Gallery

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – 13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 02.05.2017 – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

http://ift.tt/2rBXu9j

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13/2017
ΣΠΑΤΑ: 29-05-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16676

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2017 & ώρα 06:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.—/2017). (Εισηγητής: κ. Μάρκου Δημήτριος – Δήμαρχος) (Η 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π.Υ. & Τ.Π.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017)
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.26/2017(Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα) (H ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ 2016)
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Γκέλιας Δονάτος) (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 Β-ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛ 1ου ΓΕΛ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛ 1ου ΓΕΛ ΣΠΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛ 1ου ΓΥΜΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛ 1ου ΓΥΜΝ ΣΠΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛ 2ου ΓΕΛ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛ 2ου ΓΥΜΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ)
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 51.892,04€ από 2η ΚΑΠ έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.21/2017) (Εισηγητής: κ. Κατραμάδος Σταύρος) (Η 21-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠ 2η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 51.892,04€ ΑΠΟ 2Η ΚΑΠ 2017)
 5. Λήψη απόφασης προσθήκης της προσωνυμίας «Υπατία» στο 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.20/2017). (Εισηγητής: κ. Κατραμάδος Σταύρος) (Η 20-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΥΠΑΤΙΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΣ ΥΠΑΤΙΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριμ.52/2017 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Πνευματικό Κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ». (Εισηγητής: κ. Τούντας Αντώνιος)  (ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 52_2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤ.ΚΕΝΤΡΟ ΧΡ. ΜΠΕΚΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση υδρομέτρων». (Εισηγητής: κ. Τούντας Αντώνιος) (ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2016, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ)
 8. Λήψη απόφασης αξιοποίησης τμήματος του Δημοτικού Λαχανόκηπου με σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που θα διατεθούν μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα) (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ -ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛ.)
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ με κωδικό MIS 5002619» και τη Σύσταση, Λειτουργία και Ορισμό μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης αυτής. (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα) (ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜ.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΑΡΑΡΤ.ΡΟΜΑ)
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006. (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα) (ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΒΟΗΘΗΜ.)
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και διάθεσης (ψήφισης) της πίστωσης που αφορά οικονομική ενίσχυση ποσού 17.980,00€ στον Αθλητικό Όμιλο Άρτεμις για την πραγματοποίηση τουρνουά ποδοσφαίρου. (Εισηγητής: κ. Φράγκος Διονύσιος) (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ)
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ειδικευμένων πιστώσεων πυροπροστασίας. (Εισηγητής: κ. Λάμπρου Παναγιώτης) (ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνδρομής του Δήμου μας με τρείς νέες βάσεις δεδομένων. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕ 3 ΝΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη Οικονομικής – Ταμειακής Υπηρεσίας Εφαρμογής Μηχανογραφημένου Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΛ.ΕΡΓΑΣ., ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΟΣΤ.ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡ., ΠΡΩΤΟΚΟΛ. ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛ. ΥΠΟΣΤ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡ.)
 15. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής στο Δήμο μας. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ.)
 16. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός Κ.Υ.Ε. Επιχείρησης Αναψυχής (καφετέρια), επ΄ονόματι της κας KACI VALBONA του BALIL. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ)
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής του υπόχρεου ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ του ΡΗΓΑ από τον Χρηματικό Κατάλογο 1085/2013 ο οποίος αφορά επιβολή Προστίμου Ανέγερσης αυθαιρέτου κατασκευής. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ- ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ)
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρημάτων ποσού 716,86€ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. από Τέλη Ύδρευσης Α΄& Τετραμήνων 2015 σύμφωνα με την 137/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2017». (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣ.ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.)
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦHΣ Η ΜΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ)
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους για αναδρομικά Τ.Α.Π.-ΠΟΕ & Δ.Τ.-ΠΟΕ. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦHΣ ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛ. ΧΡΗΜ.ΚΑΤ.ΑΝΑΔΡ.ΤΑΠ-ΠΟΕ -ΔΤ-ΠΟΕ ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΠΟΣΩΝ & ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΙΩΤΑΚΗΣ – ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ)
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από τέλη παράτασης ταφής και ετήσιου τέλους Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος και επαναβεβαίωση αυτής στον πραγματικό υπόχρεο. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣ. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒ. ΑΦΟΡΑ ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑ)
 23. Λήψη απόφασης έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεου από καταβολή τελών εκταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) (ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΚΤΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζήση Μαρία

via Blogger http://ift.tt/2rC9WWy

Advertisements

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s