Κορωπί – Έκτακτη Ημερίδα για το ποσοστό του «Ελληνικού»

Ομόφωνη απόφαση (Αρ.71/2011)στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο Κορωπίου της 18ης Μαρτίου 2011 για το ζήτημα του άρθρου 42 του σχεδίου νόμου

Με πρωτοβουλία του Δήμου Κρωπίας διοργανώνεται έκτακτη εκδήλωση, που αφορά όλους τους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδας, Ραφήνας, Μαρκοπούλου, Παιανίας και Κρωπίας, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στις 11 το πρωί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Κορωπίου (Νικ.Ντούνη 4 στο κέντρο του Κορωπίου).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται για την ενημέρωση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων σχετικά με το επίκαιρο θέμα που έχει ανακύψει με το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για τη διαχείριση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Στην εκδήλωση θα παραστούν όλοι οι Δήμαρχοι των παραπάνω Δήμων, επίσης έχουν ενημερωθεί και όλοι οι Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κρωπίας:

Στο σημερινό έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου για την «καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών» που συζητιέται αυτές τις ημέρες  στη Βουλή εκφράστηκε η έντονη αντίθεση όλων των δημοτικών συνδυασμών του Κορωπίου (Νέο Ξεκίνημα, Αναγέννηση, Λαϊκή Συσπείρωση Κορωπίου) στις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου. Με το άρθρο 42 του προαναφερόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρίας για την αξιοποίηση έκτασης  του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Το εν λόγω άρθρο επί της ουσίας καταργεί το άρθρο 9 του ν. 2338/1995 « Κύρωση σύμβασης ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ”, έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα : Με την κατάργηση  του άρθρου 9 του ν.2338/1995 από την επιχειρούμενη ψήφιση νόμου και ειδικότερα του φερόμενου υπό ψήφιση άρθρου 42 του εν λόγω νομοσχεδίου:

Πρώτον, ακυρώνονται επί της ουσίας οι αντισταθμιστικές ρυθμίσεις, που νόμιμα και δίκαια το 1995  θεσπίστηκαν και εν συνεχεία καθορίστηκαν με το άρ. 10 του . 3631/2008 για την περιοχή των Δήμων των Μεσογείων.

Δεύτερον, ακυρώνει   την προσδοκία απόκτησης ενεργού περιουσιακού δικαιώματος στους Δήμους των Μεσογείων και δίδει το δικαίωμα απόλυτης εκμετάλλευσης και πλουτισμού από τα προκύπτοντα έσοδα στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία που κατά το νομοσχέδιο προς ψήφιση είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ». Ετσι  καταργείται με την επίμαχη διάταξη του άρθρου 42 η δυνατότητα είσπραξης εσόδων – αντισταθμιστικών – ανταποδοτικών τελών και για τους Δήμους των Μεσογείων όπως είχαν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2338/201995 και το άρθρο 10 του ν. 3631/ 2008.

Την κατάργηση των δημοτικών εσόδων και των αντισταθμιστικών – ανταποδοτικών τελών από τη λειτουργία του αεροδρομίου των Σπάτων  προς όφελος της υπό ψήφισης σύστασης της ως άνω ΑΕ και του ανωτέρω άρθρου θεωρούμε παράνομη και αντισυνταγματική και λίαν επιζήμια για τους Δήμους μας.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την τροποποίηση του υπό ψήφιση άρθρου 42 του ως άνω νομοσχεδίου με την απαλοιφή  των διατάξεων του που αφορούν στη μη απόδοση του 10%  των εσόδων οιουδήποτε φορέα στους Δήμους των Μεσογείων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Δήμος  μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιφυλασσόμεθα να διαφυλάξουμε και να προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματά μας.

Με πρωτοβουλία του Δήμου μας για την ενημέρωση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διοργανώνεται έκτακτη εκδήλωση που αφορά όλους τους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδας, Ραφήνας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας και Κρωπίας την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στις 11 το πρωί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Κορωπίου ( Νικ.Ντούνη 4-Κέντρο Κορωπίου).»

Προς ενημέρωση συντακτών και πολιτών
Το άρθρο 9 του ν. 2338/1995 προέβλεπε ακριβώς τα εξής :
«1.Μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αερολιμένα στα Σπάτα, ο αερολιμένας του Ελληνικού παύει να λειτουργεί και ο χώρος που καταλαμβάνει προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου . Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του χώρου αυτού εντάσσεται στον ευρύτερο χωροταξικό, οικιστικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής με βάση ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονείται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και εγκρίνεται κατά την κείμενη νομοθεσία.
2. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία « Διαχειριστικός φορέας Μητροπολιτικής Ζώνης Πρασίνου Λεκανοπεδίου Αθηνών» Το νομικό αυτό πρόσωπο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο.3. Σκοπός του φορέα είναι η προστασία, η συντήρηση, η διαχείριση και η με κάθε τρόπο αξιοποίηση του πιο πάνω χώρου και η εκπόνηση σχετικών μελετών . 4.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι σκοποί του
« Φορέα» οι τρόποι και τα μέσα εκπλήρωσής τους, οι πόροι του, τα όργανα διοίκησης του, η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, τα θέματα του προσωπικού του καθώς και άλλη συναφής λεπτομέρεια.
Ποσοστό τουλάχιστον 10% των εσόδων του Διαχειριστικού Φορέα που ιδρύεται με το άρθρο αυτό, διατίθεται για τη δημιουργία σύγχρονης υποδομής και δικτύων ποιότητας ζωής, καθώς και για την παροχή αντισταθμιστικών οφελών στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων με αιχμή τα Σπάτα στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χωροταξικού οικιστικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής»
Εν συνεχεία το άρ. 10 του ν. 3631/2008 προέβλεπε τα εξής :
«2.Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25.6 της σύμβασης ανάπτυξης αεροδρομίου όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2338 /1995, καθορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης ανταποδοτικών και άλλων δημοτικών ή κοινοτικών επιβαρύνσεων, φόρων ή τελών από τους Δήμους, Σπάτων, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αρτέμιδος, Ραφήνας και Κορωπίου καθώς και από κάθε άλλο δικαιούχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης σε βάρος της εταιρίας « Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ»

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s