόμενες 2, 3 και 4 ανωτέρω περιπτώσεις ανήκουν στη δικαιοδοσία του προς διερεύνηση ελέγχου νομιμότητας από τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου και πρέπει να απευθυνθεί εφόσον το επιθυμεί με Προσφυγή του ως έχων άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον.
Κατά τα άλλα και επειδή σας αφορά ως Δημοτική Αρχή, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1 ανωτέρω σχετικής καταγγελίας του κ Ιωάννη Τούντα, που αναφέρεται σε πράξεις και παραλείψεις που ήδη έχει καταγγείλει όσον αφορά τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου του Δ.Σ., με αναφορά νέων παραλείψεων και επισημάνσεις του για μη τήρηση νόμιμων διαδικασιών και μεθόδευση διαγραφής του από μέλος της πλειοψηφούσας παράταξης (επικαλείται την σε βάρος του παραβίαση των διατάξεων της § 5 του άρθρου 66 του Ν. 3852/10, το άρθρο 6 του Ν. 2690/99 και άλλα περιστατικά), οπότε παρακαλούμε για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές σας προκειμένου να διερευνηθούν ενδελεχώς τα προσκομιζόμενα από αυτόν στοιχεία και επιχειρήματα [4] και στην περίπτωση διακριβωμένης βασιμότητάς τους να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ή διορθώσεις, με απευθείας ενημέρωση του καταγγέλλοντος (τηλ. 6977299077), ο οποίος θα πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια δικαίου σε ότι αφορά τις εύλογες και δικαιολογημένες αναφορές – διαμαρτυρίες του προς τη Δημοτική Αρχή, λαμβανομένου υπόψη και του υπ’ αριθ. 9 ανωτέρω σχετικού, το οποίο γνωρίζετε.
Επίσης παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε την απάντησή σας επί των αναφερομένων στην καταγγελία, καθώς και τις επί του θέματος σχετικές ενέργειές σας (περιγράφοντας και τις κατά την άποψή σας παραταξιακές παραβάσεις του καταγγέλλοντος), επισημαίνοντάς σας σε κάθε περίπτωση ότι:
α) Προέχει η τήρηση της Αρχής της νομιμότητας στη διοικητική δράση
β) Ο Συμπαραστάτης επ’ αφορμή των γεγονότων περί μη συναίνεσης στην εκλογή Προέδρου του Δ.Σ. (πλην κάποιων εξαιρέσεων εκ μεμονωμένων δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, όπως διαφάνηκε) έχει καταγράψει και επισημαίνει τις εύλογες ανησυχίες και τα σχόλια των δημοτών [5], στα μάτια των οποίων απαξιώνεται το σύνολο του θεσμικού οργάνου (Δημοτικού Συμβουλίου), ανεξάρτητα από τον διαφορετικό βαθμό ευθύνης της κάθε πλευράς, ως θεσμικά αυτή προσδιορίζεται.
γ) Ο Συμπαραστάτης ενεργώντας διαμεσολαβητικά για λογαριασμό και προς το συμφέρον των δημοτών οφείλει και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος, στην υπηρεσία κάθε όμοιας ή αντίθετης άποψης (βλέπετε για παράδειγμα στα υπ’ αριθ. 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 ανωτέρω σχετικά) και κάθε θεσμικού οργάνου του Δήμου Σ-Α, εφόσον κληθεί (από Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχο, Επιτροπή Διαβούλευσης, άτυπες διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες – ακόμα και από διαπαραταξιακές ή παραταξιακές επίσημες πρωτοβουλίες), προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, αυτοδιοικητικά και με συναίνεση, χρονίζοντα ή άμεσα προβλήματα, μη δυνάμενος όμως να παρέμβει ο ίδιος αυτόβουλα στις λειτουργίες των ως άνω θεσμικών οντοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση και προς διασφάλιση του δημοτικού συμφέροντος ο Συμπαραστάτης δηλώνει διαθέσιμος, χωρίς να ισχυρίζεται ότι εκφράζει το αλάθητο, με την υπόμνηση ότι επιδιώκει να είναι χρήσιμος και όχι κατ’ ανάγκη ευχάριστος στους συνομιλητές του, πράγμα που γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος, οι δυνατότητες και αρμοδιότητες του οποίου θα μπορούσαν να ξεδιπλωθούν στο επόμενο διάστημα θετικά, στην κατεύθυνση των κατάλληλων ενωτικών υπερβάσεων, που πρώτος από όλους επιβάλλεται να υιοθετήσει ως Δημοτικός άρχοντας
Δείτε ολόκληρο το έγγραφο: 

http://ift.tt/2uuNDjM

via Blogger http://ift.tt/2tVCYSi

Advertisements

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s