Βασίλης Πιστικίδης – Ο «αξιόπιστος» κ. Λέκκας και η «αξιόπιστη» ΕΥΔΑΠ

Βασίλης Πιστικίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου

Αναρτήσατε την απάντηση προς τον Δήμαρχο Σπάτων –Αρτέμιδος του Προέδρου της ΕΥΔΑΠ κ. Λέκκα, όπου δηλώνει την αδυναμία της εταιρείας για την σύνδεση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με την Ψυτάλλεια.
Όμως, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που σου στέλνω τα ίδια έλεγε πριν λίγους μήνες -τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2011– ως απάντηση σε ανάλογο αίτημα και στον Δήμαρχο Σαρωνικού.
Σου στέλνω και την απόφαση ένταξης στο ΚΕΛΨ των Δήμων Σαρωνικού και Παλλήνης.
Αυτή είναι η «αξιοπιστία» που πρέπει κάθε Δημοτική Αρχή να αντιπαλέψει.
Επαναλαμβάνω  αυτό που σου είχα δηλώσει* μόλις έγινε γνωστή η απόφαση ένταξης Σαρωνικού και Παλλήνης: Φθάνει πια η κοροϊδία της ΕΥΔΑΠ.
Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου και η δημοτική πλειοψηφία πρέπει να κινηθούν δυναμικά σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ για ένταξη του Δήμου μας στο ΚΕΛΨ τώρα.

(*Αξίζει να διαβάσετε τι είχε δηλώσει στο Πρώτο Θέμα της Εφημερίδας μας, όταν αναλύαμε την πιθανότητα σύνδεσης με την Ψυττάλεια.)

Ακολουθεί το έγγραφο της απόφασης Ν.17511 του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Υ.Δ.ΑΠ. Α.Ε.:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

ΔIΟIΚΗΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17511

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1061η Συνεδρίασή του, της 16ης Ιανουαρίου 2012, αφού έλαβε υπόψη του:
α. Την από 4.1.2012 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας Δικτύων και
Εγκαταστάσεων, κ. Στέφανου Γεωργιάδη και του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης καιΠαραγωγής Έργων, κ. Ιωάννη Πάσσιου.
β. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., Κ. Θεμιστοκλή Λέκκα για τις τρεις (3) εναλλακτικές λύσεις σχετικά με την αποχέτευση και την επεξεργασία των λυμάτων του Δήμου Σαρωνικού (που περιλαμβάνει και τις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αγίας μαρίνας, Κίτσι και Σκάρπιζ;α Κορωπίου) καθώς και τους περιορισμούς που έχουν προκύψει λόγω των αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Σαρωνικού για την αποχέτευση και επεξεργασία των λυμάτων της περιοχής του, δηλαδή:

(ί) Κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) στην Π. Φώκαια, με σύνολο επένδυσης (Κ.Ε.Λ.+αποχετευτικό), σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις, 69 εκατ. €.
(ίί) Άμεση σύνδεση με τον Κεντρικό παραλιακό Συλλεκτήρα (Κ.Π.Σ.) της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και τελικό αποδέκτη το Κ.Ε.Λ. Ψυπάλειας της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., χρονικού ορίζοντα 115 ετών και μελλοντική κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης και μονάδων Compact στην περιοχή, με σύνολο επένδυσης (έργα σύνδεσης+εσωτερικά δίκτυα) 45,5 εκατ. €, στα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εγκαταστάσεων αναρρύθμισης και των μονάδων Compact, που θα κατασκευάζονταν μετά την 15ετία.
(ίίί) Σύνδεση του Κ.Π.Σ. της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. με τελικό αποδέκτη το Κ.Ε.Λ. Ψυπάλειας της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., χρονικού ορίζοντα πλέον των 40 ετών, που εξασφαλίζεται με τον αναπρογραμματισμό των επί μέρους απορροών προς τα αντλιοστάσια του λειτουργούντος Κ.Π.Σ. της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. με παρεμβάσεις στις ανάντη υψηλότερες ζώνες με στόχο την μείωση των ροών στον Κ.Π.Σ. της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και της εξασφάλισητ; της ασφαλούι; αποχέτευσης της περιοχής του Δήμου Σαρωνικού (για 40 και πλέον έτη), με συνολική επένδυση, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις (έργα σύνδεσης και έργα αναδιάταξης των ροών στο λειτουργούν δίκτυο περιοχών που αποχετεύουν στον Κ.Π.Σ. της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.) 56 εκατ. €.

γ. Την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. κ. Νικολάου Μπάρδη,
δ. Την διαπίστωση ότι ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνει περιοχές ευθύνης της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 1069/1980 (περιοχή Καλυβίων και Κουβαρά) και προτάσσοντας την εξυπηρέτηση των κατοίκων με δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο κινδυνεύει να ματαιωθεί επ’ αόριστον,
ε. Την εξέταση του ζητήματος της αποχέτευσης των περιοχών του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα και Παλλήνη) καθώς και της περιοχής Φούρεζι του Δήμου Παιανίας, οι κάτοικοι των οποίων είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με νέα έργα αποχέτευσης και χρήση του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων προς το Κ.Ε.Λ. Ψυπάλειας της Ε .ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και με προϋπολογισμό νέων έργων εκτιμώμενο στα 29 εκατ. €, ούτως ώστε στο προγραμματισμένο Κ.Ε.Λ. Σπάτων-Ραφήνας θα συμπεριληφθούν οι περιοχές των Ο.Τ.Α. Σπάτων, Αρτέμιδας και Πικερμίου -Ραφήνας),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την λύση (ίί) διότι σύμφωνα με το Π.Δ. 696/1974 ο σχεδιασμός των συστημάτων αποχέτευσηςοφείλει να γίνεται με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον40 ετών.
Πιστοποιεί ότι η λύση (ί), παρόλο που την θεωρεί περιβαλλοντικά ορθότερη λόγω της δυνατότητας μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που προσφέρει και τις μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές απαιτήσεις, δεν είναι εφικτή μετά την άρνηση του Δήμου να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου (απόφαση υπ’ άριθ. 320/17.10.2011 του Δ .Σ. του Δήμου). Σημειώνεται ότι ο Δήμος ως ιδιοκτήτης του έργου έχει την αρμοδιότητα υποβολής του σχετικού Τεχνικού Δελτίου για την χρηματοδότηση του έργου.

Εγκρίνει:
1. Για τον Δήμο Σαρωνικού:

α. Την εφαρμογή της τρίτης λύσης, δηλαδή σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου
της περιοχής με τον Κ.Π.Σ. της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. σε συνδυασμό με έργα αναρρύθμισης ροών στο λειτουργούν δίκτυο των περιοχών που αποχετεύουν
στον Κ.Π.Σ. της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.
β. Τα σχετικά Τεχνικά Δελτία για χρηματοδότηση θα υποβληθούν από το Δήμο Σαρωνικού. Το δίκτυο μετά την κατασκευή, με μέριμνα και ευθύνη του Δήμου, θα παραδοθεί προς χρήση, συντήρηση και εκμετάλλευση στην Ε.ΥΔ .ΑΠ. Α.Ε.,
σύμφωνα με το Ν . 1068/1980 και το Ν . 2744/1999.
γ. Την σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 1068/1980 και το Ν . 2744/1999.

2. Για τις περιοχές Δήμου Παλλήνης και Φούρεζι Δήμου Παιανίας:

α. Να αποχετευτούν μέσω νέων έργων και του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων προς το Κ.Ε.Λ. Ψυπάλειας της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., οι περιοχές Δήμου
Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα και Παλλήνη) και ο Δήμος Παιανίας (περιοχή
Φούρεζι).
β. Τα σχετικά Τεχνικά Δελτία για χρηματοδότηση θα υποβληθούν από τους συναρμόδιους Ο.Τ.Α., οι οποίοι θα είναι και ιδιοκτήτες των έργων. Τα έργα μετά την ολοκλήρωσή τους θα παραδοθούν, με μέριμνα και ευθύνη των Ο.Τ.Α., για χρήση, συντήρηση και εκμετάλλευση στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.
γ. Την σύναψη συμβάσεων μεταξύ των Δήμων Παλλήνης και Παιανίας και της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 1068/1980 και το Ν. 2744/1999.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για την υπονραφή των σχετικών συμβάσεων.

Αθήνα 16/1/2012
Ο Πρόεδροςτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.
Θεμιστοκλής Λέκκας

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s