Η συνένωση Ραφήνας και Πικερμίου θα γεννήσει μια ανθρώπινη πόλη.

Oι εκλογές πλησιάζουν και όλοι οι πολίτες νοιώθουν ότι πράγματι με αυτές τις εκλογές κάτι αλλάζει. Οι συνενώσεις των σημερινών Δήμων και Κοινοτήτων από τους 1034 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους 325 Δήμους και το νέο σύστημα λειτουργίας τους από την πρώτη του έτους που θα εφαρμοστεί μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτης είναι κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουμε πριν πάμε στην κάλπη. Για τους παραπάνω λόγους απευθυνθήκαμε σε έναν «μάχιμο» της τοπικής πολιτικής μας ζωής, τον Αντιδήμαρχο Ραφήνας και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με τον συνδυασμό «ΠΑΜΕ για τη Ραφήνα και το Πικέρμι!» κ. Βασίλη Πιστικίδη, ζητώντας απαντήσεις που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Τι νέο μας φέρνει ο Καλλικράτης κ. Πιστικίδη ειδικότερα στην καθημερινότητα του πολίτη και ιδιαίτερα στις όποιες συναλλαγές του με τον Δήμο;

Μια σειρά αρμοδιότητες που ασκούνταν ως σήμερα από τις νομαρχίες μεταφέρονται στους νέους υπό σύσταση δήμους.
Οι νέες αρμοδιότητες, οι οποίες συνεπάγονται και τη μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού με αναγκαστικές μετατάξεις, αφορούν τους τομείς πολεοδομίας, πρόνοιας, υγείας, παιδείας, εμπορίου και μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες, οι νέες αρμοδιότητες αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, όπως τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και τη συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013, τις δημόσιες υγειονομικές περιφέρειες, την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση οδών, τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
Ταυτόχρονα υπάρχει η δέσμευση από τον κ. Ραγκούση για τη σύσταση 1.200 δημοτικών ηλεκτρονικών κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Οι Δήμοι, παράλληλα, συνιστούν ειδικό αυτοτελές γραφείο για την παροχή διοικητικής βοήθειας στο σπίτι- πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε άτομα που έχουν αδυναμία προσπέλασης στους δήμους.
Εισάγεται η έξυπνη κάρτα του δημότη και ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Στα πρότυπα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για ζητήματα κακοδιοίκησης δήμων, περιφερειών αλλά και των νομικών τους προσώπων.
Σίγουρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι πολλά περισσότερα τα θέματα για τα οποία ο πολίτης θα αναζητά την εξυπηρέτησή του από τα Δημαρχεία και ταυτόχρονα υπάρχει η πρόκληση της ηλεκτρονικής λειτουργίας ώστε θέματα που παραδοσιακά διεκπεραίωνε κάποιος με την φυσική του παρουσία σε ένα γραφείο τώρα να μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σπίτι του.

Ποιες οι αλλαγές στη δομή του νέου Δήμου;  Ποιος ο ρόλος του Τοπικού Συμβουλίου και ποιος ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου;  Ξέρετε υπάρχει η αίσθηση των μικρών θα’λεγα Δήμων ή Κοινοτήτων, όπως το Πικέρμι ότι δεν θα ακούγεται η φωνή τους.

Πράγματι έχετε δίκιο, αυτό είναι ένα θέμα που το συναντάμε ως ερώτημα στην προσπάθεια ενημέρωσης που κάνουμε συζητώντας με τους πολίτες-δημότες Πικερμίου. Αφού ξεκαθαρίσω ότι και τα γραφεία της σημερινής Κοινότητας θα υπάρχουν και καλύτερα στελεχωμένα θα να εξυπηρετούν τον πολίτη, επίσης θα βρίσκεται εκεί και ένας εκ των τεσσάρων αντιδημάρχων του νέου Δήμου ώστε να δίνει άμεσες λύσεις.
Όπως ίσως γνωρίζετε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του νέου Δήμου θα είναι 27 και 5 από αυτούς σύμφωνα με τον νόμο θα προέρχονται από το Πικέρμι. Ακόμα θα υπάρχουν 5 Τοπικοί Σύμβουλοι Πικερμίου που σε άμεση συνεργασία του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου με τους αντιδημάρχους τα προβλήματα θα βρίσκουν την λύση τους στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου Δήμου με πιο οργανωμένες υπηρεσίες, με καλύτερη στελέχωση με πιο άρτιο εξοπλισμό.

Δημοτικό Συμβούλιο, Τοπικό Συμβούλιο ποιες οι αρμοδιότητες κ. Αντιδήμαρχε;

Το Τοπικό Συμβούλιο ασχολείται με πάρα πολλά θέματα που σαφώς έχουν σχέση με την Δημοτική Κοινότητα που εκπροσωπεί.
Ο Πρόεδρός του συμμετέχει και στη συζήτηση θεμάτων στο ΔΣ και μάλιστα με δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα που εκπροσωπεί.
Το Τοπικό Συμβούλιο, χωρίς να προσπαθήσω να σας τα πω με κάποια ιεράρχη, συζητά θέματα για υπηρεσιακές μονάδες που ίσως πρέπει να λειτουργήσουν στη συγκεκριμένη Δημοτική Κοινότητα, για αξιοποίηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας, για θέματα που έχουν σχέση με ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού πχ άστεγοι, για θέματα καταστημάτων ή επιχειρήσεων π.χ. προεγκρίσεις ίδρυσης ή θέματα σε σχέση με την άδεια μουσικής, προτείνει τους χώρους για τη λαϊκή αγορά. Ακόμα ασχολείται με την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, με την πολεοδομική ανάπτυξη, με πολιτιστικές δραστηριότητες. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων που βέβαια πολλά από αυτά τα εισηγείται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Από την άλλη το ΔΣ αποφασίζει για ότι έχει σχέση με τον Δήμο ως μία ενότητα που δεν έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του δημάρχου. Ότι είναι θέμα τοπικού ενδιαφέροντος μπορεί να συζητηθεί στο ΔΣ καθώς και τα θέματα για τέλη και δικαιώματα. Μπορεί να συγκροτεί και επιτροπές ώστε να υπάρχει μια επεξεργασία πριν την εισήγηση των θεμάτων για συζήτηση.

Πως βλέπετε το μέλλον του νέου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου; Τι κυριαρχεί στη σκέψη σας λίγες μέρες πριν τις εκλογές;

Θεωρώ ότι μετά τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής και την προσπάθεια του Δημάρχου Ανδρέα Κεχαγιόγλου αποφύγαμε να γίνουμε μέρος ενός τεράστιου Δήμου που δύσκολα θα έβρισκε τον βηματισμό του στο νέο περιβάλλον του Καλλικράτη.
Η Ραφήνα και το Πικέρμι συνενώθηκαν και αποτελούν ένα μέγεθος κατά την άποψη μου κατάλληλο ώστε να έχουμε στο μέλλον μια ανθρώπινη πόλη.
Μια πόλη με πλούσια ιστορία και φυσική ομορφιά που πρέπει η νέα Δημοτική Αρχή να αναδείξει.
Πιστεύω ότι σε σύντομο, προσέξτε το, αυτοδιοικητικό χρονικό διάστημα, όλοι οι δημότες του νέου Δήμου θα έχουν τις ίδιες εξυπηρετήσεις και ισάξιες υποδομές. Αυτός είναι ο στόχος της νέας περιόδου που χαράζει στις 7 Νοεμβρίου. Όσο για τις σκέψεις που υπάρχουν θα έλεγα μόνο μία και κυρίαρχη.
Να εκλεγούν οι καλύτεροι, ο τόπος έχει ανάγκη το καλύτερο δυναμικό του για να πάει μπροστά, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Ίσως ειπωμένο πολλές φορές αλλά σίγουρα απαραίτητο λίγο πριν τις εκλογές να τονίσω ότι, από αυτό το κατάλληλο δυναμικό θεωρώ ότι αποτελείται και ο συνδυασμός μας από τον υποψήφιο Δήμαρχο μέχρι και τον τελευταίο υποψήφιο. Ευχαριστώ.

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s